Bykultur.dk

Arrangementer 2008

Asbjørn Skødt

NYTÅRSKUR 2008

PÅ MOESGAARD MUSEUM med rundvisning i hovedbygningen og foredrag af museumsdirektør Jan Skamby Madsen.

SØNDAG DEN 13. JANUAR 2008 KL. 1400 -1700

MØDESTED
Det er en glæde at kunne invitere foreningens medlemmer til nytårskuren 2008, der finder sted på Moesgaard Museum, hvor vi mødes foran hovedbygningen kl. 14.00.

DET ANBEFALES AT MEDBRINGE VARMT OVERTØJ OG ORDENTLIGT FODTØJ.

INDHOLD
Museumsdirektør Jan Skamby Madsen vil vise rundt i den velbevarede hovedbygning, som står foran en større istandsættelse. Herefter vil vi vil vi få lejlighed til at se hvor det nye museumsbyggeri skal finde sted, hvorefter Jan Skamby Madsen i museets foredragssal vil fortælle om de visioner, der ligger bag museets udbygningsplaner og hvordan arkitekt Henning Larsens usædvanlige byggeri vil ændre museets brug.

SERVERING
Arrangementet afsluttes med formandens orientering om forårets aktiviteter og servering af champagnerester med tilhørende småting.

80 deltagere til Nytårskur 2008

 

BESØG I BAZAREN

Kender vi Vestbyen godt nok – Nej vel.
LØRDAGSARRANGEMENT . LØRDAG DEN 2. FEBRUAR 2008 KL. 1300 -1600.

MØDESTED
Deltagerne mødes kl. 13.00 ved Bazarens hovedindgang fra Edwin Rahrsvej 32. Er man ikke er selvtransporterende, anbefales bus nr. 5 og 15.

BAZAREN
Centerleder Jørgen Skou vil vise rundt og fortælle om ideen med Bazaren. Et par erfarne indkøbere vil fortælle om det anderledes og inspirerende varesortiment man kan finde her. Det sker i to grupper – mænd for sig og kvinder for sig.

URBAN
Fhv. trafikminister Sonja Mikkelsen vil bringe os til Gjellerup Bibliotek og redegøre for de resultater man har nået med Urbanprojektet, der i flere år har arbejdet med Vestbyens problemer og officielt lukker ned ved dette årsskifte.

SERVERING
I forbindelse med rundvisningen vil Foreningen for Bykultur servere en forfriskning.

Med dette anderledes arrangement håber vi at skabe en større forståelse for og indblik i, hvad der foregår i denne del af Århus. Arrangementet forventes afsluttet ca. kl.1600.

Med venlig hilsen
Bue Beck

60 deltagere i en ganske interessant rundvisning med god orientering af Jørgen Skou og Sonja Mikkelsen.

 

”MIN LOKALHISTORIE”

ved bibliotekar Leif Dehnits
Onsdag den 20. februar 2008 kl. 1900 -2100

Mødested
Foredraget holdes på Bymuseet, Carl Blochs Gade 28, Århus C.

Indhold
Foreningen har bedt fhv. afdelingsbibliotekar Leif Dehnits fortælle om næsten 30 år med lokalhistorie i Lokalhistorisk Samling ved Hovedbiblioteket i Århus. Et forløb som begyndte med analoge kartotekskort og endte op med digitale databaser.
På storskærm vises udvalgte søgninger fra disse databaser.

Baggrund
Lokalhistorien i Århus har trange vilkår. Der har været nedskæringer på alle de fronter, en historisk by skulle markere sig på, selv under den nuværende højkonjunktur. Alligevel er det lykkedes at fastholde og udbygge den lokalhistoriske samling, som er en enestående resurse til at understøtte det historiske kendskab til vores by. Lokalhistorisk Samling rummer et unikt musealt billedarkiv med fotos af gader, bygninger, mennesker og begivenheder fra fotografiets opfindelse i midten af 1800-tallet til i dag. Der er folketællinger, som i de seneste år er lagt på internettet, så interesserede kan søge i dem fra deres egen pc når man har tid og lyst. Der er en næsten fuldstændig samling lokalhistorisk litteratur og meget mere – så kender I det ikke, er det blot om at komme i gang – og frem for alt møde op og lytte til Leif Dehnits’ store viden og indsigt. Der er noget at tage med hjem.

Viil I gerne forberede jer, er adgangen til Lokalhistorisk Samling på internettet:
www.aakb.dk/sw154.asp

Efter Leif Dehnits’ foredrag serverer Foreningen for Bykultur en let forfriskning
Arrangementet forventes afsluttet kl.2100.

 

Vestjysk Bank, Åboulevarden 67, Århus C. d. 29. maj 2008 kl. 16.00-18.00

Den vestlige del af Åen er under åbning og færdiggørelse. Fra Vestjysk Bank, der har lokaler i den gamle Kochs Skole, er der en fremragende udsigt til det nye åpanorama med Mølleparken i baggrunden.

Mølleparken er omlagt til ukendelighed, Åen har på strækningen fået nye ”nydelsesplatforme” og ny beplantning er på vej.
Gennem billeder og plancher, vil historien om Åen og byen blive fortalt – og så vil der naturligvis også være lejlighed til at høre og se, hvordan den gamle skole er bygget om til et moderne kontorhus til brug for Vestjysk Banks filial i Århus.
Vi slutter med et lettere traktement.

35 deltagere i mødet, hvor Claus Navntoft gav en inspirerende fortælling om åen.Tak til Vestjysk Bank for fint traktement.

 

Bustur rundt i kommunen for at studere boligbyggeri d. 11. juni 2008 kl. 16.30-21.00

Mødested: Hustømrerne A/S parkeringsplads Katrinebjergvej 117/Hjørnet af Paludan Müllers Vej.
Undervejs vil der blive serveret et let traktement.

Man glemmer ofte, at mere end hver tredje borger i byen bor i en almennyttig bolig. Udviklingen tog fart lige efter Første Verdenskrig. Vi vil følge, hvordan boliger har ændret karakter fra de første dobbelthuse i Marienlund over røde etageejendomme, store betonbyggerier og videre til elegante lavenergi-boliger. Formålet har konstant været at sikre boliger til en pris, som en almindelig lønmodtagerfamilie kan betale.
Det bliver en spændende tur, hvor vi vil høre og se ting, som man ofte ikke lægger mærke til i det daglige.
Turens guide er den tidligere direktør hos Hustømrerne A/S, Jørgen Hansen, assisteret af tilkaldt ekspertise fra enkelte boligforeninger.

45 deltog i en særdeles interessant rundtur guidet af Jørgen Hansen og forretningsfører John Jensen, Højbjerg Boligforening.

 

Sommertur til Christiansfeld d. 23. august 2008

Afgang fra Agnete og Havmanden 8,30 hjemkomst ca. 18,00

Vi har alle hørt om honningkager – og ofte forbindes de med Christiansfeld. Det er sådan set rigtigt nok, men der er meget mere at opleve i den lille by mellem Kolding og Haderslev.

Christiansfeld blev grundlagt som et ”erhvervsudviklingsprojekt” i 1773. Landet levede endnu under det økonomiske system, der blev betegnet ”merkantilismen”, hvor staten sad som en regulerende faktor. Nu skulle der prøves noget nyt, mente Struense, mens han endnu havde magt.

Resultat blev en slags ”frikommune” med tilrejsende herrnhuter, ofte fra Tyskland. De etablerede en helt ny type bysamfund, baseret på ikke- laugstvunget håndværk og handel. De drev mission, etablerede skoler – og så levede beboerne ikke mindst i en helt særlig opdeling i såkaldte ”kor”, bl.a. baseret på ægtestand. Frem mod ca. 1825 var ægteskab baseret på lodtrækning – Resultatet var Guds vilje.

Alt det vil vi høre mere om – og i dag er byen en del af Kolding kommune. Byen har fået en særlig bevaringsstatus, og er under restaurering støttet af bl.a. Realdania Fonden.

Henrik Fode, der har forsket og skrevet om byen og dens økonomiske relationer, vil i bussen give en nøje orientering om Christiansfeld, men vi vil benytte os af en lokal guide, når vi kommer frem. Guiden har nøgler, så vi kan komme ind i nogle af de mange bygninger.

Alle detaljer er ikke på plads, men der er planlagt spisning på Grænsekroen nogle få kilometer nord for Christiansfeld. Der var her grænsen løb i årene mellem 1864 og 1920.

Turen foregår naturligvis bus , hvorfor vi må afkræve 150,- pr. deltager til dækning af denne.
Middag på kroen vil som sædvanlig være for egen regning.

Tilmelding sker ved at sende en mail til bykultur@bykultur.dk eller ved brev til Foreningen for Bykultur i Århus, adr. Danske Bank, Kannikegade 4-6, 8000 Århus C.

Deltagerbetaling kr. 150,00 pr. person bedes indbetalt på konto i Danske Bank. Ved brug af elektronisk betaling anvendes korttype 01 kreditornr. 5849195. Ved konto til konto betaling anvendes reg. nr. 3627 nr. 000 5849195. Husk at anføre navn.

Max deltagerantal 60.
Med venlig hilsen
Henrik Fode

Tidsplan for sommertur til Christiansfeld 23 august.
Afgang fra Agnete og Havmanden 8,30 hjemkomst ca. 18,00
08,30 afgang fra Agnete og Havmanden.
10,00 Ankoms til Christinero.
10,30 Bus til Christiansfeld.
10,45-12,15 Rundvisning i Christiansfeld.
13,30-13,45 Frokost på Grænsekroen for egen regning.
13,45 Kørsel mod nord til Snaptun og færge til Hjarnø.
14,30 Ankomst til Snaptun, færge til Hjarnø, besøg i kirke og skibssætning.
16,00 Afgang fra Snaptun/Hjarnø.
16,15 Glud Museum – besigtigelse udefra.
16,30 Boller slot – besigtigelse udefra.
18,00 Forventet hjemkomst til Århus ca. kl. 18,00.

Turleder: Henrik Fode
54 deltagere i sommertur.

 

Rundt om alle tiders århusianer

Der er sikkert mange, der bemærkede, at Bernhardt Jensen blev kåret til alle tiders århusianer i JP Århus. Han blev nomineret af læserne og valgt af en enig dommerkomite. Ingen kunne konkurrere med den gamle borgmester.

Hvorfor nu det?

Han reddede de gamle bykvarterer
Tog initiativer til en modernisering af havnen
Benyttede byens historie i sit politiske arbejde
Udskiftede borgmesterbilen med en cykel
Kæmpede for kommunalreformen
Gik politisk på tværs af partiskillelinier

For blot at pege på nogle af de synspunkter, der blev fremlagt.

Resultat betød, at der blev taget initiativ til at markere den helt særlige personlighed med en statue, der skal stilles op i det byrum, som han sikrede mod en firesporet trafikgade.

I år er det 50 år siden, at Bernhardt Jensen blev borgmester, og han var selvfølgelig også blandt initiativtagerne til Århus Festuge. Derfor donerer Festugen overskuddet fra det store cykelløb søndag den 6. september på havnen til rejsningen af en statue, som hylder alle tiders århusianer.

Komiteen bag statuen har bedt kunstneren Jan Balling om at skabe en figur af den gamle borgmester.

Det vil komiteen også fortælle bredere om ved et særligt arrangement på Bymuseet, Carl Blochs gade 2. september klokken 17- ca. 20.

Her vil der blive afholdt en række foredrag, der hver for sig vil trække elementer frem fra Bernhardt Jensens borgmestertid.

Blandt foredragsholderne kan der peges på:

Fhv. borgmester Thorkild Simonsen
Rektor Preben Clausen, VUC
Redaktør Jens Kaiser, JP Århus
Historikeren Henrik Fode
Fagforeningsmanden Willy Juhl.
Kunstneren Jan Balling.

Deltagelse i arrangementet er naturligvis gratis.

 

Antikken i Århus

Foreningen for Bykultur 24. September, 2008 kl. 17-20
Antikmuseet, Aarhus Universitet

Adgang via indkørslen til Statsbiblioteket. Museet ligger herefter til venstre under Universitetets aula.

Århus by er fuld af referencer tilbage til antik kunst og arkitektur. I antikkens kultur ligger rødderne til den europæiske historie og dens huma¬nistiske værdier. Vores sprog, rationalitet og æstetik er dybt forankret heri og siden renæssancen har den antikke kultur i flere perioder været det absolutte ideal, som arkitekter og billedkunstnere lærte i deres uddan¬nelse og brugte som udgangspunkt i deres huse og kunstværker. Men det var ikke kun et æstetisk ideal. Arkitekterne brugte bevidst de græske søjler og romerske konsoller som symboler på demokratiske og humanistiske værdier, da arkitekturformerne stammede fra tiden med det første demo¬krati i oldtidens Grækenland og den romerske republik i Italien. Disse tegn kan man finde i alle europæiske byer, også i Århus. Men hver by har sin historie, og da antikken kom til Århus, fik den sin egen udformning.

Vi byder på tre forskellige oplæg med udgangspunkt i museets nuværende særudstilling:

Vinnie Nørskov, Antikmuseet, Aarhus Universitet:
Antikken i Århus – antik inspiration på bygninger i Århus

Jan Zahle, Thorvaldsens Museum:
Herman Ernst Freund og stelerne i Århus

Carsten Bach-Nielsen, Afd. for kirkehistorie og praktisk teologi, Aarhus Universitet: Kristendommen i antikkens dragt. Kirken og antikken — i Århus.