Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

Fortidsminder fra Mindegade

40 medlemmer fra Foreningen for Bykultur fik en spændende eftermiddag, da to garvede musemumsfok holdt foredrag om fortidsminderne fra Mindegade. Nedrivningen af de bevaringsværdige huse og opførelsen af et højhus her centralt i Aarhus har som bekendt været genstand for stor debat. Men når nu husene var dømt til nedrivning, er det meget værdifuldt, at vi har fået historien og tingene frem i lyset.

Hovedtaler var museumsinspektør Hans Skov, som fortalte om Moesgaard Museums udgravninger i Mindegade og på Europaplads. Det var virkelig spændende at få et indblik i museets kæmpe arbejde med at tilrettelægge og gennemføre en sådan udgravning – og det er jo en imponerende guldgrube af fund, som er gjort. Vi kan godt være lidt stolte af Moesgaard Museum – og også sende en lille tak til det korps af amatørarkæologer, som gav en hånd med i det store projekt!

Museets udgravninger i 2021 afdækkede spændende sider af kvarterets historie. Bl.a. kom vi på sporet af krigen i 1659 og sporene efter ødelæggelserne. Udgravningerne gav os også ny viden om de gamle købmandsgårde, heriblandt det nu nedrevne bindingsværkshus Mindegade 12 (som jo tidligere var det ældste hus, vi havde i byen syd for åen).

Museet afdækkede også historiske levn efter den første kaserne i Aarhus – Mindegades Kaserne.

Ovenfor ses et udvalg af de viste fotos under foredraget. Øverst t.v. ses bindingsværk fra Mindegade 12 – huset fra ca. 1660 ude ved Moesgaard Museum. Huset der blev revet ned for at give plads til det nye byggeri. Foto øverst t.h. viser glaserede ovnkakler fra før svenskernes terrorbombardement i juli 1659 – fra det ødelagte pakhus, hvis kælder der blev udgravet sidste år.  Billede nederst t.v. viser en stegegaffel, der endte i en af brøndene bag Mindegade 10. Foto nederst t.h. viser ødelagt keramik der endte i en brønd efter bombardementet i juli 1659. I øvrigt viser tema-billedet øverst til denne artikel ødelagt keramik fra juli 1659. Se flere billeder i tidligere artikler her på hjemmesiden.

Udgravningen på Europaplads og Mindegade sluttede i november 2021. Nu er de første betonelementer ved at kravle i vejret på byggepladsen. Arkæologisk set så forestår der et større arbejde med at få skrevet en fyldestgørende udgravningsrapport, når der kommer en pause i de udgravninger, som Hans Skov og andre arkæologer fra Moesgaard Museum konstant er sendt ud på. Og forhåbentlig bliver der på et tidspunkt også tid til at skrive en artikel om resultaterne af den spændende arkæologiske undersøgelse. En artikel der også bør indeholde historien om bindingsværkshuset fra Mindegade12, og det museet påtraf af resterne fra Mindegades Kaserne, der var byens første kaserne.

I anden del af programmet fik vi en status på arbejdet med nedtagning og planerne for genopførelse af det lille hus i baggården til den fredede ejendom i Mindegade 8. Det var bygningschef Niels Meyer fra Den Gamle By, som gav os et meget interessant indblik i, hvordan den Gamle By og dens håndværkere griber en sådan opgave an.

Sagen opstod, da vi i Foreningen for Bykultur ”opdagede”, at det nye højhus ville komme i karambolage med det tilgrænsende lille fine hus i ”Hans Broges Gård” i Mindegade 8. Huset var ikke var omfattet af selve fredningen af ejendommen i Mindegade 8. Faktisk var huset slet ikke registreret i BBR og derfor heller ikke tildelt nogen SAVE værdi. Vi tog derefter kontakt både til Aarhus Kommune, Den Gamle By og bygherren med henblik på en redningsaktion for det fine gamle hus. Udfaldet blev, at Kommunen gik ind i sagen og foretog en besigtigelse af stedet. Kommunen udarbejdede derefter en ”officiel” vurdering og godkendte i dialog med Niels Meyer fra Den Gamle By en nedtagning med henblik på en efterfølgende genopførelse af huset. Bygherren, Finn Bach Petersen, har også selv medvirket positivt i denne proces.

Vi hørte om processen med nedtagningen af det lille hus og de spor, som blev afdækket. Det har måske i tidens løb fungeret som Lygtehus, Vaskehus og Vagthus ved kasernen? Endvidere hørte vi om de planer, der pt. er om genopførelsen.

Huset blev således i juni 2021 nedtaget sten for sten og nummeret af den Gamle Bys håndværkere. Det ligger nu opbevaret i kasser i baggården, og der er en aftale om, at det skal genopføres. Fredning kan der desværre ikke blive tale om, når huset har været nedtaget og opsat igen. Men bare det, at vi nu er sikre på, at huset fortsat vil fortælle lidt historie, er godt. Måske kan vi ovenikøbet forsyne huset med en såkaldt QR-kode, som kan scannes med en mobiltelefon. Så kan folk, der i fremtiden kommer forbi, få fortalt den spændende historie om fortiden i Mindegade?

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

På sporet af svenskernes terrorbombardement af havnekvarteret i Aarhus i juli 1659

admin

Interview i TV2 Østjylland “Helt Ærligt” v. Bykultur formand Bruno Viuf Larsen

Phillip Fangel

Fredninger på Aarhus Universitet i høring – Foreningen for Bykultur bakker op

admin

Skriv en kommentar