Bykultur.dk

Arrangementer 2015

Asbjørn Skødt

Afholdte arrangementer i 2015. Beskrivelser af arrangementerne følger nedenfor.

  • 20. februar: Nytårskur ’15
  • 16. april: Generalforsamling | Læs referat
  • 26. maj – 16. juni: Forelæsningsrække #2
  • 22. august: Sommercykeltur
  • 18.-20. september: MIN HISTORISKE HAVN
  • 19. september: Sommertur ’15
  • 10. oktober: Landsbytur 1: Syd | Læs beretning

20. februar 2015: Nytårskur ’15

Sted: Pakhus 27 på havnen. Parkering fx ved Navitas.

Nytåret er lagt godt og grundigt bag os, og det er på tide at byde den nye sæson velkommen. Det gør vi ved at invitere alle medlemmer til ”nytårskur” i Pakhus 27 den 20. februar.

Programmet byder på en præsentation af stedets fremtid (Den er nok desværre kort) og historie. Foreningen vil også fremlægge planer for kortlægning af havnens kulturhistoriske værdier. Der bydes på en forfriskning.

Tilmelding skal ske til events@bykultur.dk.

16. april 2015: Generalforsamling

Sted: Danske Bank, Kannikegade 4-6

Program:

Velkomst ved filialdirektør Michael Thunbo, der fortæller kort om husets historie, efterfulgt af generalforsamling.

Der afsluttes med en præsentation af ”Planer for Bispetorv efter bilerne” ved tegnestuen Schønherr.

Der udsendes særlig tilmelding til generalforsamlingen, men tilmelding kan ske allerede nu til events@bykultur.dk.

26. maj – 16. juni 2015: Forelæsningsrække #2

Bevar Aarhus – byen, kulturen, historien

Foreningen for Bykultur i Aarhus arrangerer i samarbejde med Folkeuniversitetet for anden gang en forelæsningsrække om Aarhus’ historie og kultur. Første forelæsningsrække blev mødt med overvældende interesse, men denne nye forelæsningsrække vil ikke blive en gentagelse af programmet men en udbygning, hvor nye forelæsere og emner kommer til orde. Kontinuiteten sikres i kapaciteten af vor formand og byens stadsarkivar, Søren Bitsch Christensen, der også denne gang vil føre deltagerne på byvandring i Aarhus’ kulturtunge center.

Foreningens medlemmer får efter specialaftale med Folkeuniversitetet en fordelagtig medlemspris til forelæsningsrækken. Ved tilmelding skal benyttes en særlig rabatkode, vores medlemmer får tilsendt per mail som en del af formandens nytårshilsen. Afvent derfor mailen før booking på Folkeuniversitetets website. 

Læs nærmere og tilmeld dig forelæsningsrækken på Folkeuniversitetets website.

Indhold og program

Hvad skal gemmes, og hvad skal ud? Hvad er umisteligt i vores by? Det, der i går var lige til lossepladsen, er i dag bevaringsværdigt. Skal vi bevare industriens miljøer? Skal vi pålægge landsbyerne stramme krav, så vi andre kan nyde historien? Hvordan skaber man balance i den hastige udvikling, så byens historie ikke forsvinder fra gadebilledet?

Eksperter i bevaring og Aarhus’ historie stiller i denne forelæsningsrække de store spørgsmål til byen, kulturen og historien. Du går derfra klogere på din egen by. Og slut af med en byvandring, når stadsarkivaren viser dig rundt i den bevaringsværdige by.

Tir. 26.05.2015, kl. 19:30 – 21:15
Bevar Aarhus – bevaringssagens historie i Aarhus
Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv
Henrik Fode, mag.art
AU, bygning 1530, lokale D113
Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus

Tir. 02.06.2015, kl. 19:30 – 21:15
Genanvendelse af industriens bygninger
Thomas Birket-Smith, arkitekt, Aalborg Kommune
AU, bygning 1530, lokale D113
Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus

Tir. 09.06.2015, kl. 19:30 – 21:15
Landsbyens historie og kulturmiljø
Erland Porsmose, museumsinspektør, Østfyns Museer
AU, bygning 1530, lokale D113
Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus

Tir. 16.06.2015, kl. 16:00 – 18:00
Byvandring i Aarhus
Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv
Elvirasminde, Klostergade 34/Klosterport 4 (i gården)

Tir. 16.06.2015, kl 19:00 – 21:00
Byvandring i Aarhus
Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus stadsarkiv
Elvirasminde, Klostergade 34/Klosterport 4 (i gården)

22. august 2015 (kl. 10:00): Sommercykeltur

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur inviterer på cykeltur:

Vi mødes ved Europa Plads nr. 2
Rute 20 km.
Husk cykel og madpakke.
Tilmelding www.byogland.dk senest onsdag den 19. august.

Knud Blach Petersen og den aarhusianske brutalisme

Aktualiteten og det visionære i Knud Blach Petersens arkitektur kan være med til at give en forståelse for, hvordan Aarhus udvikles i takt med tiden – især på et tidspunkt hvor byen igen står over for en massiv udbygning, der betyder en omfattende aktivitet, der ikke er set lige siden de store projekter blev realiseret i 1960’erne og 1970’erne.

Vores byer er i konstant udvikling, og det kan ofte være svært for den enkelte at forstå, hvad det er for mekanismer, der styrer udviklingen i samfundet.

Arkitekt og Partner hos Sleth Rasmus Therkelsen guider turen rundt til Europahuset, Søjlehuset, Busgadehuset, Holmstrup terrassehuse, Skjoldhøj Kollegiet, Gellerup City, Udsigten og Søvangen. Kom og deltag i debatten.

18. – 20. september 2015: MIN HISTORISKE HAVN

Over de kommende år skal de sydlige havnearealer i Aarhus omdannes fra industri til et nyt bykvarter med serviceerhverv og boliger. Store interesser er på spil og i denne proces kan kulturmiljøet ende med at blive overset og gå tabt. Foreningen for Bykultur i Aarhus ønsker i samarbejde med Skjulte Steder og i forståelse med Aarhus Kommune at sætte fokus på de bevaringsværdige bygninger og rum ved at inddrage borgernes meninger og dermed give et kvalificeret bidrag til den videre byomdannelsesproces og debat.

Borgerne i Aarhus inviteres til at vandre gennem de sydlige havneområder og dokumentere de bevaringsværdige bygninger og steder med henblik på at levere borgerønsker til en grønbog, der vil fungere som grundlag, når byrådet skal tage stilling til Sydhavnens fremtid.

Eventet foregår i weekenden d. 18.-20. september 2015. Invitér venner, familie og bekendte og del gerne eventet.

Læs nærmere om processen:
https://www.bykultur.dk/minhistoriskehavn

19. september 2015 (kl. 12:00 – ca. 18:00): Sommertur ’15

Turen går først til Sostrup, hvor det gamle nonnekloster er nedlagt, og slottet for nylig købt af vendelboen/amerikaneren Kirsten Bundgaard Swift. Hun vil på gårdspladsen fortælle lidt om de fremtidige planer for stedet, og efter en gåtur til kirken og klostret vil Jens Daugaard holde foredrag om det historiske Sostrup. Derefter serveres kage og kaffe, og besøget slutter med en gåtur i parken.

Fra Sostrup går turen til Løvenholm. Her vil vi få en times rundvisning i den store hovedbygning med fortællinger fra stedets dramatiske historie i bl.a. familierne Rantzau og Danneskiold-Samsøes eje. Besøget afsluttes med en vandretur gennem parken til mausolæet for en tidligere ejer her. Fra Løvenholm køres tilbage til Aarhus, hvor vi forventer at være kl. ca. 18.

Turprisen, der omfatter bustransport, foredrag, eftermiddagskaffe og rundvisninger, vil være 250 kr., der betales i bussen.

Turen arrangeres i samarbejde med Historisk Samfund.

OBS!

Det maksimale deltagerantal på turen vil være 50, og af hensyn til tilrettelæggelsen vil vi gerne have tilmeldingen senest 12. september.

Tilmelding kan ske til Peter Mouritsen på:
peter.mouritsen@gmail.com eller hjemmeadressen Marstrandsgade 8, 1. sal, 8000 Aarhus C

10. oktober 2015: Landsbytur 1: Syd

Foreningen for Bykultur vil de kommende år sætte fokus på landsbyerne i Aarhus Kommune, med en række på tre spændende busture, hvor vi kommer rundt og ser landsbyerne i Syd, Vest og Nord.

Landsbyerne afspejler i dag med stor variation, konsekvensen af de seneste årtiers urbanisering og centralisering i Aarhus Kommune. Nogle landsbyer er derfor velbevarede og står som intakte landbymiljøer drevet af lokale ildsjæle, andre er kraftigt ombyggede og domineret af nyere parcelhusbebyggelse, mens andre igen står triste, misligeholdte med svigtende indbyggertal.

På turene skal vi både høre om landsbyernes historie, se hvordan de har udviklet sig og ikke mindst, diskuterer deres fremtid, som en vigtig del af kommunens levende kulturarv. For hvordan ser det egentlig ud med bevaringsindsatsen og sikringen af bo kvaliteterne i landsbyerne og kan vi som forening være med til at sætte temaet på den politiske dagsorden?

Første del: De sydlige landsbyer

På den første tur i rækken kører vi rundt i det sydlige Aarhus, hvor skal opleve en lang række landsbyer og høre om deres historie og aktuelle udfordringer. Turen starter på Viby Torv kl. 13.00 og i løbet af eftermiddagen vil vi se landsbyerne: Langballe, Fulden, Fløjstrup, Ajstrup, Malling, Tulstrup, Ask, Astrup, Onsted, Hvilsted, Solbjerg, Tiset, Ravnholdt, Testrup, Mårslet og Hørret. I udvalgte landsbyer er der ophold med kaffe og rundvisning, mens de andre blot kan ses fra bussen, under kyndig fortælling fra lokale eksperter og foreningens egne landsbyentusiaster.

Tilmelding skal ske til events@bykultur.dk senest d. 8. oktober. Deltagelse er gratis for medlemmer men koster 100 kr. for alle andre.