Bykultur.dk

Arrangementer 2016

Jonas Heidemann Jensen

Afholdte arrangementer i 2016. Beskrivelser af arrangementerne følger nedenfor.

 • 16. marts: Antikmuseet. Sy din by. Broderier med antikke motiver fra det aarhusianske bybillede.
 • 21. april: Generalforsamling
 • 29. april: Landsbytur 2: Go West | Læs beretning
 • 17. september: Sommertur på Aarhus Sydhavn
 • 1. oktober: Landsbytur 3: Kender du Todbjergtårnet? | Læs beretning

16. marts 2016 (16:00): Sy din by. Broderier med antikke motiver fra det aarhusianske bybillede.

Foreningen for Bykultur i Aarhus har fornøjelsen at invitere medlemmerne til besøg på Antikmuseet, Aarhus Universitet onsdag, den 16. marts kl. 16.00.

Museumsleder mag.art. ph.d. Vinnie Nørskov vil vise særudstillingen: Sy din by. Broderier med antikke motiver fra det aarhusianske bybillede.

Antikkens kunst og kultur har inspireret kunstformer, tanker og videnskab i Europa op gennem i historien. Derfor finder vi over alt i vores samfund spor af fortiden. Går man tur i Aarhus, vil man på en lang række bygninger og skulpturer kunne finde motiver og fortællinger, som stammer fra den græske og romerske oldtid. Antikkens arv lever i vores hverdag og i vores fantasi. Broderierne her vidner om den store betydning som antik kunst og kultur har haft, selv ned i noget så hverdagsagtigt som et brønddæksel. Her har mæanderborden fået liv som tegn på den underjordiske labyrint, som dækslet gemmer på i den moderne by. Mæanderborden kaldes også á la grecque og er blevet et af de stærkeste symboler på den græske kultur, så det er ikke overraskende, at der er mange mæanderborder i udstillingen. Men brodøserne har taget livtag med en lang række motiver og emner, ikke bare de helt klassiske – de har set op, ned, rundt og ind i byen og givet den nyt liv med deres sjove fortolkninger.

Museets leder Vinnie Nørskov og en af brodøserne Toa Klitgaard Riismøller vil introducere til udstillingen.

Indgangen til museet på Victor Albecks Vej 3 finder du på parksiden af universitets hovedbygning, ved siden af bogtårnet. Der er enkelte parkeringspladser foran. Se nærmere på www.antikmuseet.au.dk.

Foreningens næste arrangementer bliver generalforsamling i april måned og Landsbytur Vest, der er under planlægning til sidst i april/først i maj måned. Nærmere følger.

Vi ses til en interessant udstilling.

Bruno Viuf-Larsen, formand for foreningen for Bykultur i Aarhus

21. april 2016 (17:00): Generalforsamling

Indkaldelse

Foreningen for Bykultur i Aarhus afholder generalforsamling på Jydsk Væddeløbsbane, Observatorievejen 2, 8000 Aarhus C. Generalforsamlingen afholdes i restauranten.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Valg af medlemmer af repræsentantskabet. På valg er: Klavs Klercke Rasmussen, Henrik Fode, Vinnie Nørskov, Søren Bo Jensen, Susanne Aagaard, Hans Skov, Anni Bundgaard- modtager ikke genvalg- og Hans Jørgen Bech.
  5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.
  Indkomne forslag: Forretningsudvalg foreslår følgende ændring af vedtægter:
  § 1.1. Foreningens navn er: Foreningen for Bykultur i Aarhus
  § 2.2. … og kan vælges til dennes tillidsposter efter forudgående anmodning jf. § 5 stk. 6.
  §5. 5. 6. Indkomne forslag
  §5. 5. 7. Ønsker et medlem nyvalg til repræsentantskabet, skal dette meddeles formanden eller næstformanden senest én uge før generalforsamlingen. Hvis der er flere kandidater end ledige poster, udformes en stemmeseddel, hvorpå der afkrydses det antal, som skal vælges det pågældende år. Jf. §6. stk. 1. Generalforsamlingen kan dog foretagegenvalg før nyvalg.
  §5. 5. 6 Valg af revisor ændres til 5.5.8.
  §5. 5. 7 Eventuelt ændres til 5.5.9.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Aftenens program

Der er ikke trav- eller galopløb på banen denne aften. Inden generalforsamlingen vil der blive en rundvisning i staldene med en orientering om banens fremtid. Jydsk Væddeløbsbane havde 90 års jubilæum i 2014 og har lejeaftale gældende til år 2030, så det er i høj grad en gammel kulturinstitution vi besøger denne aften.

Der vil blive serveret sandwich, 1 øl eller vand samt kaffe.

29. april 2016: Landsbytur 2: Go West

Foreningen for Bykultur gentager besøgene i kommunens landsbyer og forstæder. I efteråret besøgte vi området syd for byen. Nu gælder det området mod vest. Start: Viby torv foran kirken præcist klokken 13.00.

Bussen vender næsen mod Stautrup stationsby, videre over Lemming og Hasselager mod Bering, hvor vi skal høre om valgmenigheden og det liv, der er skabt her. Vi kommer til Edslev og får historien om et gammelt falskmøntneri fra 1934 af 485 stk. 2 kroner. Stempel og 58 falske to-kroner blev fundet i en have i Edslev. Herefter Jeksendalen med de gamle vandmøller, fiskedamme og et ophold på Tarskov Mølle, hvor ejeren giver en orientering. Hvem har i øvrigt hørt om Hørslev Bol? Kommunens vestligste punkt.

Bussen fortsætter i roligt tempo mod Framlev med kirke og sognegård og videre mod Labing, Borum, Yderup og Lyngby, før vi endelig standser ved Lyngbygård, hvor godsejer Niels Jørgen Bønløkke fortæller om stedet med den smukke hovedbygning i bindingsværk. Herefter er der pause med kaffe og kage i den bygning, der hører til golfbanen. Herfra er der en imponerende udsigt ud over markerne.

Om bord igen i bussen går det over True, Aarslev, Skibby mod Ormslev, hvor Hammelbanen i 1902 gjorde stedet til en stationsby, en værdighed, der varede til 1956. Den sidste del af turen går forbi Constantinsborg og Stavtrup, før bussen klokken ca. 18 er tilbage på Viby torv.

Da det er små veje har vi igen bestilt en bus med plads til max 50 personer, og undervejs har vi igen lokale guider om bord.

Bemærk: det er en fredag eftermiddag. Helligdage mm. har gjort det umuligt at finde en ledig lørdag!

Pris 100,- der opkræves i bussen.
Tilmelding til
events@bykultur.dk senest dagen før afgang.

17. september 2016 (kl. 13:00-17:30): Sommertur på Sydhavnen

Arrangeret i samarbejde med Historisk Samfund for Århus Stift

Årets sommertur på havnen i Aarhus begynder med et foredrag ved Erik Korr Johansen på Aarhus Stadsarkiv om havnens historie, hvor rammernes ridses op. Herefter bevæger vi os mod den gamle kulbro og hører om havnens kreative miljøer og de planer og visioner, der er for det område i Sydhavnen. Turen sluttes af med en guidet tur rundt til havnens mere utilgængelige områder i bus, som Aarhus Havn står for. Turen indbefatter nogen bevægelse til fods, men de længere stræk vil ske i bus. Under programmet serveres kaffe og kage.

Turen begynder på Aarhus Stadsarkiv kl. 13.00, og vi forventer at være færdige med programmet ca. 17.30.

Tilmelding til hellerik@os.dk nødvendig senest d. 10. september. Pris 150 kr. Begrænset antal pladser.

1. oktober 2016: Landsbytur 3: “Kender du Todbjergtårnet”?

Kender du Todbjergtårnet? Det er der ikke mange, der gør, men nu er der muligheden for at stifte bekendtskab med det lille fine tårn, hvorfra der er udsigt over Bugten og den nordlige del af kommunen hen over det sted, hvor nogle forestiller sig en lufthavn!

Det er den tredje tur, hvor medlemmerne får mulighed for at stifte bekendtskab med landsbyerne mod vest og især nord i kommunen. Vi starter igen fra Viby kirke, hvorefter bussen kører mod Borum, hvor første stop er Borum Eshøj med de berømte bronzealdergrave, der blev påbegyndt udgravet i 1870erne med egetræskister fra ca. 1350 f. kr. De ligger højt, ca. 100 meter over havet. Her lå en sikker boplads, hvilket adskillige gravhøje i området er et vidnesbyrd om. På stedet er der opført en rekonstruktion af et treskibet bronzealderhus, der er et besøg værd. Det drives i dag af en lokal forening, mens området med højene er afkøbt stedets gårdejer.

Vi fortsætter mod herregården Ristrup og når frem til Fårup præstegård, hvor vi bliver orienteret om en strid om placering af en ny præstegård. Herefter går det videre over Mundelstrup, hvor der før Første verdenskrig blev opført en gødningsfabrik, før bussen nærmer sig Tilst, der i dag har karakter af en forstad og indkøbsmekka. Mere charme er der over den lille Kasted kirke, hvorfra der er et smukt kik ud over mosen og tidligere på året med akkompagnement af nattergale. Kirken har ikke elektrisk lys, men nøjes fortsat med stearinlys!

Lisbjerg, Ølsted og Trige ligger forude på vej mod Spørring, der i ældre tid var et naturligt stoppested for rejsende mellem Aarhus og Randers. Hele to hoteller er vidnesbyrd om den aktivitet. Herefter går det mod øst og Thomasminde, en tidligere herregård, der i dag er indrettet med virksomhedsdomiciler i de fine bygninger. Navnet er også knyttet til de omtalte lufthavnsplaner, der naturligvis vil blive omtalt. Vi passerer herefter husmandsbebyggelser, før bussen når frem til landsbyen Todbjerg. Er vejret til det, er det planen at aktive medlemmer kan forlade bussen ved kirken, der er under renovering. Udfordringen er en ca. 15 minutters lang spadseretur op til Todbjergtårnet. Bussen fortsætter dog med restgruppen rundt om Todbjerg og op til tårnet. Vi hører historien om den mølle, der lå her for siden at blive erstattet af en varde og siden igen det særegne lokalt opførte tårn, der nu står over for restaurering. Den lokale tennisklub står i dag som vogtere af det fine sted med den smukke udsigt ud over Bugten. Her håber vi, at det kan lykkes med en let servering.

Herefter går turen tilbage mod Aarhus. Vi hører om letbanen og den nye bykvarter med det mærkelige navn ”Nye” samt om Egå Engsø og kæmpebyggeriet Skejby Hospital, der har ændret hele området i den nordlige del af byen, før bussen vender tilbage til Viby – igen efter planen klokken 18.

Praktisk information

Mødested: Viby Torv ved kirken klokken 13. 1. oktober 2016.

Pris: 100 kr., der opkræves i bussen. Deltagerloft: 50

Tilmelding til: events@bykultur.dk