Bykultur.dk

Generalforsamling 2005-2006

Asbjørn Skødt

Foreningen for Bykultur i Aarhus afholder generalforsamling tirsdag, den 25. april 2006 kl. 19,00 i Møllesalen i Den Gamle By
Efter generalforsamlingen er der foredrag v/ mag art Lise Gotfredsen om Bayaux tapetet, der viser dagliglivet i vikingetiden, men samtidig afbilder det store slag ved Haistings i 1066. Aftenen slutter med kaffe i Simonsens Have kl. 21.00.

Til Foreningens Medlemmer

Endnu et år er gået og tiden er kommet til afholdelse af generalforsamlingen i Foreningen for Bykultur i Århus. Som tidligere sker det i Den Gamle Bys Møllesal, i år er datoen torsdag den 25. april og mødetidspunktet kl. 19.00.

Foreningens bestyrelse håber at de afholdte arrangementer i 2005 har været til medlemmernes fornøjelse, inspiration og oplysning. Der vedlægges en oversigt årets i alt 8 arrangementer samt de yderligere 11 arrangementer som foreningen har tilbudt medlemmerne i samarbejde med andre.

I 2006 har vi allerede afholdt to af årets foredragsaftener. Det første var i forbindelse med Nytårskuren i Bymuseet, hvor historikeren Henrik Fode
fortalte om arbejdet i Århus Byhistorisk Fond og de publikationer, det har medført. Derefter redegjorde museumsdirektør Maiken Hansen for sine visioner om samarbejdet mellem Århus by og Århus Bymuseum i fremtiden.

I Februar fik vi adgang til Nellemann og Thomsens gamle auktionsbygning i Mejlgade, hvor musikeren Mogens Friis causerede og spillede århusiansk fløjtemusik fra middelalder, renæssance, barok og tidlig klassicisme.

Det næste arrangement er planlagt i forbindelse med generalforsamlingen torsdag den 25. april kl. 19.00 i Den Gamle By. Her vil kunsthistorikeren, magister Lise Gotfredsen fortælle om Bayeux Tapetet, det største bevarede vikingetidstekstil, der nu er udstillet i domkirken i Bayeux.

Når det nu ca. 900 år gamle billedtæppe er af særlig interesse for et dansk publikum, skyldes det ikke blot dets alder eller umiddelbare fremtoning, men i lige så høj grad den mængde af kulturhistoriske informationer, der refererer til kulturtræk med gyldighed for danske forhold i den tidlige
middelalder.

Bayeux Tapetet er udført i årene efter hertug Vilhelm af Normandiets erobring af England. Det beskriver en række begivenheder både i Normandiet og i England forud for invationen i 1066 og slutter med højdepunktet ” Slaget ved det grå æbletræ”.

Billedtæppet er ca. 70 m langt og 1/2 m bredt. Afslutningen af tæppet giver anledning til at mene, at det kan have været længere. Tæppet, der er udført som broderi med uldtråd på hørlærred, menes at være bestilt af biskop Odo af Bayeux, hertug Vilhelms halvbroder. Det var oprindeligt ophængt i domkirken i Bayeux indtil omkring år 1800, hvorefter det blev flyttet til den gamle bispegård. Her er det offentlig tilgængeligt.

De venligste hilsner

BUE BECK

Foreningens formand.

—————————————————————————————————

AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2006

Nytårskur i Bymuseet 26. januar 2006. Foredrag ved Henrik Fode om arbejdet i Byhistorisk Fond og Maiken Hansen om Fremtiden for Aarhus Bymuseum.

Historisk musik i Auktionshuset 5. februar 2006. Foredrag ved musikeren Mogens Friis om Musik i Aarhus indtil 1800.

—————————————————————————————————

PLANLAGTE ARRANGEMENTER I RESTEN AF 2006 OG STARTEN AF 2007.

Med forbehold for eventuelle ændringer i programmet.
De endelige tidspunkter og mødesteder vil blive fremsendt senere.

Generalforsamlingen 2005 i Den Gamle By. Den 25. april 2006.
Foredrag af Magister Lise Gotfredsen om Bauauxtapetet.

Besøg i Olaf de Lindes bygninger på den gamle værftsarm (Mellemarmen). Afsluttende med besøg i Høegh Hansens Havnehus. Rundvisning og besøg i virksomhederne. Maj 2006.

Ekskursion til Viborg, Domkirken, byvandring og Skovgaardmuseet. August 2006. Foreningens årlige ekskursion til en betydningsfuld historisk købstad.

Bygningskulturens Dag. Byvandring i nyrenæssancens Århus September 2006.

Det nye Multimediehus på Århus Havn og Lokalhistorisk Samling. Foredrag ved stadsbibliotekar Rolf Habel. Oktober 2006.

Thomas Quellinius skulpturer og Caspar Finckes gitre i Aarhus Domkirke. Foredrag i Århus Domkirke i November 2006.

Nytårskur på Århus Universitetet. Januar 2007. Arkitekten Mads Møller rundviser i Universitetets ældste bygninger.

Jørgen Elsøe Jensen om middelalderlige byplaner. Foredrag om byernes anlægsprincipper. Februar 2007.

—————————————————————————————————

TIL FORENINGENS MEDLEMMER

Efter veloverstået generalforsamling i Den Gamle By 2005 er foreningen for Bykultur klar til en ny sæson med mange spændende aktiviteter af bredt orienterende karakter. Et nyt forretningsudvalg har efter generalforsamlingen konstitueret sig med følgende sammensætning.:

Formand Bue Beck
Næstformand Ole Østergaard
Medlem Lars Vester Jakobsen
Medlem Gunner Rasmussen
Kasserer Hans Jørgen Bech

Efter generalforsamlingen hvor fhv. borgmester Knud Olsen, Skive talte om bevaring, bykultur og engagement har foreningen afholdt det annoncerede foredrag på Historiens Dag den 22. maj. Her talte historikeren, lektor Niels Kayser om ”et historisk ståsted”.

De kommende to arrangementer er en havevandring i Den botaniske Have og Væksthusene den 30. juni og forenings ekskursion 2005, der den 22. september går til købstaden Horsens med besøg i såvel den gamle som det nye statsfængsel. Program for de to arrangementer vedlægges, idet der gøres opmærksom på at turen til Horsens kræver forudgående tilmelding.

Som det annonceredes på Generalforsamlingen har Foreningen for Bykultur i Århus nu fået sin egen hjemmeside www.bykultur.dk, hvor alle nyheder og eventuelle meddelelser til foreningens medlemmer kan findes enkelt og hele tiden opdateres. (Hvis man har en computer).

Det er nyligt offentliggjort at op mod 80% af den danske befolkning dagligt er på internettet. Vi skal derfor opfordre alle medlemmer, som er i besiddelse af en e-mail adresse – som de også benytter – om at angive denne på indbetalingskortet eller maile den til bykultur@bykultur.dk hvorefter kyndige hjælpere vil tage hånd om den.

Kommunikation på mail er samtidig langt billigere og administrationen lettere end den med almindelig fodpost. Medlemmer med internetadgang vil løbende kunne opdateres på hjemmesiden, mens udsendelserne på post vil koncentreres til fire gange årligt. Desuden fremsendes medlemsbladet By og Land særskilt fire gange årligt.

Det er et ønske at Foreningen deltager aktivt med foredrag, arrangementer mv. I det kommende år vil foreningen forsøgsvis udvide tilbuddet til medlemmerne med hele otte arrangementer, jævnt fordelt over året. Vi har imidlertid måttet konstatere at foredragsholdere af høj kvalitet og egnede foredragslokaler ikke længere er tilgængelige uden betaling. Busleje ved ekskursionerne koster også betydeligt. Det kræver nødvendigvis en forøgelse af kontingentet, som generalforsamlingen da også vedtog. For at vi dog får lidt ekstra for pengene, vil vi gøre det til en tradition, at der fremover vil være en forfriskning på foreningens bekostning efter hvert arrangement. Det skulle gerne give det sociale samvær de bedste muligheder for at blomstre.

Det personlige kontingentet for 2005 er fastsat til 200, – kr. for et medlemskab, der inkluderer medlemsbladet By og Land. Vil man også have sin ægtefælle eller samlever med i foreningen er prisen for dette 150,- kr., idet det supplerende medlemskab ikke indbefatter medlemsbladet.

Med venlig hilsen

BUE BECK