Bykultur.dk

Arrangementer 2019

Phillip Fangel

Afholdte arrangementer i 2019

 • 22.  januar: Nytårskur i det gamle Elværk i Åbyhøj
 • 14. marts: “Fra nonner til spilnørder”. Besøg på Skt. Josephs Hospital.
 • 7. april: Aarhusdage – ”Hvad er den gode by?”. Stand i Den Gamle By.
 • 24. april. Generalforsamling 2019 i Gellerup Kirke. Rundvisning v. Anne Mette Exner.
  • Læs mere om generalforsamlingen her
 • 14. juni. Årets Bernhardt prisuddeling og vinderfest. Egå Forsamlingshus.
  • Læs mere om arrangementet her
  • Se galleri med fotos fra arrangementet her
 • 14. September. Tur med Slæbebåden Jakob.
 • 9. September. Foredrag om Vejlby på Risskov Bibliotek.
  • Læs mere om arrangementet her
 • 7. Oktober. Arkitekturens Dag. Blixens i Gellerup.
  • Læs mere om arrangementet her

22. januar 2019 – Nytårskur 2018/2019

Foreningen for Bykultur har fornøjelsen at invitere til Nytårskur 2019, som igen afholdes i det gamle Elværk i Aabyhøj, tirsdag, den 22. januar 2019 kl. 16,00.

Eftermiddagens program:
1. Velkomst ved foreningens formand arkitekt m.a.a. Bruno Viuf Larsen.

2. Fredningsloven i 100 år ved arkitekt MAA Lars Juel Thiis.

3. Kulturmiljørådet i Aarhus ved stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.

4. Hack Kampmann’s bygninger. Bog præsenteres af Henrik Fode.

5. Fredningsloven i 100 år præsenteret af Arkitekt MAA Lars Juel Thiis, der også er formand for Det Særlige Bygningssyn og adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Lars Juel Thiis vil holde et indlæg med reference til fredningslovens 100 års jubilæum i september 2018.

6. Byudvikling i Aarhus. Medlem af Kulturmiljørådet i Aarhus Kommune, stadsarkivar Søren Bitsch Christensen vil give en status for Kulturmiljørådets arbejde i en tid med meget stor aktivitet og byudvikling i Aarhus.

For interesserede er der en god anledning til at blive medlem af Foreningen for Bykultur i Aarhus og deltage i Nytårkur 2019. Man kan melde sig ind i Foreningen for Bykultur ved at sende en mail til medlem@bykultur.dk.
Tilmelding til deltagelse i Nytårskur. Send mail til events@bykultur.dk

Glædelig jul og godt nytår
Foreningen for Bykultur i Aarhus

14. marts 2019 – Fra nonner til spilnørder. Besøg på Skt. Josephs Hospital

Foreningen for Bykultur i Aarhus besøger Skt. Josephs Hospital torsdag, den 14. marts kl. 16,30..
Skt. Josephs hospital: Fra nonner til spilnørder.

Det er den katolske nonneorden, Sankt Joseph Søstrene, der har bygget komplekset ved Tietgens Plads, hvor den i 1907 åbnede hospital med sengestuer, operationsstuer, laboratorier og badeanstalt. På øverste etage boede nonnerne, og i kælderen var der poliklik, hvor fattige gratis kunne blive undersøgt af en læge. Hospitalet fungerede fra starten som et helt almindeligt hospital med forskellige afdelinger med hver sin overlæge. I takt med udviklingen af det offentlige sygehusvæsen blev Skt. Joseph med tiden især hospital for langtidssyge patienter og patienter, der skulle genoptrænes. Endnu ved hospitalets 50 års jubilæum i 1957 arbejdede der 18 sygeplejeuddannede nonner på Skt. Joseph Hospital. Herefter begyndte tilgangen af nye nonner at svinde ind, og i 1971 var der så få tilbage, at hospitalet blev solgt til Aarhus Amt, der drev det videre. De tilbageværende nonner fik lov til at blive, og først i 1976 forlod den sidste nonne hospitalet.
Det gamle Skt. Josephs Hospital huser i dag den succesfulde spiludvikler Kiloo.

Kiloo, der er etableret i år 2000, har vist en imponerende udvikling. Kiloo købte i 2015 det gamle hospital med henblik på at sætte den store ejendom istand med respekt for bygningens kulturhistoriske værdier.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Foreningen for Bykultur i Aarhus. Vi glæder os til et spændende besøg.

Hans Jørgen Bech fortæller om besøget den 14. marts, 2019:

Bykulturs besøg i det tidligere Sct. Josephs Hospital i dag var meget interessant. KILOO har gennemført en gennemgribende renovering af den store ejendom fra 1907 med respekt for den oprindelige arkitektur og indrettet flotte tidsvarende faciliteter til deres meget specielle miljø med udvikling af spil til mobiltelefoner og lignende. Spillene anvendes dagligt af millioner af brugere verden over.

7. april 2019 – Aarhusdage (”Hvad er den gode by?”)

Aarhusdage – Den Gamle By.
30.-31. marts og 6.-7. april 2019

Bliv klogere på Aarhus, når Den Gamle By i to weekender sætter fokus på byens historie og udvikling og stiller spørgsmålet ”hvad er den gode by?” Den gode by i for eksempel 1800-tallet eller 1970’erne er noget helt andet end den gode by i dag – og det kan du blive klogere på til Aarhusdage.

Mød en række særligt indbudte mennesker, der præsenterer deres blikke på Aarhus og dyk selv ned i billedarkivet og se byens udvikling gennem tiden. I Den Gamle Bys gader er der fokus på Aarhus-huse og i den interaktive udstilling Aarhus Fortæller kan du tage på tidsrejse og opleve byens udvikling fra vikingetiden til i dag.

Foreningen for Bykultur er med søndag, den 7. april kl. 11:00 – 15:00 i Hobro huset. Vi glæder os til at møde jer.

9. september 2019 – Byrundtur i Vejlby og foredrag på Risskov Bibliotek

Kender du Vejlby – og har du hørt om det, der er på vej? Nu er muligheden der:  Mandag, den 9. september 2019 kl. 16-18,30. Mødested: Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov

Fortætning er det politiske nøgleord, der i Aarhus styrer byudviklingen. Nu er det begreb for alvor på vej fra bymidten ud i forstæderne. Mange husker vore fire landsbyture, hvor vi besøgte over 100 landsbyer i kommunen. Vi fik også lokale beretninger om situationen: om manglende kollektiv trafik, ønsker om cykelstier, lukkede forretninger og her og der bemærkede vi gennem bussens ruder også et behov for oprydning.

Jo, vore oplevelser med landsbyerne satte mange tanker i gang. Nu prøver vi at gå tæt på: Vi skal besøge Vejlby, der ligger blot 6 kilometer fra Domkirken.

Før kommunalreformen i 1970 gjorde det lokale Vejlby-Risskov sogneråd sig store tanker om udviklingen her. Man søgte at undgå at blive en del af den socialdemokratiske storkommune. Derfor blev der igangsat store planer. Landsbyen skulle på det nærmeste ryddes og i stedet skulle der rejses et helt ny bycenter med storhotel, højhuse og uddannelsesinstitutioner, og i en ring rundt om skulle der blive plads til et større villakvarter og til mindre industrivirksomheder, så skattegrundlaget kom på plads.

Sådan gik det ikke: Der blev efterladt et voldsomt ”ar” efter nedrivningerne og vejanlæg, der endte på den åbne mark.Heldigvis var det lokale kræfter, der ønskede at dokumentere det gamle Vejlby: De skabte en model i størrelsesforholdet 1:100 af den gamle landsby. Den skal vi naturligvis se og høre om.

Vi mødes i Lokalarkivets lokaler på Biblioteket i Risskov. Vi indleder med et billedshow, der fortæller om det gamle Vejlby. Herefter vil vi vandre gennem tunnelen under Grenåvej ind i ”landsbyen”, hvor tidligere provst og sognepræst i Vejlby – Jens Ole Henriksen –  vil vise vej og åbne døren til modellen af Vejlby. Rester af små byhuse ligger side om side med ældreboliger og et lukket betonhovedkvarter for en stor EDB-virksomhed og en kommunal forvaltningsbygning. Så er der Filosofgangen, der fører forbi præste- og rektorboligerne mod Gymnasiet. Til højre herfor ses fortsat den hvidkalkede middelalderkirke. Ovenfor ligger en stor parkeringsplads, nu med planer om storbyggeri på grunden.

Jo, det bliver en oplevelse, som vi afslutter i lokalet på lokalarkivet med en forfriskning.

Tilmelding: send mail til events@bykultur.dk senest lørdag, den 7. september 2019.

14. september 2019 – Tur med slæbebåden Jakob

Foreningen for Bykultur inviterer til en guidet tur med slæbebåden JAKOB. I fortsættelse af de succesfulde landsbyture slutter vi af med at se Århus Kommune fra søsiden, hvor vi ser havnen og sejler op til kommunegrænsen omkring Vosnæs Pynt, Løgten Bugt. Der er begrænset plads på denne tur. Tag varmt tøj på og gerne en termokande kaffe. Vi kommer med rundstykker.

Prisen for at deltage i denne spændende tur, hvor vi ser og får fortalt om Aarhus set fra vandsiden er kr. 200,00, som indbetales på konto  reg. nr. 4695 – konto nr. 0005849195.

Bindende tilmelding med mail til events@bykultur.dk senest lørdag, den 7. september 2019.

7. oktober 2019 – Arkitekturens Dag: Rundvisning i Blixens i Gellerup.

Foreningen for Bykultur i Aarhus har fornøjelsen at invitere til rundvisning i Blixens, den nye 23.000 kvm store kontorejendom, der blev indviet den 27. maj 2019 og nu er arbejdsplads for ca. 1.000 medarbejdere fra Aarhus Kommune og 50 medarbejdere fra Lokalpolitiet Aarhus Vest.

Byggeriet er tegnet af Arkitema Architects, og organiseret i et OPS med Aarhus Kommune, A. Enggaard A/S, NIRAS ,  Arkitema, Kathinka Hauxner, GivRum og Caverion, der står for driften i en 15 års periode.

Vi mødes kl. 16,00 i Cafeen til kaffe og en orientering om byggeriet. Efterfølgende bliver der rundvisning i huset.

Mødested Karen Blixens Boulevard 7, Gellerup.

Der er gratis parkering i parkeringshuset med indkørsel fra Inger Christensens Gade nr. 74 B, Gellerup.

Arrangementet er åben for alle. Tilmelding til events@bykultur.dk senest lørdag, den 5. oktober 2019.

De bedste hilsner

Foreningen for Bykultur i Aarhus