Bykultur.dk
Afholdte arrangementer Arrangementer Nyheder

Besøg på AUH: “Rum og Kunst”

En helt særlig tur til hospitalet i Skejby(tekst og foto: Pernille og Ole Sonne)

Temaet for foreningens arrangement den 20. september var “Rum og Kunst”, men vi kan roligt tilføje, at vi samtidig  fik et indblik i arkitektur og højteknologi på vores rundtur i nogle af de nye byggerier på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Vi mødtes i det helt ny-indviede højhus “Forum” – nærmere betegnet Steno Diabetes Center i Aarhus, som er placeret i den nederste tredjedel af bygningen. Forum er højhuset i centrum af det store hospitalskompleks, og det blev indviet to uger tidligere. Den midterste tredjedel rummer forskningsfaciliteter for hospitalets og Aarhus Universitets forskere, og den øverste tredjedel er patienthotel. Senere gik vi videre ad forbindelsesgange gennem AUH Syd til Dansk Center for Partikelterapi (DCPT). Vi sluttede besøget med kaffe og kage i Cafe Syd. 

(Foto: Steno Diabetes Center Aarhus)

”Forum”
Foreningen og vores veloplagte guide, pensioneret overkirurg Ib Hessov, bød velkommen til alle. Sideløbende med lægegerningen har hans hjerte brændt for kunst – og for at hospitalet blev udsmykket med god kunst.
Første seværdighed var de tre kunstværker af Nanna Debois Buhl på de to nederste etager af Forum. Det drejer sig om to meget store jacquardvævede billedtæpper (produceret i samarbejde med Kvadrat; væver Kristina D. Aas) og et computergenereret digt, hvor en algoritme hele tiden skifter linjer ud, som alle er hentet fra Biblen omhandlende vejret. De tre værker hedder samlet Skyer driver. Forum er omgivet af en park med skulpturer og køkkenhave  Frederik Thylén står for udsmykning af parken.

En helt særlig funktion er et kirkerum til tro og fordybelse, som ligger som selvstændigt element ved hovedindgangen. Bygningen til tro og fordybelse, der ikke kun tager udgangspunkt i den kristne tro, er udformet og udsmykket af Ingvar Cronhammer. 

Kunst på gangene
På vej gennem hospitalsgangene mod det andet mål med turen, Dansk Center for Partikel Terapi, stoppede vi op for at høre Ib Hessov fortælle om kunstværkernes historie. Om de var købt, flyttet fra de gamle hospitaler eller kommissioneret til stedet. (Foto: Ole Sonne)

Ib Hessov fortalte, at man principielt gerne ville have kunst på gangene, men ikke på sengestuerne. Det handler jo netop om at få patienterne ud af sengene så hurtigt som muligt!

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT)

              Dansk Center for Partikel Terapi er af sikkerhedsmæssige grunde en enorm betonklods med 3-4 m tykke vægge. Det er svært at skabe arkitektonisk skønhed i det materiale, så man har valgt at omgærde bygningen med en skal af perforeret cortenstål. Arkitekter: Aarhus Arkitekterne (i dag Link Arkitektur) og Alectia. (Foto: Ole Sonne)

Et citat fra Ib Hessov’s bog Rum og Kunst, En vision blev til virkelighed, afspejler til fulde Ib’s oplysende og fængslende fortællinger under rundvisningen i bygningens smukke og gennemtænkte arkitektur med spændende og vedkommende kunst, og hvor man ikke umiddelbart får en fornemmelse af de fire meter tykke betonmure, højteknologi og avanceret strålebenadling: ”Huset, som rummer Det Nationale Center for Partikelterapi (DCPT), ligger i det sydvestlige hjørne af AUH. En markant, rustrød bygning beklædt med cortenstål, der tager farve af lysets og tidens gang. Gennem glasdøre træder man ind i et stort, lyst smukt rum med højt til loftet. Hallen oplyses af dagslys, som strømmer ned gennem et glastag tre etager oppe. Det giver lys til alle centrale dele af huset: til velkomsthallen, du står i, til en smuk trappe mod de næste etager, til et stort opholds- og venteområde med skov af grønne planter og til kunst som pirrer.” Og til behandlernes kontrolrum, som i udlandet typisk er indrettet uden dagslys, da de er omgærdet af beton, men som i Aarhus vender ud mod atriumgården. Dette skaber dermed et betydeligt bedre arbejdsmiljø.

     
Trappen op til næste etage med den engelske kunstner Michael Simpsons maleri: Trappen. Ib Hessov øser af sin enorme viden om kunst. (Foto: Ole Sonne)

                 

Venteområdet med atriumgården, som af hensyn til børnepatienterne er bemandet med aber, løver og andre tøjdyr. (Foto: Ole Sonne)

På den modsatte side af ’skoven’ findes behandlernes kontrolrum. I udlandet er de typisk indrettet uden dagslys, da de er omgærdet af beton, men her i Aarhus vender de ud mod atriumgården. Dette skaber dermed et betydeligt bedre arbejdsmiljø. (Foto: Ole Sonne)

Bygningen rummer tre strålekanoner, hvor hver strålekanon har en diameter på 9 meter, strækker sig over 3 etager, vejer 220 tons og roterer om sin egen akse. Ved almindelig strålebehandling udsættes kræftknuden for ioniserende stråling, som regel i form af højdosis røntgenstråler. Partikelterapi er en anden form for stråling, der foregår med en partikelaccelerator, der udsender protoner, og som er mere skånsom end almindelig strålebehandling.

Intet må ryste under behandlingen, og derfor bliver patienter fikseret under individuelt tillavede masker, og bygningens store betonfundament er bl.a. for at muliggøre helt vibrationsfrie behandlingsforløb. En skraldevogn, som kører forbi, må ikke få fundamentet til at vibrere og dermed give flaksende stråler. Partikelterapi kan være mere velegnet ved omkring 10 % af alle strålebehandlinger i Danmark.

Protonerne ved partikelterapi har ikke større celledræbende effekt, men de er i nogle tilfælde mere skånsomme end røntgenstråler. På grund af protonernes særlige fysiske egenskaber er det muligt at stråle mere specifikt mod en kræftknude, så det omkringliggende normale væv får mindre stråling. Man kan dirigere strålerne, så de lag for lag destruerer kræftcellerne – lige som en 3D-printer lægger lag på lag af f.eks. plastik. Her er det bare dødbringende stråler, som doseres lag på lag. Små tumorer med få lag er dermed hurtigt overstået, større cancere kræver flere lag og dermed længere behandlingstid.

Det beskedne stålrør til højre i billedet fører protoner fra den fælles accelerator ind i strålekanonen. (Foto: Ole Sonne)
Sygeplejerske Rikke fortæller engageret om udstyr og behandling. Et apparat, som fylder tre etager, og som er huset i et relativt lille rum, kunne ikke umiddelbart fotograferes med min linse. (Foto: Ole Sonne)
Patienten oplever kun en brøkdel, da størstedelen af apparaturet afskærmes af væg og rolig belysning. (Foto: Ole Sonne)
 

Specielt hos kræftramte børn og yngre mennesker er bestråling med protoner et fremskridt. Forskning viser, at børn, der bliver behandlet med partikelterapi, kun har en tiendedel så stor risiko for at få en ny kræftform på grund af behandlingen, som børn der får traditionel strålebehandling. Derfor er en større del af behandlingsafdelingen helliget børn, hvor der bliver gjort alt for at afdramatisere en ellers skræmmende oplevelse.

   


Søren Bencke har udsmykket den del af venteområdet, som henvender sig mod børnepatienter. Han har skabt nogle eventyrvenner, som flytter med ind i behandlingsrummene. Børn forventes ikke at kunne ligge stille i den nødvendige tid, så de kommer i fuld narkose. (Foto: Ole Sonne)

Protoner kan også med fordel benyttes til behandling af nogle former for kræft, der ligger tæt på kritiske organer som øjet, hjernen, hovedhalskræft, rygmarven og bløddelssarkomer. Denne behandlingsform er også velegnet til kvinder med kræft i venstre bryst, hvor det ikke er muligt at undgå at bestråle hjertet ved almindelig strålebehandling, da bestråling af hjertet øger risikoen for senere at få en blodprop. Endelig kan lægerne udnytte protonernes skånende egenskaber til at øge stråledosis og i princippet øge chancen for helbredelse af kræftformer, der ellers er resistente for stråling.

Jay Gard: Farbenkreis fra 2018. To relieffer af blandede materialer, 76×76×3 cm. Deponeret af Ny Carlsbergfondet. (Foto: Ole Sonne)

Ib Hessovs bog Rum og Kunst. En vision blev til virkelighed om Dansk Center for Partikel Terapi og ikke mindst bygningens kunst kan erhverves hos boghandlere, og flere webshops har den tilgængelig f.eks. her https://www.gucca.dk/rum-og-kunst-bog-p522860.

I en omtale af bogen hedder det:

Alt er lykkedes her. ”Rum og Kunst” er bogen om et hus bygget til Dansk Center for Partikelterapi, en bygning til avanceret kræftbehandling, hvor alt synes at være lykkedes. Læger, forskere, sygeplejersker,  teknisk personale, serviceassistenter, alle fortæller de om optimale arbejdsforhold, og patienter, pårørende, ældre som børn, taler om nærvær og venlig professionel behandling. At god arkitektur i samklang med god kunst i rolige, smukke og inspirerende rum har betydning for disse positive udsagn, fremgår med al tydelighed gennem hele den rigt illustrerede bog – smukt udtrykt i samtale med en erfaren sygeplejerske: ”Vi er på Dansk Center for Partikelterapi hjulpet af de fysiske rammer til at kunne arbejde professionelt”.  En forklaring på det gode resultat må tilskrives en kræftafdelings omhyggelige forarbejde og et tæt samarbejde med entreprenør og gode arkitekter, som på smukkeste vis opfyldte afdelingens krav, ønsker og visioner. Læs selv, se og bliv inspireret. Så godt kan man bygge og indrette offentlige rum – set med brugernes øjne. 

Om forfatteren Ib Hessov: I 25 år overlæge i kirurgi på Aarhus Amtssygehus. Var  initiativtager til, at sygehuset blev smykket med god dansk kunst. Om betydningen heraf forfattede han bogen ”Kunst giver liv”  og har siden i skrift og tale udbredt sig om emnet. Han er i dag et aktivt medlem af kunstrådet for Aarhus Universitetshospital.

 – Foreningen for Bykultur i Aarhus

Skriv en kommentar