Bykultur.dk

Baggrund

Asbjørn Skødt

Foreningen for Bykultur i Aarhus blev stiftet i 1967 på initiativ af daværende borgmester Bernhardt Jensen, der havde set, at byens gamle bygningsmasse i høj grad var truet af gadegennembrud og de krav, som den moderne bilisme krævede. For Bernhardt Jensen var ønsket at skabe en ”tilpasning mellem gammelt og nyt”, for selvfølgelig skulle Aarhus ikke ende som en museumsby, men der burde derfor gøres noget, for at sikre at elementer af byens egenart blev bevaret.

Politisk så han en mulighed i at have en forening bag sig, så han ikke skulle kæmpe alene for sådanne synspunkter. Foreningen for Bykultur har siden været en levende forening i byen, der på engageret vis har taget del i den bygningshistoriske debat.

Borgmesteren havde allerede taget et andet initiativ for at sikre byens ældre bygningsmasse. I 1962 havde byrådet nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en betænkning om de bygninger, der burde skånes under byens udvikling, som det hed. Initiativet var en succes og resultatet blev siden nedsættelsen af et permanent Udvalg for Bygnings- og Miljøbevaring i 1965.

Foreningen for Bykultur har siden været en levende forening i byen, der på engageret vis har taget del i den bygningshistoriske debat.

Foreningen og dermed dens medlemmer er tilknyttet en landsforening, der står for tilsvarende synspunkter:

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for bevaring af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark, ”arbejder for at der værnes om det værdifulde, vi allerede har, og for at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet”, som foreningen selv udtrykker det.

Landsforeningen samler både personlige medlemmer og ikke mindst mere end 100 lokale bevaringsforeninger over hele landet. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er medlem af paraplyorganisationen Bygningskultur Danmark.

I de sidste tiår er der bygget og renoveret mere i Danmark end nogensinde tidligere i historien – en udvikling der også har store omkostninger. Der er utallige eksempler på brutale og tankeløse nedrivninger og nyopførelser overalt i landet. For meget bygges og ombygges uden tilstrækkelig viden og omhu, og traditionelle materialer og metoder glemmes, og erstattes af løsninger, der er langt mindre smukke, og som ofte viser sig at være både dyrere og dårligere på længere sigt.

Landsforeningen har indstillingsret til  Slots- og Kulturstyrelsen med forslag til bygninger, der bør fredes.