Bykultur.dk

Arrangementer 2007

Asbjørn Skødt

NYTÅRSKUR 2007 PÅ ANTIK MUSEET, VICTOR ALBECKS VEJ, BYGNING 1414

MED RUNDVISNING PÅ ANTIK MUSEETS UDSTILLING OG FOREDRAG AF ARKITEKT MADS MØLLER

ONSDAG DEN 10. JANUAR 2007 KL. 1700

MØDESTED
Det er en glæde at kunne invitere foreningens medlemmer til Nytårskuren 2007, der finder sted i Antik Museet. Antikmuseets hovedindgang ligger på Victor Albecks Vej, umiddelbart øst for Statsbiblioteket. Arrangementet starter kl. 17.00

ANTIK MUSEET
I forbindelse med Nytårskuren vil museumsinspektør Vinnie Nørskov kl. 17.00 introducere og vise rundt på Antikmuseets udstilling. Vi er overbevist om, at det er et specialmuseum, der vil have interesse for en stor del af foreningens medlemmer.

SFINX
Vi har desuden bedt chefredaktør Steen Hammershøj om at introducere tidsskriftet Sfinx, der er en parallel til Skalk, men med middelhavsområdets historie som det centrale focus. En stor del af tidsskriftets artikler handler om Bykultur i større sammenhæng.

Arkitekt Mads Møller vil kl. 18.00 i museets auditorium forklare sammenhængen mellem de tidligste byggerier på Universitetet og det konkurrenceprojekt arkitekterne Kay Fisker, Poul Stegmann og C.F.Møller udarbejdede i 1931.

TRAKTEMENT
Arrangementet afsluttes med formandens orientering om forårets aktiviteter og servering af champagnerester med tilhørende småting.

I ønskes alle et godt og lykkebringende nyt år.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

80 deltog i arrangementet

 

FOREDRAG PÅ HOVEDBIBLIOTEKET I MØLLEPARKEN VED FORVALTNINGSCHEF ROLF HAPEL

TORSDAG DEN 8. FEBRUAR 2007 KL. 19,00

MØDESTED
Det er en glæde at kunne invitere foreningens medlemmer til årets andet arrangement, der finder sted på i Hovedbibliotekets Foredragssal. Salen ligger på første sal i Hovedbiblioteket med adgang fra hovedtrappen ved bibliotekets hovedindgang mod Mølleparken. Arrangementet starter kl. 19.00.

MULTIMEDIEHUSET
Vi har bedt forvaltningschef Rolf Hapel om at holde et oplæg om de store planer for Multimediehuset på havnen, baggrunden for projektet og de visioner, der ligger for den fremtidige brug af bygningen og det offentlige biblioteksvæsen.

Et Multimediehus er en spændende nyskabelse, der i udlandet forener Arkiv, Bibliotek og Museum. Hvordan ser mulighederne ud for et sådant ABM-samarbejde ud i Århus? Desuden vil Rolf Hapel fortælle om planerne for Lokalhistorisk Samling og stille sig til rådighed for eventuelle spørgsmål.

TRAKTEMENT
Arrangementet afsluttes kaffe, te, vand og diverse (lidt kage??) mm.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

50 deltog i arrangementet.

 

FYRAFTENSARRANGEMENT VED MAGISTER ARKITEKT LARS DUE JENSEN

TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 . KL. 1700 -1900

MØDESTED
Deltagerne mødes i foran indgangen til Egaa Gymnasium. Den har adressen Melbyvej 8, Egå og ligger som en meget markant hvidt nybyggeri ovenfor Grenåvej ved Egå.

INDHOLD
Arkitekt Lars Due Jensen, CUBO arkitekter, har stået for opførelsen af Egaa Gymnasium. CUBO har i det seneste årti arbejdet sig frem blandt de førende danske arkitektfirmaer og er blandt andet blevet kendt på det igangværende ombygning af Nordkraft i Ålborg kulturhus i Skagen, universitet i Bergen og meget mere. I sin rundgang vil Lars Due Jensen fortælle om baggrunden for projektet og hvordan man er kommet frem til de ganske specielle løsninger, der karakteriserer stedet. Egå Gymnasium blev præmieret af Århus Kommune 2006 for den smukke placering i landskabet og enkle disponering.

BAGGRUND
Egå Gymnasium er en moderne skole, hvor vi med udgangspunkt i nye bygninger og nye undervisningsformer vil skabe en levende og engagerende skole. Gymnasiet bygger på et solidt fagligt grundlag og udnytter optimalt samspillet mellem fagene for at give eleverne en helhedsopfattelse af verden. Med klare krav støtter det de unges udvikling fra skoleelever til studerende, så de forlader skolen som hele, veloplyste og videbegærlige unge klar til fortsat uddannelse og deltagelse i samfundslivet. Skolen udfolder sig omkring det store centralrum, Forum, hvor det store studieområde med skolens bibliotek er placeret med adgang til alle IT-faciliteter. Rundt om Forum er der mindre studieområder og grupperum. Undervisningslokalerne er store og fleksible, så der nemt kan veksles mellem forskellige undervisningsformer. I skolens auditorium kan flere klasser undervises samtidigt. Den fleksible rumindretning skaber plads til såvel klasseundervisning, forelæsninger for hele klassetrin, projektarbejde i større og mindre grupper som individuelt arbejde. Som en del af det samlede studiemiljø har alle lærere deres personlige arbejdsplads på skolen.

SERVERING
Efter Lars Due Jensens indlæg serverer Foreningen for Bykultur en forfriskning.

Arrangementet forventes afsluttet kl.1900.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

45 deltog i arrangementet.

 

SOMMEREKSKURSION 2007

LØRDAG DEN 25. AUGUST 2007 . KL. 900 – 1900

Foreningen har herved fornøjelsen at invitere medlemmerne til den årlige sommerekskursion til en historisk købstad med betydning for Danmarks historie.

Mødetidspunktet er lørdag den 25. august kl. 900 ved Agnete og Havmanden.

Turen går i år til Randers, hvor museumsdirektør Jørgen Smidt-Jensen, Kulturhistorisk Museum, Randers vil tage os med på en spændende byrundvisning i det gamle Randers. Allerede nu kan vi love, at Jørgen under sin rundvisning vil føre os til steder, som man normalt ikke vil se under et besøg i byen.

Vi spiser frokost i Niels Ebbesens Spisehus i tidsrummet 12.00 – 13.00. Frokosten er for egen regning i prisniveauet kr. 70,00 – 90,00 + drikkevarer.
Restauranten er beliggende i Niels Ebbesens Gård, som blev opført 1643 af rådmand Jens Jenssøn. Ifølge overleveringen ligger gården præcis på det sted, hvor Niels Ebbesen natten til 2. april 1340 huggede hovedet af Grev Gert!

Efter frokost vil Bue Beck og Lars Vester vise rundt og fortælle om Nørrejyllands Tøjhus, som i disse år er under restaurering. Tøjhuset blev opført på privat initiativ i 1802 for at sikre forsyningerne til den jyske halvø under englandskrigene. Anlægget er i 2005 overtaget af Jørn Tækker og de oprindelige kaserner og officersboliger ombygges i øjeblikket til 11 usædvanlige udlejningsboliger, mens selve tøjhuset fortsat leder efter en fremtidig anvendelse.

Herefter går turen til Støvringgard Kloster. Det oprindelige Støvringgaard stammer fra middelalderen og den ældste kendte ejer er en ridder Palne Jonsen omtalt i 1319. Den nuværende hovedbygning opførtes i 1622 med en udløberfløj på sydsiden og et tårn på nordsiden. Gården blev i 1735 omdannet til adeligt jomfrukloster og fungerede som sådant, indtil 1981. I dag tilbyder Støvringgaard også boliger til mænd og ægtepar.

På hjemturen besøger vi Herregårdsmuseet Gammel Estrup med rundvisning såvel inde som ude i den nyanlagte have og orangerierne. Vi får en kop kaffe i museets hyggelige lokaler, inden vi vender kofangeren mod Århus. Vi forventer at være tilbage ved Agnete og Havmanden omkring kl. 19.00.

Tilmelding til turen kan foretages ved mail til bykultur@bykultur.dk eller ved brev til Foreningen for Bykultur i Århus, c/o Danske Bank, Kannikegade 4-6, 8000 Århus C. Samtidig med tilmeldingen bedes deltagerprisen kr. 100,00, til dækning af transport og kaffe indbetalt på foreningens konto ved tilmelding til turen – reg. nr. 3627 konto 0005849195 med angivelse af navn på de deltagende.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
52 deltog i et meget vellykket arrangement.

 

JUBILÆUMSINVITATION

Ved Historisk Samfund for Aarhus Stifts 100-års dag
onsdag, den 14. november 2007 kl. 1500 -1700

Mødested
Arrangementet afholdes på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12.
Indhold Arrangementets indhold fremgår af vedlagte invitation fra Historisk Samfund.
Vi har endvidere erhvervet jubilæumsårbogen til vore medlemmer. Den uddeles på dagen eller eftersendes til dem, der ikke har mulighed for at møde frem.

Baggrund
Vores ”søsterforening” med det mundrette navn” HISTORISK SAMFUND FOR ÅRHUS STIFT” har 100 års jubilæum og holder i den anledning reception. I samråd med Historisk Samfunds bestyrelse inviteres alle vores medlemmer til festligheden. Vi håber, at mange har mulighed for at deltage.

 

BESØG PÅ VILHELMSBORG

Fyraftensarrangement ved Arkitekt Ib Møller
Fredag den 30. november 2007 kl. 1600 -1900

Mødested
Deltagerne mødes foran hovedbygningen på Vilhelmsborg. Hvis man ikke er selvtransporterende, anbefales Oddergrisen til trinbrættet med navnet Vilhelmsborg.

Indhold
Arkitekt Ib Møller, der formentlig er kendt af århusianere som den ene part i arkitekt-firmaet Møller og Wichmann, senere Møller og Grønborg, har i en lang årrække dyrket sin store passion for heste, hestekøretøjer, Det Danske Køreselskab og hestesports-centeret på Vilhelmsborg. Han er forfatter til en lang række publikationer om det danske landskab, bøgerne om Vilhelmsborg (2002) og Hestevogne i Danmark (2002). Ib Møller vil fortælle om Vilhelmsborgs historie og Det Danske Køreselskab samt vise rundt i den restaurerede hovedbygning og de nyligt genskabte herskabsstalde.

Baggrund
Vilhelmsborg er en af de fire store herregårde ved Århus. Sammen med Marselisborg, Constantinsborg og Moesgaard var den en del af den betaling, Gabriel Marselis fik for sine økonomiske transaktioner for kongen. Fra 1662 til 1923 var herregården i denne families eje, idet sønnen Vilhelm Marselis fra 1673 blev adlet under navnet Vilhelm baron Güldencrone. Vilhelmsborg er siden 1973 ejet af Århus Kommune.

Servering
Efter Ib Møllers rundvisning serverer Foreningen for Bykultur en let forfriskning.
Arrangementet forventes afsluttet kl.1900.

Med venlig hilsen
Bue Beck
formand

50 deltagere på Vilhelmsborg.

 

Besøg i Retsbygningen på Vester Allé

Torsdag 14. december 2006 klokken 17.00
28/11 06

Midt på fattiggårdsbakken – eller som den hedder i dag Vester Allé – ligger en imponerende bygning, der netop har fejret sin 100 års dag som midtpunkt for byens justitsvæsen.

Bygningen, der i sin tid blev tegnet af københavnerarkitekterne L.A. Ludvigsen og Jul. Hansen står i dag måske endnu smukkere end nogensinde. En omfattende restaurering ikke blot ude, men også indvendig har givet byen en meget smuk bygning, der ikke blot har bibeholdt det gamle, men også givet plads til vor tids teknologi og skabt moderne arbejdspladser for der store personale, der til daglig har deres gang i huset – samt det store publikum, som ”huset” er sat til at betjene.

Huset har haft en spændende historie og ikke blot været retsbygning, men også politistation for statspolitiet, givet plads til amtsrådets møder helt frem til 1956 – og så var der her lokale ”medløbere” efter krigen blev dømt.

Bag retsbygningen ligger – skjult for trafikken fra Vester Allé – byens arresthus med plads til mere end 50 indsatte.

Retspræsident Per Holkmann Olsen har lovet at vise huset frem og fortælle om livet i den gamle bygning og måske også lidt om perspektiverne i den nye retsreform, som det gamle hus bliver et lokalt midtpunkt for.

Arrangementet forventes afsluttet kl. 18,00.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget

80 deltog i arrangementet