Bykultur.dk

Arrangementer 2017

Jonas Heidemann Jensen

Afholdte arrangementer i 2017. Beskrivelser af arrangementerne følger nedenfor.

  • 11. januar: Nytårskur 2017
  • 9. februar: “Byvandring” på Aarhus Amtssygehus
  • 21. marts: Rundvisning i Tinghuset
  • 20. april: Bykultur møde og Generalforsamling – Læs referatet her
  • 27. maj: Landsbytur 4 –  Læs beretning og se billeder fra turen her
  • 15. juni: Præmiering af “Årets Bernhardt”
  • 18. august: Store Bagedag – Se stemningsbilleder fra dagen her
  • 6. oktober: Foreningens 50 års Jubilæum

11. januar 2017 (16:00): Nytårskur

Foreningen for Bykultur inviterer til nytårskur onsdag, den 11. januar 2017 kl. 16.00.

Arrangementet afholdes Elværket, Thorsvej 4, 8230 Aabyhøj. – Den gamle elværksbygning, der i dag fungerer som kultur- og forsamlingshus, er klassificeret som bevaringsværdig (med bevaringsværdi 3), og danner som på den måde de helt rette rammer for årets nytårskur.

”Elværket blev opført i 1913 på samme areal som det daværende gasværk, og blev sat i drift den 13. september samme år.

De første år var produktionen af jævnstrøm meget begrænset. Dels var forsyningsområdet endnu ikke særligt stort, men dertil blev produktionen naturligt hæmmet af 1.verdenskrig, der rasede i årene 1914-1918.

Efter krigens afslutning gik det dog hastigt fremad. Nu skulle alle have elektrisk lys, og i 1927 blev det nødvendigt at udvide elværkets maskinsal med en vinkelfløj med plads til to nye dieselmaskiner fra maskinfabrikken A/S Frich. I 1934 blev der installeret yderligere en kraftig dieselmaskine, for at kunne følge med det stigende krav om elektricitetsforsyning fra industrien og den stadig voksende by.

Under 2.verdenskrig var det meget vanskeligt at fremskaffe olie, derfor blev to af de gamle dieselmaskiner ombygget til gasdrift. Tillige fik værket tilført et højspændingskabel fra Aarhus Belysningsvæsen. Da der i 1945 igen kunne købes olie, kom dieselmaskinerne atter i drift. Elektricitetsforsyningen foregik nu dels ved egen produktion og dels ved køb fra Aarhus.

I 1954 blev forsyningen omlagt fra jævnstrøm til vekselstrøm, som leveredes af I/S Midtkraft. På Åbyhøj Elværk var installeret transformeranlæg, og værket fungerede som strømforsyningskilde frem til 1965.”
Programmet byder på en velkomst af foreningens formand Bruno Viuf Larsen og der vil være indlæg om årets aktiviteter.

Formand for Elværket, Thorkild Ibsen, vil dertil fortælle om processen med at omdanne det gamle elværk til medborgerhus.

Claus Navntoft er i gang med at skrive et jubilæumsskrift til foreningens 50 års jubilæum og mon ikke Claus allerede nu kan røbe nogle interessante historier.

Endelig vil foreningen medlemmer ønskes godt nytår med et glas champagne – Naturligvis!
Tilmelding med mail til events@bykultur.dk. senest søndag, den 8. januar 2017.

9. februar 2017 (16:30-18:00): “Byvandring” på Aarhus Amtssygehus

Doron Haahr, der er kandidat i historie fra Aarhus Universitet fra 2011 vil tage os med rundt og fortælle om hospitalets historie.

I maj 1935 stod et hospitals-palads klar til indvielse. Det nye Aarhus Amtssygehus var efter flere års arbejde endelig parat til at tage over efter det gamle Amtssygehus ved Ingerslevs Boulevard. Det nye hospital blev omtalt som et palads af Aarhus Stiftstidende, og det var da også banebrydende nyt på flere måder.

På denne tur skal vi rundt i området og høre om Amtssygehuset, der i 1930’erne bød på topmoderne faciliteter. Arkitekturen var en liga for sig. Vi skal også høre om nogle af de mange medarbejdere, der har præget stedet, og vi skal naturligvis også høre om Amtssygehusets rolle i hele det aarhusianske hospitalsvæsen – både dengang og i dag.
Foreningen har uheldigvis fået udskudt/aflyst et par arrangementer i efteråret, hvorfor vi har valgt at indbyde til dette arrangement på trods af tidspunktet.

Doron Haahr har netop udgivet bogen ”På stuegang i Aarhus – Historien om byens hospitaler” , som i Jyllands Postens anmeldelse er en flot bog om sygehusene i Aarhus før, nu og i fremtiden, der er fyldt med gode historier.

Praktisk information:
Tilmelding til: events@bykultur.dk
Mødested: Amtssygehusets port, ud mod ringgaden.
Husk varmt tøj. Der er ingen garanti for vejret

21. marts 2017: Rundvisning i Tinghuset

Tirsdag d. 21. marts inviterede Foreningen for Bykultur inviterer indenfor til en helt unik rundvisning i en af byens smukkeste bygninger, Tinghuset på Vester Alle 10, stedet man normalt ikke ønsker sig at have ærinder.
Interessen for at deltage i rundvisning i Tinghuset var meget stor, og med stor velvilje fra Tinghuset blev der arrangeret en ekstra rundvisning tirsdag, den 28. marts.

Vi retter en stor tak til retspræsident Bodil Ruberg for en meget interessant rundvisning i dette spændende gamle hus. Spørgelysten var rigtig stor,og retspræsidenten var meget imødekommende og gav en spændende information.
Vi glæder os allerede til at se Erhvervsarkivet, når Tinghuset får denne ejendom renoveret og indrettet til brug for Retten i Aarhus.

____

Tinghuset blev ved opførelsen i 1906 anvendt som politivagt med detentionslokale og til bl.a. byfogeden og forligs-kommissionen, foruden at det var bolig for arrestforvareren og amtsrådssal. Indtil 1940 var bygningen ejet og blev drevet af Aarhus Kommune og Aarhus Amt, hvorefter staten købte bygningen. I dag fungerer Tinghuset huset alene som retsbygning under Domstolsstyrelsen.

For at forbedre sikkerhedstandarten og de generelle forhold har bygningen de seneste par år gennemgået en omfattende indvendig modernisering, der blev færdiggjort i efteråret 2016 – selvfølgelige med respekt for det gamle hus’ sjæl og arkitektur. Den indvendige renovering kom i forlængelse af, at bygning små 10 år tidligere også har fået en grundig istandsættelse udvendigt. Med 111 år på bagen har det da været tiltrængt.

Du kan læse mere og bliv klogere på Tinghuset historie her.

20. april 2017 (16:00): Bykultur møde og Generalforsamling

Foreningen for Bykultur inviterer hermed til bykultur-møde med efterfølgende generalforsamling i Dome of Visions, Pier 2 (bag Navitas).

Program for Bykultur-mødet:

Tanker-i-gang.dk. Utraditionelt indslag: Mød to byromantikere med indlægget:” Rundt i det gamle Aarhus”. Ved hjælp af fotomanipulering sættes bygninger ind i det moderne aarhusianske bybillede.

Arkitekt Mette Viuf-Larsen orienterer ”Om arbejdet i Kulturmiljørådet”. Mette Viuf-Larsen er Foreningen for Bykultur i Aarhus’ repræsentant i Kulturmiljørådet.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
– Følgende valgt i 2015 stiller op til genvalg for 2 år: Bue Beck, Søren Bitsch Christensen, Einar Rud Pedersen, Marie Kirstine Pilegaard, Flemming Plough, Jørgen Hansen, Asbjørn Skødt og Bruno Viuf-Larsen.
– Herudover skal der vælges repræsentant for eet år i stedet for Søren Bo Jensen.
5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Indkomne forslag.
7. Ønsker et medlem nyvalg til repræsentantskabet, skal dette meddeles formanden eller næstformanden senest én uge før generalforsamlingen. Hvis der er flere kandidater end ledige poster, udformes en stemmeseddel, hvorpå der afkrydses det antal, som skal vælges det pågældende år jf. § 6 stk. 1. Generalforsamlingen kan dog foretagegenvalg før nyvalg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der bydes på en forfriskning.

Med venlig hilsen
Foreningen for Bykultur i Aarhus

27. maj 2017 (12:30-18:00): Landsbytur 4 – Byfortætning eller Landsbyidyl?

Tilmelding: send mail til events@bykultur.dk senest søndag, den 21. maj 2017.

Foreningen for Bykyltur invitere endnu engang på landsbytur, der denne gang går mod nord-øst. Det er den fjerde landsbytur, vi indbyder til. Herefter har vi besøgt næsten 100 landsbyer i Aarhus Kommune.

Denne gang mødes vi i Vejlby, hvor bussen samler os op på den store parkeringsplads foran Gymnasiet, der tidligere hed Risskov Amtsgymnasium. Vi hører inden afgang lidt om den gamle landsby, der ikke blot er forsvundet, men nu er på vej til at ende i et byggeri på 5 etager og nedrivning af den gamle skole i røde mursten fra 1954. Planerne medfører at det vil reducere den 1000 år gamle landsbykirke til et lille ”kapel”. Tidligere kunne et menighedsråd nedlægge en protest, men også det synes at være fortid.

Turen går herefter ned mod Egåen med et kig til Engsøen, før bussen kravler op mod Lisbjerg. Et hastigt blik på den gamle kirke, hvor det berømte gyldne alter – fra ca. 1140 – blev fundet, synes at forklare, hvorfor en sådan rigdom endte her: Egådalen var sejlbar. Så går det videre over Terp mod Hjortshøj, hvor vi skal besøge andelslandsbyen med dens meget alternative form for byggeri. Vi er nu på vej ind i det gamle Randers Amt, hvor vi møder Fattiggården Kukstrup fra 1870erne. Den er i dag omdannet til en gartneriproduktionsskole.

Videre går det mod Skæring Strand og det store blandende fritidsområde, der er på vej til at blive omdannet til en villaforstad. Her ligger også Skæring Hede, hvor tyskerne skød fem danske modstandsmænd 2. december 1943. De havde været involverede i sprængningerne af broerne i Langå over Gudenåen. Det var den første massehenrettelse i Danmark.

Nu er der tid til en kaffepause på kommunens ældreejendom ”Fristedet”. Her hører vi om de problemer som omdannelsen af området medfører. Efter pausen fortsætter bussen mod nord over Astrup og Studstrup, hvor vi ikke kan undgå at bemærke det meget store kraftværk, der ikke blot producerer strøm men også leverer fjernvarme til det meste af kommunen gennem et imponerende transmissionssystem, der går herfra ned mod Skanderborg.

Der er også herregården Vosnæs og fra det gamle udskibningssted ved Bugten fortsættes ud af kommunen og vi finder igen kommunens nordligste punkt ved Halling Bæk. Her bemærker man de store marker og små landsbyer, før bussen igen kører mod syd til Risskov Stationsby og Statshospitalet. Områder der begge står over for meget store omdannelser og etablering af et helt nyt bykvarter.

Turen giver kort og godt et indtryk af den meget store variation, der ligger i området med snart voldsom byfortætning og snart landsbyer, der får lov til at forfalde, fordi det er uøkonomisk at servicere her med skoler, sportsfaciliteter og kollektiv transport.
_
Mødested: 12,30 Parkeringspladsen Risskov Gymnasium, Tranekærvej 8240 Risskov. Hjemkomst ca. 18:00.

15. juni 2017 (14:30-17:00): Præmiering af “Årets Bernhardt”

Torsdag 15. juni 2017, kl. 14.30 – Ved Taleinstituttet, Tjørnevej 6 i Risskov.

Efter en lang og spændende proces, har vi nu endelige fundet den første vinder af vores ny-indstiftede bykulturpris – Årets Bernhardt. Ud af 20 nominerede kandidater har de 3 finalister – Todbjerg Tårnet, Sydhavnen og Stationsgadekvarteret i Risskov – den seneste uge kæmpet om titlen i en afstemning på Stiften.dk.

Her blev det Stationsgadekvarteret, der trak det længste strå med 44 procent af stemmerne.
Dermed har vi nu endelig fornøjelsen af at inviterer til præmieringen af Årets Bernhardt 2017, der vil finde stede på Valdemarsdag, torsdag den 15. juni, fra kl. 14.30-17.00.

Det hele vil foregå ved Taleinstituttet, Tjørnevej 6, i Risskov, hvor vi vil fejre vinderen ved et festligt arrangement sammen med beboerne på stedet.

Programmet for eftermiddagen:
14.30 – Formanden byder velkommen
14.35 – Tale ved rådmand Kristian Würtz
15.00 – Præmien overrækkes og repræsentanten for Stationsgade holde takketale
15.15 – Rundvisning i området
15.30/15.45 – 17.00 – Foreningen for Bykultur er vært med øl og pølser

Vi vil gerne have så mange fra som overhovedet muligt til at deltage i denne festivitas med så vi håber at I vil reservere nogle timer om eftermiddagen.

Med venlig hilsen
Foreningen for Bykultur i Aarhus

18. august 2017 (13:00-18:00): Store Bagedag

Som annonceret tidligere ved flere lejligheder har foreningen efter sommerferien, i samarbejde med Einar og Bente Rud Pedersen planlagt et bage-arrangement på ”Jarlsminde”, Søskrænten 4, i Stautrup – nemlig fredag den 18. august klokken 13-18.

Einar og Bente har renoveret deres 200 år gamle bageovn, og vil nu gerne invitere til en bagedag, hvor vi fyrer op i ovnen og bager efter gamle metoder og principper.

Med henblik på at planlægge dagen, vil vi allerede nu gerne have tilmeldinger til at deltage i arrangementet – samt også tilmeldinger til eventuelt at deltage i selve bagningen. m.m.

Det foreløbige program indeholder:
• Optænding og påfyldning af træ med start 3-4 dage før. Einar, evt. med lidt hjælp
• Forberedelse af diverse brød og kager: rugbrød, sigtebrød, kringle, småkager etc.
• Bagning under ledelse og hjælp fra Leo og Toni Vinther Pedersen fra Museum Sønderjylland, i Åbenrå
• Når brødene er færdige vil de blive serveret med pålæg og ost.
• En god og velsmagende smagsprøve af en braiseret ret v/ Kokken Ib Klinge Christensen, Aarhus Tech.
• Til traktementet vil der blive serveret fadøl, vand, vin og kaffe
I løbet af eftermiddagen vil der blive holdt indlæg af:
• Arkitekt Nikolaj Hyllestad og Murermester Karl Sig om restaureringen af bageovnen og de udfordringer, der opstod undervejs.
• Kok Ib Klinge Christensen om kokkeskolen mv.
• Leo Vinther Pedersen om Michelsens gård i Åbenrå, www.museum-sonderjylland.dk/jacob-michelsen, hvor der afholdes bage weekends flere gange om året – med brug af de gamle bageopskrifter fra bogen ”De glemte kager” som kan købes hos Michelsens Gård.
• Jarlsmindes historie ved Einar og Bente.

Vi regner med et forløb hen over eftermiddagen fra kl. 13-18. Så kan de ”arbejdsramte” jo støde til lidt senere.
Der er busforbindelse næsten til døren med 11’eren til Blåhøj eller Søholm. Eventuel parkering af bil bedes foretaget på selve stamvejen Søskrænten.

Vi forventer at sætte et par pavilloner op i haven med stole og borde tæt på det lille bage-hus. Så kan man bevæge sig lidt frem og tilbage og se på bagningen og smage på delikatesserne samt gå en lille tur i haven.
Prisen for deltagelse er pr. prs. kr. 100,- som betales på stedet. Mon ikke, at der også bliver lidt brød i overskud til at tage med hjem?

Vi håber på en rigtig hyggelig eftermiddag – og hvem ved, måske mærker vi historiens vingesus?
Tilmelding til arrangementet ved svar på denne mail til benterudpedersen@gmail.com Tilmeldingsfrist senest den 5. juli 2017.

OBS!! Gør særskilt i mailen opmærksom på, hvis du har lyst til at deltage i forberedelse og bagning af brød.

Program for forberedelse og bagning af brød:
Mødetidspunkt kl. 11.00
Ingredienser (mel, gær, mælk mv.) indkøbes på forhånd af Einar og Bente.
Forberedelse af dej til brød og bagning fra 11.30-13.00 sammen med Bente.
Leo og Toni bager kagerne

6. oktober 2017 (15:00-17:30): Foreningens 50 års Jubilæum

Foreningen for Bykultur i Aarhus fejrer i 2017 sit 50-års jubilæum.

I den anledning har vi den store glæde hermed at indbyde til reception i den tidligere byrådssal Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5.

I forbindelse med receptionen præsenteres og uddeles bogen ”Bykultur”, skrevet af Claus P. Navntoft.
Tilmelding senest 29. september til events@bykultur.dk

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet