Bykultur.dk

Arrangementer 2018

Jonas Heidemann Jensen
Afholdte arrangementer i 2018.
 • 17. januar: Nytårskur 2017/2018.
  • Læs beretning om Nytårskuren her.
 • 13. marts: Landsbymøde på DOKK1 – Se udstillingen fra arrangementet her.
 • 17. marts: Guidet tur i Gellerup.
 • 24. april: Generalforsamling 2018.
 • 15. juni: Årets Bernhardt festligheder på Træskibshavnen.
  • Se fotos fra arrangementet her.
 • 1. oktober: Arkitekturens dag (Åbent hus i Klostergade 58, Klintegården og Hørhavegården).
  • Se billeder fra arrangementet her.

17. januar 2018 – Nytårskur:

Foreningen for Bykultur inviterer til nytårskur onsdag, den 17. januar 2018 kl. 16.00.  Arrangementet afholdes i kendte rammer idet vi ligesom sidste år mødes i Elværket, Thorsvej 4, 8230 Aabyhøj. – Den gamle elværksbygning, der i dag fungerer som kultur- og forsamlingshus.

Programmet lyder som følger:

Foreningens formand, arkitekt m.a.a. Bruno Viuf Larsen vil byde velkommen og orientere om foreningens aktiviteter.

Professor, arkitekt m.a.a. Jan W. Hansen vil holde indlæg om byudvikling i Aarhus igennem tiden samt fortælle om dispositionsplanen for Gellerup – omdannelsen af Gellerup, som Jan W. Hansens arkitektfirma har arbejdet med.

Herudover vil formanden for Kulturmiljørådet i Aarhus Kommune fortælle om rådets arbejde i en tid med meget stor aktivitet/byudvikling i Aarhus. Der vil tillige blive orienteret om Bykulturprisen, Årets Bernhardt, som i lighed med i 2017 gives til et bymiljø, hvor en lokalt forankret indsats, har været med til at sikre historiske miljøer for eftertiden, som et aktivt og inspirerende bymiljø. Prisen uddeles Valdemarsdag, den 15. juni.

Der vil være mulighed for at få udleveret jubilæumsbogen, ligesom bogen Bernhardt Jensen – alle tiders århusianer vil kunne købes for kr. 100,00. Det forventes også, at bogen om arkitekt Hack Kampmanns byggerier vil kunne præsenteres.
Foreningen ønsker godt nytår med et glas champagne.

Alle er velkommen, men det vil være ønskeligt med tilmelding ved at sende en mail til events@bykultur.dk senest lørdag, den 13. januar 2018. 

Vi ønsker alle godt nytår.

OBS!! Kender du interesserede, der ikke er medlem, er der her en god anledning til at blive medlem og deltage i Nytårkur 2018.- Man kan melde sig ind i Foreningen for Bykultur ved at sende en mail til medlem@bykultur.dk  

13. marts 2018 – Landsbymøde på DOKK1:

I forbindelse med vore 4 landsbyture har vi besøgt omkring 80 landsbyer ud af de godt 100, som findes i Kommunen, når vi regner alt med. Det har været nogle fantastiske ture, og vi har dannet os et indtryk af godt og skidt derude. Vi er blevet opmærksomme på de mange forskelligartede problemstillinger, der er i relation til vore landsbyer og livet på landet. Det vil vi gerne fortælle om og diskutere!
Samtidig er der mange, der har spurgt til den fremtidige udvikling i forstæderne og i landsbyerne – og samspillet med Aarhus Kommune.

På den baggrund er vi i Foreningen for Bykultur rigtig glade for at kunne følge op på vore landsbyture med:

Et arrangement/møde for foreningens medlemmer tirsdag den 13. marts kl. 19.00 – 21.30 i lille sal på Dokk1. Vi inviterer også vores samarbejdspartnere fra Historisk Samfund. Formålet er at formidle vore oplevelser og indtryk fra landsbyturene samt at høre om landsbyernes plads og udvikling i den nye Kommuneplan. Det er nemlig lykkedes os at få en aftale med kommuneplanchef Niels-Peter Mohr, som vil holde et indlæg om ”Kommuneplan 2017 og landsbyernes rolle i byudviklingen”. Der vil selvfølgelig også være plads til spørgsmål og en god dialog.

Etablering af en stand/udstilling på Dokk1 i perioden fra tirsdag den 5. marts – fredag den 16. marts på ”Torvet”, nærmere bestemt arealet mellem Borgerservice og caféen i stueetagen. Her vil vi sætte fokus på landsbyerne i Kommunen med billeder, der kører på en storskærm, samt forskelligt supplerende materiale.  Vi er bl.a. i gang med at udarbejde forskellige plakater med billeder og tekst omkring landsbyernes situation og udfordringer. Der vil også være forskellige aktiviteter i tilknytning hertil. Vi håber, at rigtig mange – også af foreningens medlemmer – vil lægge turen forbi på Dokk1.

Tilmelding til mødet tirsdag den 13. marts foregår ved at sende en mail til events@bykultur.dk senest lørdag den 10. marts 2018. Der vil være en begrænsning på deltagerantallet, så ”først til mølle princippet” vil være gældende.

Med venlig hilsen
Foreningen for Bykultur i Aarhus

17. marts 2018 – Guidet tur i Gellerup:

Foreningen for Bykultur i Aarhus inviterer medlemmerne til en spændende guidet rundtur i Gellerup lørdag, den 17. marts 2018 kl. 10,00. Rundturen tager udgangspunkt i E & P Huset på Dortesvej 37 B.

Projektchef Ole Bech Jensen, Brabrand Boligforening er guide på turen rundt i området og fortæller om omdannelsen af Gellerup og Toveshøj.

Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune indgik i 2007 et samarbejde om at udvikle Gellerup og Toveshøj og den fysiske helhedsplan for området blev vedtaget. Siden har der været arbejdet med planen og meget er sket med nedrivninger, vejbyggeri m.v.

Nu begynder man virkelig at kunne se omdannelsen. For at nævne et par af de nyeste planer:

Et af landets største pensionsselskaber investerer 350 mio. kroner i nye boliger med renovering af Blok B7 og opførelse af 190 nye boliger i såkaldt fortætningsbyggeri.

Arrangementet afsluttes med en let frokost i Bazar Vest, hvor bazarchef Ahmet Øcelan viser rundt. Det koster kr. 100,- at deltage i frokost i Restaurant Al-Soltan eller i Metins Grill.

Tilmelding til mødet senest tirsdag, den 13. marts 2018 ved at sende mail til events@bykultur.dk eller ringe til 30300962. Husk at oplyse om man ønsker at deltage i frokost (bindende).

Formand, Bruno Viuf Larsen omtalte arrangementet således:

Lørdag den 17. marts afholdt foreningen en guidet tur i Gellerup.

Med udgangspunkt i EP containerhuset fortalte Svend Erik Johansen fra Brabrand Boligforening om fornyelsen af Gellerup og viste efterfølgende rundt i området. Blandt andet op i de øverste lejligheder for at beundre udsigten.

Efterfølgende viste bazarchef Ahmet Øcelan rundt i Bazar Vest og fortalte om kvaliteterne og udfordringerne i den mulitikulturelle Bazar. Afslutningsvis blev der serveret libanesisk mad i Bazaren.

1. oktober 2018 – Arkitekturens Dag:

Foreningen for Bykultur i Aarhus indbyder i anledning af Arkitekturens dag og 100 årsdag for Fredningsloven til åbent hus, hvor vi sætter fokus på bevaring og fredning.

Programmet for dagen:

 • Åbent hus i ejendommen Klostergade 58, Aarhus C. fra kl. 13,00 – 14,00. Ejendommen er én af byens ældste ejendomme fra 1400-1500-tallet, og den er fredet i 1970. Vibeke og Jens Christian Haaning købte den i 2001, hvor den var stærkt forfalden. Ejendommen er idag fuldstændig istandsat og fremstår med et flot resultat af en stor bevaringsindsats. Jens Christian Haaning vil vise ejendommen og fortælle om udfordringerne med vedligeholdelse af en fredet byejendom.
 • Åbent hus fortsætter fra kl. 14,30 – 15,30 i Klintegården, Skovvejen 46
  Klintegaarden er en arkitektonisk perle fra 1936-1938, en funkisejendom som fra starten var tænkt som et kollektivhus med mange fælles faciliteter. Bygningskomplekset rummer 145 lejligheder samt ca. 20 garager, forretninger m.v..

Klintegaarden blev fredet den 7. marts 2012. Dette sikrer, at bygningen og omgivelserne bevares i så oprindelig stand som muligt i fremtiden… dog med de ændringer som en moderne livsførelse kræver.

Restaureringsarkitekt MAA Bruno Viuf Larsen vil vise rundt og fortælle om husets historie

 •  Åbent hus fortsætter fra kl. 16,00 – 17,30 i Hørhavegården, Ørneredevej 25, Højbjerg. Den stærkt misligholdte gård blev overtaget i december  2015 af Susanne og Martin Haaning, som har foretaget en total renovering, således at gården i dag er bolig for familien med Bed & Breakfast med 4 lejligheder og Cafe i de naturskønne omgivelser i Marselisborg Skov. Susanne og Martin  samt tømrer Henrik Skov vil fortælle om det kæmpemæssige arbejde med at redde den stærkt forfaldne gård.

Foreningen for Bykultur byder på kaffe og kage eller en forfriskning i Cafe’en på Hørhavegården.

Der vil på de enkelte ejendomme blive orienteret om arbejdet med renovering og vedligeholdelse af gamle og fredede ejendomme.

Alle er velkommen til dette arrangement i Foreningen for Bykultur.