Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

Besøg i Latinerkvarteret, den 5. oktober kl. 16-18

Kære medlemmer i Foreningen for Bykultur

Arkitekturens dag falder i år mandag den 2. oktober. Vi har i foreningen valgt at afholde vores arrangement nogle dage senere, og det er os en fornøjelse at invitere på besøg i Latinerkvarteret, torsdag den 5. oktober kl. 16-18

Program:

Vi har været heldige at få en aftale i stand om at bruge Rosenteatret som udgangspunkt for vores arrangement.

Kl. 16:  Vi mødes i Rosenteatret, Teatertorvet 1. Der er indgang og en port fra Graven ved Hipsterhøjen.

Kl. 16-17: Her vil vi høre om Latinerkvarteret og områdets aktuelle udfordringer.

Indlæg ved Bue Beck, Jørgen Hansen og Niels Meyer

Kl. 17-18: Rundvisning i Industrigården.

Der er begrænset deltagerantal, så tilmelding foregår efter ”først til mølle-princippet”

– som sædvanlig med mail til events@bykultur.dk -senest torsdag den 28. september.

Hvis man bliver forhindret, bedes afbud sendt til samme mailadresse.

Mange kan nok erindre, hvordan borgmester Bernhardt Jensen i sin tid fik reddet Latinerkvarteret og forhindrede en vejgennemføring. Så derfor er overskriften: ”Forny og bevar Latinerkvarteret”

Der er løbende gang i forskellige projekter i dette område, som er rammesat af diverse bevarende lokalplaner, helhedsplan Nørreport, den ny Arkitekturpolitik, Midtbyvision mm.

Denne gang vil vi med vores arrangement og rundvisning sætte fokus på et aktuelt projekt i baggården mellem Studsgade og Mejlgade. 

Den store karré mellem Mejlgade, Studsgade og Graven rummer et af de helt specielle kulturmiljøer, hvor baggårdskarakteren med småerhverv, skure, garager, haver og baghuse i en mindre skala end karreens randbebyggelse bør fastholdes og understøttes. Desuden bør det kræves, at en passage gennem karréen får en arkitektonisk udformning, der understøtter baggårdskarakteren enkelthed i både materialer og udformning og bidrager med nogle smukt definerede gårdrum, der inviterer og udfordrer besøgende til nærmere bekendtskab.

Der er nu udarbejdet et forslag til et byggeprojekt, ”Juuls passage/Industrigården”, i karréen Mejlgade-Graven-Studsgade. I Foreningen for Bykultur vurderer vi, at projektet er så omfattende, og i så stor uoverensstemmelse med kommuneplanen og gældende lokalplan 973, at det ikke bør godkendes som byggeprojekt. I stedet bør det udløse en demokratisk behandling som lokalplan, da markante bygningselementer forudses nedrevet og erstattet med boliger i stueplan, hvilket voldsomt vil ændre hele ”Industrigårdens” fysiske og miljømæssige fremtræden, hvor den gældende lokalplan 973 lægger vægt på bevaringen af baggårdsmiljøet med skure og passager.

Kommunen har givet dispensation fra lokalplanen med begrundelsen: “Der foreligger et tilpasset projekt, der tager hensyn til områdets placering i det bevaringsværdige kulturmiljø i den gamle midtby”.

I foreningen vurderer vi, at dispensationen bryder med lokalplanens bevaringsformål.

Der er endnu ikke søgt byggetilladelse, og pt. er der drøftelser med Østjyllands Brandvæsen om brandsikring. Kommunen forventer ansøgning om byggetilladelse i løbet af de kommende 6 måneder. 

Vi er bekymrede for den dispensation, som er givet, og mener, at det haster med at få sat ord på en fælles forståelse af, hvad Aarhus’ ældste kvarter bør stå for. Hvad betyder Latinerkvarteret, Middelalderbyen, Vikingetiden for vores by? Hvad skal vi passe på og værne om? Hvad er vores prioriteter? Hvordan kan vi på bedste vis beskytte og fremme bevaring og udvikling i denne ældste del af Aarhus med respekt, omtanke og rettidig omhu? Hvordan griber vi det an?

Disse spørgsmål er udgangspunkt for vores arrangement. Du kan læse mere om sagen på et tidligere opslag på vores hjemmeside her: https://www.bykultur.dk/byggesag-i-gaarden-bag-studsgade-og-mejlgade/ På gensyn til en spændende eftermiddag.

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

23-08-2021: Vision Kongelunden – arrangement ved Jydsk Væddeløbsbane.

Phillip Fangel

31-03-2022: Generalforsamling på Toldkammeret den 31. marts 2022- indbydelse

Einar Rud Pedersen

02-06-2022: Byens historie set fra Vandtårnet på Randersvej. Rundvisning og foredrag.

Phillip Fangel

Skriv en kommentar