Bykultur.dk

Om foreningen

Asbjørn Skødt

Foreningen for Bykultur i Aarhus er et levende og aktivt forum i storbyen. Det er samtidig en selvstændig og uafhængig lokalafdeling af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Foreningen for Bykultur i Aarhus er stiftet i 1967 af den legendariske borgmester Bernhard Jensen med dét formål at skabe forståelse for og værne om byens æstetiske og kulturhistoriske værdier.

Foreningen for Bykultur i Aarhus er et livligt og upolitisk mødested for aarhusianere med interesse for byens historie, arkitektur og fysiske planlægning.

Foreningen for Bykultur i Aarhus har lange og stolte traditioner, som blandt andet omfatter en årlig ekskursion og afholdelse af foreningens generalforsamling i Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum.

Foreningen for Bykultur i Aarhus har en meget aktiv medlemskreds, som følger samfundsudviklingen og går i dybden med udvalgte emner gennem foredrag, debatmøder, udvalgsarbejde, virksomhedsbesøg og udflugter.

Der er arrangementer indenfor emnerne: Bykultur, byens historie, byens fremtid, byens havn, byens plan, byens arkitektur, byens borgere og andre mere bredt formulerende emner, som har relation til forståelse af byens karakter og egenart.