Bykultur.dk

Lokalt Kulturmiljøråd

Einar Rud Pedersen

Nyt medlem repræsenterer Foreningen for Bykultur i Lokalt Kulturmiljøråd Læs mere her

Lokalt Kulturmiljøråd
Lokalt Kulturmiljøråd rådgiver Aarhus Kommune i forbindelse med kulturhistoriske og bygningskulturelle helheder og enkeltelementer i den fysiske planlægning.

Kulturmiljørådet yder faglig og uvildig rådgivning med henblik på at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier i den kommunale planlægning. Dette omhandler; fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, landskabshistoriske træk og kulturhistoriske sammenhænge. Udtalelser fra rådet bliver løbende fremsendt til Aarhus Kommune i forbindelse med plan- og byggesager, der indeholder væsentlige kulturhistoriske helheder og bevaringsinteresser.

Rådet består af fagstærke repræsentanter fra institutioner, organisationer og foreninger, der har særlig interesse i bygnings- og kulturmiljøbevaring:

Aarhus Stadsarkiv Søren Bitsch Christensen
Den Gamle By Anneken Appel Laursen
Moesgaard Museum Lars Krants
Arkitektskolen Aarhus Birgitte Tandrup Eybye
Foreningen for Bykultur i Aarhus Anna Mette Exner
Akademisk Arkitektforening Lars Bendrup