Bykultur.dk

Øvrige udvalg

Jonas Heidemann Jensen

FASTE UDVALG:

Bygnings- og bevaringsudvalget: Bygninger og monumenter + Plan og landskab
Udvalget går aktivt ind i verserende bevaringssager og lokalplansager, skriver indsigelser, opdateringer til hjemmeside, indlæg i pressen mv. Udvalget består til her en tid af min. 3 personer, gerne et medlem af Kulturmiljørådet, der kender sagerne i god tid. Udvalget kan desuden selv rejse sager.

Udvalget består af:

  • Henrik Fode
  • Claus Navntoft
  • Bruno Viuf Larsen

Præmieringsudvalg:
Står for afholdelse af årlig præmiering af bymiljø, samt indgår i bedømmelsesudvalget for de indstillede miljøer.

Formand for præmieringsudvalget er:

  • Einar Rud Pedersen

Kommunikationsudvalg og hvervning:
Udvalget varetager foreningens kommunikation udadtil, herunder Kommunikationsstrategi, hjemmeside, Facebook, foldere, postkort mm. Desuden sørger udvalget for jævnligt at kontakte relevante personer for at øge medlemsskaren.

Udvalget består af:

  • Einar Rud Pedersen
  • Jørgen Hansen
  • Bruno Viuf Larsen