Bykultur.dk

Generalforsamling 2017

Jonas Heidemann Jensen

Foreningen for Bykultur’s generalforsamling 2017 blev afholdt i Dome of Visions torsdag, den 20. april. Her samledes ca. 40 deltagere, som fandt vej ud på den ombygningsramte havnemole.

Forud for selve generalforsamling blev der afholdt bykultur møde med følgende indslag.

1 – Oplæg om hjemmesiden Tanker-i-gang.dk: Bibliotekarer fra det aarhusianske biblioteksvæsen med mange års erfaring har oprettet Tanker-i-gang.dk. Her udgiver og samler de artikler om gamle begivenheder, bygninger og virksomheder, arrangerer byvandringer.  Ved hjælp af fotomanipulation gentænkes  Aarhus, som byen så ud i ”gamle” dage, ved at føre gamle aarhusbygninger, der i dag helt eller delvist står genopført i Købstadsmuseet Den Gamle By, tilbage til deres oprindelige placering i byen. Et meget interessant indlæg, der gav lyst til at stifte nærmere bekendtskab med hjemmesiden.

2 – Arkitekt Mette Viuf Larsen, der er Foreningen for Bykultur i Aarhus’s repræsentant i Kulturmiljørådet, gav efterfølgende et interessant indlæg om rådets rådgivende Funktion overfor Magistraten for Teknik og Miljø for faglige tilkendegivelser baseret på arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

[easy-media med=”1708″ size=”640,600″]

Generalforsamlingen indledtes med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
Claus Navntoft blev valgt som dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.
Formanden arkitekt Bruno Viuf Larsen orienterede om de i 2016 afholdte arrangementer: To Landsbyture til de vestlige og de nordvestlige landsbyer, en meget velbesøgt nytårskur på DOKK1, besøg på Antikmuseet med udstillingen ”sy din by” samt besøg på Jydsk Væddeløbsbane med efterfølgende generalforsamling.

I indeværende år har der været nytårskur på Elværket i Aabyhøj, Byvandring på Aarhus Amtssygehus og to meget interessante rundvisninger på Tinghuset.

Formanden kom også ind på arbejdet med høringssvar, indsigelser og fredningsindstillinger, og berettede desuden om kommende arrangementer i 2017: Den sidste Landsbytur til den nord-østlige del af Aarhus Kommune Kr. Himmelfartsdag 27/5. Arrangementet ”store bagedag” fredag den 18/8 på Jarlsminde i Stautrup, hvor der tændes op i den gamle nyrestaurerede bageovn. Sidst men ikke mindst foreningens 50 års jubilæum blive fejret i oktober med udstilling og udgivelse af en lille bog om foreningen.

I løbet af maj måned søsættes foreningen nye tiltag – Bykulturprisen” Årets Bernhardt”. Der vil komme en artikelserie i Stiften om kulturhistoriske emner med fokus på bevaring og fornyelse, og denne afsluttes med en præmiering, der uddeles Valdemarsdag, den 15. juni.

3. Aflæggelse af regnskab.
Regnskabet udleveredes af Hans Jørgen Bech til medlemmerne og blev godkendt.

4. Valg af medlemmer af repræsentantskabet.
Jonas Heidemann blev valgt til repræsentantskabet i stedet for Søren Bo Jensen. Herudover var der genvalg for Bue Beck, Søren Bitsch Christensen, Einar Rud Pedersen, Marie Pilegaard, Flemming Plough, Jørgen Hansen, Asbjørn Skødt og Bruno Viuf Larsen. Repræsentantskabet vælger ved konstituerende møde forretningsudvalg på 5 personer.

5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.
Budgettet blev godkendt. Uændret kontingent.

6. Evt.
Under eventuelt blev det foreslået, at foreningen medvirker ved Arkitekturens Dag ,med mulighed for at besøge en bindingsværksgård, tage på byvandring eller holde workshop med lokale håndværkere med restaurering. Interesserede der er bosiddende i fredet gamle ejendomme er velkommen til at rette henvendelse. Arkitekturens dag er mandag,den 2. oktober 2017.

Claus afsluttede herefter generalforsamlingen.