Bykultur.dk

Arrangementer 1967-1999

Asbjørn Skødt

Oversigt over arrangementer i Foreningen for Bykultur i perioden 1967-1999.

6. oktober 1967, Stiftende generalforsamling

14. juni 1983, Ekskursion, Hans Jørgen Madsen
Moesgaard – Hovedbygningen

16. august 1983, Ekskursion, Israelsen
Clausholm Slot

13. september 1983, Ekskursion, Lise Funder
Århus Kunstmuseum (om Eckersberg)

15. oktober 1983, Ekskursion, Ole Østergaard
Århus Teater (rundvisning efter ombygningen)

24. april 1984, Generalforsamling,

18. september 1984, Ekskursion, Poul Pedersen
Udstillingen Romansk Stenskulptur – Dyrebilleder
i Vandrehallen på Aarhus Universitet

13. oktober 1984, Ekskursion, Gunner Rasmussen & Ole Østergaard
Landsudstillingens 75 års jubilæum på Århus Rådhus

3. november 1984, Ekskursion, Karin Rosenkrantz
Rosenholm Slot

16. februar 1985, Ekskursion, Bent Sørensen
Officersbygningen ved Vester Allé (restaureringen)

14. marts 1985, Ekskursion, Laurits Kjellerup
Jydsk Telefon i Slet

30. april 1985, Generalforsamling,

31. august, Ekskursion, 1985
Øm Kloster

28. april 1986, Generalforsamling, Gunner Rasmussen
Bryggeriet i Den gamle By

7. august 1986, Ekskursion, Peter Bruun Madsen
Mindeparken og Forstbotanisk Have (kaffe på Thors Mølle)

24. september, Ekskursion, 1986 Preben Juste
Havnerundfart og efterfølgende foredrag i havnevæsenets showroom i BP-huset

22. november 1986, Ekskursion, Ole Østergaard & KD
Ridehuset og Kreditforeningen Danmark, Åboulevarden

11. februar 1987, Ekskursion, Peter Drejer, Peter Maigaard & Kurt Møller Pedersen
Ole Rømer Observatoriet og Videnskabshistorisk Museum

28. april 1987, Generalforsamling, Birgitte Kjær & Hans Jørgen Madsen
Lemvighuset i Den gamle By (før genf.)
Århus Bymuseum i det gamle rådhus (efter genf.)

7. november 1987, Ekskursion, Ebsen & Gram
Nørreport / Nørregade projektet

12. december 1987, Foredrag, Finn H. Lauridsen
Film forevisning i Helsingør Theater: Da Århus var Hollywood
Overrækkelse af Skt. Clemens Stagen til Israelsen

23. februar 1988, Ekskursion, Broder Wandahl
Domkirken, rundvisning i kirken og gangene (kaffe i Clemensgården)

26. april 1988, Generalforsamling, Ole Østergaard
Byudviklingen i Århus

13. august 1988, Ekskursion,
Koldinghus (frokost på Kryb-i-ly Kro)

15. november 198, Ekskursion,8 Damgaard-Jensen
K.T.Damgaard-Jensen, virksomhedsbesøg

27. april 1989, Generalforsamling, Birgitte Kjær
Jubilæumsudstillingen “Århundredets bal” i Den gamle By
Overrækkelse af Skt. Clemensstagen til Harald Borges

15. august 1989, Ekskursion, Rasmussen & Boje / Lissi Nielsen
Østbanegården og dernæst Mejlborg, virksomheds besøg på Grafisk Produktion
Kaffe på Sjette Frederiks Kro

30. september 1989, Ekskursion, Godsejer Collet / Israelsen
Karholm Gods og Sostrup Slot

1. maj 1990, Generalforsamling, Bue Beck
Lysthusene i Den gamle By

9. juni 1990, Ekskursion,
Ribe (deltagerbetaling 100,- + betaling for drikkevarer på Hotel Dagmar)

25. september 1990, Ekskursion, Lings
Psykiatrisk Hospital, bygningerne og museet
Gl. Vejlby Kro, bygningerne og aftenskaffe

23. februar 1991, Foredrag, Poul Pedersen
Skaktavler og Frimureri (i frimurerlogen Sct. Clemens, Christiansgade)

30. april 1991, Generalforsamling, Gunner Rasmussen
Møllesalen og møllebygningens historie

15. juni 1991, Ekskursion, Kaare Sølvsten og Peter Elgaard
Royal Scandinavian Casino i Hotel Royal

23. april 1992, Ekskursion, Ole Østergaard
Århus Rådhus, om tilblivelse og arkitektur i anledning af 50 års jubilæet

12. maj 1992, Generalforsamling, Birgitte Kjær
Den gamle Bys udstillinger: “Skrædderen og Dameskrædderinden” og “Klunketidshjemmet”

18. juni 1992, Ekskursion,
Ebeltoft og Fregatten Jylland samt middag på “Galajen” ved Dragsmur

26. september 1992, Ekskursion, Peter Mulvany
Nordre Kirkegård, rundvisning

28. april 1993, Generalforsamling, Ole Østergaard
Planlægning af Midtbyen

5. juni 1993, Ekskursion, Israelsen ?
Gl. Estrup Landbrugsmuseum

21. august 1993, Ekskursion,
Mariager med veterantog fra Handest

1. december 1993, Ekskursion, Ole Østergaard
Det gamle rådhus, Domkirkeplads 5

2. maj 1994, Generalforsamling, Ebbe Johannsen
Kataloger fra Schackenborg

13. august 1994, Ekskursion, Israelsen
Gl. Estrup Herregårdsmuseum og Auning Kirke

29. oktober 1994, Ekskursion, Ole Østergaard
Store Torvs omdannelse samt Domkirkeplads 5 med Kvindemuseet og Besættelsesmuseet

21. februar 1995, Foredrag, Niels Grundtvig
Om centralværkstederne “En ny bydel på skinner” (på rådhuset / Hotel Ansgar)

18. april 1995, Generalforsamling, Erik Kjersgaard
Den gamle By

19. juni 1995, Ekskursion, Knud Friis og Johannes Exner
Skjoldhøj Kirke og Skæring Kirke

12. august 1995, Ekskursion,
Hjejlen og Silkeborg Kunstmuseum

30. oktober 1995, Foredrag, Hans Skov
Udgravningerne på Lille Torv (i rådhusets reception)

2. december 1995, Ekskursion, Kim Skovgaard
Scandinavian Congress Center og Musikhuset

12. marts 1996, Ekskursion, Hans Bjørn
Århus Domkirke, bygningen

25. april 1996, Generalforsamling, Thomas Bloch Ravn
Foredrag

31. august 1996, Ekskursion, P.E.Christensen, H.E.Appelgren, H. Ørum
Hobro Kirke og bypark, Asferg Kirke, Enghøj Kirke

30. september 1996, Ekskursion, Lise Gotfredsen
Århus Domkirke, billedkunsten

25. februar 1997, Ekskursion, Hugo Skov og Svend Larsen
Statsbiblioteket, rundvisning

28. april 1997, Generalforsamling, Bue Beck
Møntmestergaarden

11. september 1997, Ekskursion, Henning Spure Nielsen
Bryggeribesøg på Ceres incl. den nye glasbygning (besøget blev gentaget 17. sep.)

26. november 1997, 30 års jubilæum, Søren Abrahamsen, Niels Vium, Poul Pedersen
Arkitektskolens auditoriebygning og kantine. Overrækkelse af Skt. Clemensstagen til Søren Abrahamsen og foredrag af SA. Rundvisning i auditoriebygningen. Buffet og causeri om foreningens historie.

24. januar 1998, Ekskursion, Hyllestad, Orduna og Pontoppidan
Jarlsminde og Constantinsborg

30. april 1998, Generalforsamling, Bodil Olesen
Foredrag: Træk af leveforhold og sociale vilkår i Århus 1870-1945

29. juni 1998, Ekskursion, Søren Bo Jensen og Jørgen Frederiksen
Århus Domkirke, besøg på stilladserne under vestlige hvælvinger

7. september 1998, Ekskursion, Ingelise Hozzu
Langelandsgades Kaserne

22. februar 1999, Foredrag, Gert Bech-Nielsen
Århus Kommuneatlas (i rådhusets reception)

27. april 1999, Generalforsamling, Thomas Bloch Ravn
Møntmestergaarden

10. juni 1999, Ekskursion, Bruun Madsen, DousPetersen og Gunner Rasmussen
Vandretur i Riis Skov, skoven og bygningerne

20. september 1999, Ekskursion, Søren Bo Jensen og Ole Alkærsig
Århus Domkirke, besøg på stilladserne under østlige hvælvinger

30. november 1999, Foredrag, Bue Beck
Hugo Matthiessens Aarhus (i arkitektskolens auditorium)