Bykultur.dk

Medlemskab

Asbjørn Skødt

Hvorfor kunne et medlemskab interesse mig?

Foreningen for Bykultur i Aarhus er et levende og aktivt forum i storbyen. Det er samtidig en selvstændig og uafhængig lokalafdeling af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Foreningen for Bykultur i Aarhus er stiftet i 1967 af den legendariske borgmester Bernhard Jensen med dét formål at skabe forståelse for og værne om byens æstetiske og kulturhistoriske værdier.

Foreningen for Bykultur i Aarhus er et livligt og upolitisk mødested for aarhusianere med interesse for byens historie, arkitektur og fysiske planlægning.

Foreningen for Bykultur i Aarhus har en meget aktiv medlemskreds, som følger samfundsudviklingen og går i dybden med udvalgte emner gennem foredrag, debatmøder, udvalgsarbejde, virksomhedsbesøg og udflugter.

Der er arrangementer indenfor emnerne: Bykultur, byens historie, byens fremtid, byens havn, byens plan, byens arkitektur, byens borgere og andre mere bredt formulerende emner, som har relation til forståelse af byens karakter og egenart.

Hvordan bliver jeg medlem?

Bliv medlem af foreningen ved at sende dit navn, adresse, e-mailadresse og tlf. nr. til foreningens kasserer på følgende e-mail adresse: medlem@bykultur.dk

Kontingent betales med kr. 275,00, medens et dobbelt medlemskab, der dækker muligheden for at medbringe sin ægtefælle eller en anden interesseret ledsager, betales med kr. 425,00. Efter indbetaling kan du deltage i alle foreningens arrangementer i løbet af året.

Ønsker du på vegne af dit firma eller din forening at indmelde jer i Foreningen for Bykultur betales et kontigent med kr. 425,00.

Betaling af kontingent

Kontingent kan betales således:

Ved brug af elektronisk girobetaling anvendes:
Korttype 01 – Kreditornr. 5849195.

Ved konto-til-konto betaling/bank overførsel anvendes:
Reg.nr. 4695 – Kontonr. 0005849195.

Husk at anføre navn og adresse.