Bykultur.dk

Medlemskab

Asbjørn Skødt

Hvordan bliver jeg medlem?

Bliv medlem af foreningen ved at sende dit navn, adresse, e-mailadresse og tlf. nr. til foreningens kasserer på følgende e-mail adresse: medlem@bykultur.dk

Kontingent betales med kr. 300,00, medens et dobbelt medlemskab, der dækker muligheden for at medbringe sin ægtefælle eller en anden interesseret ledsager, betales med kr. 450,00. Efter indbetaling kan du deltage i alle foreningens arrangementer i løbet af året.

Ønsker du på vegne af dit firma eller din forening at indmelde jer i Foreningen for Bykultur betales et kontingent med kr. 450,00.

Betaling af kontingent

Kontingent kan betales således:

Ved brug af elektronisk girobetaling anvendes:
Korttype 01 – Kreditornr. 5849195.

Ved konto-til-konto betaling/bank overførsel anvendes:
Reg.nr. 4695 – Kontonr. 0005849195.

Det er også muligt at betale med MobilePay nr. 316684

Husk at anføre navn og adresse.