Bykultur.dk

Arrangementer 2011

Asbjørn Skødt

Nytårskur
Onsdag, den 19. januar kl. 19.00 på Bymuseet

Efterfølgende foredrag af lektor Søren Bitsch Christensen over emnet Industriminder. Præsentation af udstilling på Bymuseet over bogen “Industriminder” ved arkivar Kenn Tarbensen. Bogen vil kunne købes til en særpris denne aften

Vi afslutter med champagnerester.

Referat

Foreningens næsten traditionelle nytårskur blev afholdt 19. januar 2011 klokken 19 i Bymuseet.

Programmet bestod af en præsentation af den udstilling, som Bymuseet har lavet sammen med Byhistorisk Fond under temaet Industriminder.

Lektor Søren Bitsch præsenterede først den bog, han havde haft et hovedansvar for, hvorefter arkivar Kenn Tarbensen levende fortalte om de enkelte virksomheder, som Bymuseet havde valgt at skabe udstillinger om.

Et sidste punkt var de ”champagneslatter” nytåret har efterladt. Herunder orienterede formanden om de planer, foreningen har for det kommende år.

 

Besøg i Skt. Pauls Kirke
10. marts 2011
Skt. Pauls kirke kl. 19,00

Ved sidste års generalforsamling fortalte sognepræst Flemming Baatz Kristensen om kirken. Nu besøger vi den.
Mødested: Ved hovedtrappen.

Der afsluttes med kaffe og blødt brød.

Referat

Omkring 30 forventningsfulde medlemmer mødtes på hovedtrappen foran Skt. Pauls Kirke torsdag 10. marts. Målet var et besøg i den store kirke på Frederiksbjerg.

Her blev vi mødet af sognepræst Flemming Baatz Kristensen og medlem af menighedsrådet Mogens Skjøth.

Efter en kort introduktion af Fl. Baatz blev ordet overladt til Mogens Skjøth, der talte dybt engageret om baggrunden for kirken, dens historie, inventar for til slut at give en opvisning på det lille gulvorgel, som kirken havde anskaffet for at kunne give mindre koncerter.

Efterfølgende en kort rundvisning og nedgang til lokalerne bag kirken. Det er de lokaler, der udgør den sydlige del af kirken, tegnet af Exners tegnestue. Her var der servering: fastelavnsboller og kaffe og her fortsatte Mogens Skjøth med det han ikke have nået at videregive i kirken.

En fin aften med en god stemning.

Der blev også lejlighed til at fortælle, at der en publikation på vej om Skt. Pauls kirke og Frederiksbjerg, som kirken skulle og skal betjene. Blot til almen orientering: Kirken blev indviet 7.februar 1887.

 

Generalforsamling
16. marts 2011, kl. 19.00 på Bymuseet

Dagsorden:
Ad 1. Valg af dirigent
Ad.2. Aflæggelse af beretning
Ad 3. Aflæggelse af regnskab
Ad 4. Valg til repræsentantskabet.
Ad 5. Fremlæggelse af budget
Ad 6. Valg af revision
Ad 7. Evt.

Efterfølgende foredrag ved middelalderarkæologen Hans Skov, der har arbejdet med udgravningerne på Bispetorv. Vi skal derfor høre om resultatet og måske også få en nyfortolkning af vikingetidens Aarhus.

Vi afslutter med et let traktement.

 

Boligforeningernes historie
4. maj 2011, kl. 19.00
AAB, Arbejdernes Andels Boligforening, Langelandsgade 50

Vi skal høre om boligforeninger. Godt 1/3 af byens befolkning bor i dag i en af byens boligforeninger. Vi besøger den ældste af dem alle. Den er fra 1919. Direktør og formand vil orientere om udviklingen i den almene bolig og om de fremtidsvisioner, boligforeningerne har.

AAB er vært efterfølgende.

Referat

Onsdag 4. maj besøgte foreningen AAB – eller Arbejderenes Andels Boligforening – på hovedkontoret i Langelandsgade. Det er byens ældste og største boligforening med rødder tilbage til 1919.

Godt 35 blev modtaget af boligforeningens formand Erik Piilgard og dets direktør Anders Rønnebro. Vi blev budt velkommen med kaffe og blødt brød, hvorefter der var en rundgang i administrationsbygningen – hvoraf en stor del vender bort fra Langelandsgade. Gennem foreningens mange år, havde den modtaget gaver i form af kunst og malerier, der med stolthed blev fremvist. Vi så billeder på gangene med prøver på de mange afdelinger rundt om i hele byen.

Tilbage i mødelokalet fortalte Erik Piilgaard engageret om foreningen, mens Anders Rønnebro fik overladt at forklare om Landsbyggefonden og boligforeningernes placering i dansk boligpolitik.

Den efterfølgende spørgelyst dokumenterede, at det var et emne med betydelig interesse. Foreningens nyeste engagement i havnearealerne blev der naturligvis også spurgt ind til.

Formanden takkede for et engageret arrangement, hvorefter han overrakte de to foredragsholdere et eksemplar af bogen Industriminder, der viser, hvordan gamle bygninger kan tilpasses vor egen tids behov. Også et eksemplar om Bernhardt Jensen blev uddelt, da Foreningen for Bykulturs historie netop er beskrevet heri. Det kan tilføjes, at AAB ønsker at blive medlem af foreningen.

Før vi skiltes fortalte Klavs Klercke Rasmussen om vort næste arrangement. 8. juni i Viby, ligesom Henrik Fode oplyste, at foreningens sommertur er planlagt til 22. august og går til Ribe. Vi kan fastholde prisen fra sidste år. 350,-
Temaaften: Viby – en forstad med rødder…
Onsdag, den 8. juni 2011

Foreningen for Bykultur i Århus besøger Viby for at se, hvad forstaden Viby egentlig er for en størrelse.

 

Sommertur til Ribe
Lørdag, den 20. august 2011

Foreningens sommertur arrangeres i år sammen med Historisk Samfund. Den går til Skamlingsbanken og Ribe, hvor vi beser nogle af de gamle historiske steder med byvandring i Ribe og besøg på vikingemuseet og i domkirken.

SOMMERUDFLUGTEN BLEV AFLYST PGA. MANGLENDE TILSLUTNING

 

Besøg på Aarhus Søfartsmuseum
Tirsdag, den 27. september kl. 19.00

Næste arrangement i foreningen er tirsdag, den 27. september kl. 19.00, hvor vi besøger Aarhus Søfartsmuseum, Sverigesgade 14.
Vi skal høre om og se museet, men også orienteres om de store byggeprojekter, der netop er ved at omdanne det gamle containerareal til en helt ny bydel.

Efter mødet er foreningen vært ved et let traktement.

Den nye vej til den gamle Nordhavn går fra Østbanetorvet direkte ud til de nye vejanlæg. Hold til venstre og i den gamle lave terminalbygning holder museet til.

Læs mere om museet på dets hjemmeside: www.aarhussoefartsmuseum.dk