Bykultur.dk
Afholdte arrangementer Arrangementer Nyheder

På besøg i Finnebyen 17. august 2023

Der var meget stor interesse for foreningens arrangement i anledning af Finnebyens 75-års jubilæum. Allerede på andendagen efter indbydelsen var sendt ud til medlemmerne, var det maksimale antal tilmeldt, men heldigvis lykkedes det at få dispensation til lidt flere deltagere, så knap 60 medlemmer og omkring 20 beboere fik en indholdsrig fælles oplevelse.

Finnebyen havde åbnet dørene til et helt igennem vellykket arrangement, der startede i fælleshuset med kaffe og kage og velkomst v/Einar Rud.

Første foredrag v/ Henrik Fode gav et historisk tilbageblik på byudviklingen i Aarhus, der førte frem til beslutningen om etablering af Finnebyen i 1947/48.

Derefter fortalte Lars Rønnov og Jens Erik Hansen om Finnebyens etablering og udvikling set fra beboervinkler, efterfulgt af en spændende og informativ gåtur, i hhv. Store og Lille Finnebyen, afsluttet med et privatbesøg i et af husene.

Tilbage i fælleshuset blev der rundet af med spørgsmål samt en stor og meget velfortjent tak til foredragsholdere og rundvisere.

I dokumentet nedenfor har Pernille og Ole Sonne samlet en række indtryk fra dagen med fotos og kommentarer. Der er i alt 9 sider, og der er mulighed for at bladre med piletasterne, ligesom man kan få fuldskærmsvisning via dobbeltpilen til højre med funktioner.

Bemærk, at der i dette dokument også er indsat links til Finnebyens spændende historie.

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Besøg i Finnebyen, torsdag den 17. august 2023

admin

Skriv en kommentar