Bykultur.dk

Arrangementer 2013

Asbjørn Skødt

Nytårskur

Tirsdag, den 15. januar 2013 inviterer foreningen til den traditionelle nytårskur.

I FO´s lokaler i Frederiksgade afholder foreningen i år den traditionelle nytårskur klokken 17. FO er en af byens store institutioner for bred folkeundervisning. Man har for år tilbage erhvervet den gamle pigeskole i Christiansgade og på det seneste også det gamle Missionshotel i Frederiksgade. Man taler derfor om FO-byen, som skoleleder Torben Dreier vil fortælle om. Herefter tømmes der på traditionel vis ud af julens rester. Vi ønsker hinanden et godt nytår og orienteres om forårets planer for foreningen. Klik på linket nedenfor for at se invitationen.

 

Historisk Samfund inviterer til foredrag d. 26 februar 2013

Tilmelding til: hellerik@os.dk – gerne inden weekenden.
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Aarhus:

Formand Bent Kornbek, Bjerringbro:
Gudenåen som energikilde – historien bag Tange Sø og Tangeværket fra etableringen til i dag.

Som opfølgning på efterårets foredrag om Gudenåen skal vi høre historien bag Tangeværket. Hvem der fostrede idéen til at udnytte energien i Danmarks længste vandløb til gavn for det danske samfund.

Om baggrunden for den politiske behandling ved oprettelsen med ekspropriationen af de store arealer og bygninger, om selve projektet og det store anlægsarbejde, herunder etableringen af Tange Sø.

Aarhus Kommune var fra starten meget aktiv omkring hele processen, og Gudenaacentralen havde sit hovedkontor i Aarhus frem til 1956, hvor det blev flyttet til bygningerne på selve værket i Tange.

Historien bag værket føres frem til i dag, hvor Tangeværket er blevet renoveret og opdateret, så det også fremover kan producere CO2-netutral vedvarende energi – i skøn forening med naturen i det spændende kulturhistoriske område. Der afsluttes med en status forud for koncessionens udløb i 2014.

Foredragsholderen har både som lokalpolitiker og i arbejdet i el- og gasselskaber et indgående kendskab til energisektoren. Han har i de senere år været formand for Tangeværket.

Postkort og byhistorie

Det er overskriften på det foredrag som Henrik Fode og Claus Navntoft holder 14. marts 2013 kl. 19 i Markuskirkens foredragssal, Langelandsgade/Sct. Markus Kirkeplads.

Udgangspunktet er naturligvis den bog, som de to udgav i november ”Hilsen fra Aarhus og fra Anna”. Hertil var der indsamlet ca. 1500 postkort, der fortalte byhistorie. Det er et udvalg herfra, der nu skal præsenteres. Her skal det blot nævnes, at der fra Kystvejen dengang var direkte udsigt ud over Bugten – endog med badestand foran.

Det er en helt ny måde at se byen på, da fotograferne naturligt ville vise det bedste frem – det øgede også deres salg. Foredraget ledsages af prøver på de mange postkort, så vi vil møde legende børn i Sjællandsgade, sporvogne i Søndergade, Dalgas på Banegårdsplads og meget mere fra vor bys historie i de første årtier af 1900-årene.

Efter diskussion mm. er foreningen vært ved en kop kaffe og blødt brød. Af hensyn hertil må vi bede om tilmelding.

Tilmelding via mail: henrik@fode.dk eller telefon: 8621 0835 og så er der naturligvis fortsat også postvæsenet: Byløkken 2, 8240 Risskov.

Vel mødt!

 

Historisk Samfund inviterer hermed til foreningens årsmøde med foredrag 19. marts.

Årsmødet indledes med en formentlig kort generalforsamling, som man er velkommen til at overvære (dog uden at deltage i evt. afstemninger)

Tilmelding venligst senest lørdag d. 16. marts ved mailsvar til: hellerik@os.dk
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, Aarhus:

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 12. marts). – 5. Valg (Af bestyrelsesmedlemmerne er Kenn Tarbensen, Peter Mouritsen og Gert Lauge Nielsen på valg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleanter og revisor. – 6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen og kaffen er der foredrag:

Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen, Silkeborg
Fra landhåndværk til industri i det østjyske Søhøjland

Museerne har tradition for at forbinde de gamle landhåndværk med den gamle almuetid, med den førindustrielle epoke. Foredragsholderen har gennem mange år behandlet de gamle landhåndværk træskomageri, pottemageri, hjulmageri og uldbinderi på Silkeborgkanten. Resultaterne har på mange måder vendt op og ned på vante forestillinger. Og det er temaet for aftenens foredrag. Keld Dalsgaard Larsen vil fortælle om de fire traditionelle landhåndværk hver for sig og samlet og sammenholde dem med den generelle udvikling i samfundet. Foredragets overordnede pointe er, at udbredelsen af disse landhåndværk først og fremmest skal ses som et led i den industrielle udvikling og i langt mindre grad opfattes som reminiscenser fra det gamle almuesamfund. Foredraget vil også give et nært indblik i de store omvæltninger, småkårsfolk gennemlevede i 1800-tallet.
Der er givetvis lagt op til et interessant foredrag om industriudviklingen i Østjylland af den levende og erfarne foredragsholder

 

Sommertur 2013

Foreningens nye bestyrelse har bedt Claus Navntoft og undertegnede om at arrangere årets sommertur. Det har vi så gjort:

Den bliver afviklet lørdag den 24. august med start fra Musikhuset klokken 10 og hjemkomst sidst på eftermiddagen.
Turen går til Norddjursland med besøg i først Thorsager rundkirke, videre over Ryomgård med en fortælling om de mange jernbaner i området, mod Nimtofte og de mørke skove til Stenvad med et foreløbigt mål i Fjellerup, hvor vi skal høre om et miljø fra fiskerkultur til fritidssommerland. Vi får lejlighed til at besøge strandens ældste stråtækte fiskerhus. På et tidspunkt var der bolig i den ene ende og røgeri i den anden. Grunden var så stor, at en del af områdets sommerhusgrunde er udstykket herfra. Det var især bundgarnsfiskeri, der blev drevet fra stranden.

Bussen fortsætter mod Mejlgård og Bønnerup, hvor Foreningen for Bykultur skal se og opleve, hvordan en moderne fiskerihavn er vokset frem med bygninger i alle former for arkitektur og med møller på molerne. Vi fortsætter mod Gjerrild og ikke mindst det lille område Stokkebro, hvorfra de gamle Norddjurslands baner blev drevet. Her er endnu et helt særligt miljø med smukke villaer og en sjælden ro.

Herefter er det naturren, der kalder med besøg ved den maleriske Sangstrup Klint og siden Fornæs Fyr, før bussen når frem til Djurslands hovedstad: Grenå.

Hjemturen går over Vejlby, Lyngby og Albøge ad den smukke kuperede, smalle vej frem mod Kolind. Næste stop er Musikhusets parkeringsplads.

Ruten er gennemkørt til i alt 208 kilometer. Undervejs er der selvfølgelig indlagt en spisepause.

Prisen bliver 250,- incl. frokost. Betaling i bussen

Tilmeldingsfrist: 17. august 2013 til navntoft@x3080.dk eller brevtilmelding til Henrik Fode. Byløkken 2, 8240 Risskov eller på telefon: 2163 2075.

Vel mødet til en spændende tur
Claus Navntoft og Henrik Fode

 

Muligheder i mellemrummet d. 11. oktober 2013 kl. 14.30

I Foreningen for Bykultur vil vi gerne følge aktivt med i udviklingen af de nye havnearealer, hvor der aktuelt bygges adskillige større komplekser og hvor der i nær fremtid skal stå en helt ny bydel færdig med alt hvad dette indebærer. Med flere både danske og europæiske eksempler på nye bydele, der ved deres manglende evne til at danne behagelige rammer om liv og aktivitet, har denne form for byudvikling de seneste år fået en del negativ opmærksomhed. Visionerne fra konkurrenceforslagenes livlige byrum, lever kun sjældent op til virkeligheden og de store flader og det barske klima på en havnefront, kan være vanskelige at fylde ud når først byen står færdig. Der tales jo ganske meget om de enkelte byggeprojekter, men næsten aldrig om visionerne for de ligeså vigtige rum, der vil blive skabt ind imellem de store byggerier. Vi søger svar på, hvordan byens borgere skal og må bruge de mange mellemrum mellem husene og hvordan kan sikre vi os, at de også får de rette kvaliteter, der gør dem attraktive og interessante for borgerne hele året rundt.

Arrangementet afholdes i Dome of Visions på Aarhus Havn, hvor der vil være inspirerende oplæg fra de aktive parter i planlægningen af den nye bydel.

Der vil være mulighed for at købe kaffe, vand og øl i Domen og efterfølgende vil vi, hvis vejret tillader, gå en tur mellem de nye byggeprojekter og opleve havnes mellemrum.

Program:

14.00 Vi mødes i Domen, hvor der kan købes drikkevarer.
14.30 Foreningen for Bykultur, Introduktion til dagens tema.
14.35 Bente Lykke, Arealudvikling Aarhus.
15.00 Rune Kilden, Anpartsselskabet Kilden og Mortensen.
15.30 Vi går en tur rundt på havnen og ser på havnens nye byrum.
16.00 Afslutning.

OBS! Arrangementet kræver tilmelding på mail: info@mariepilegaard.dk