Bykultur.dk
Arrangementer Byudvikling/bevaring Nyheder

20-05-2022: Debatmøde om byens kommende arkitekturpolitik. Rampen – DOKK1

Hvad skal en politik for bykvalitet og arkitektur gøre for borgerne og byen?

Foreningen for Bykultur i Aarhus, Netværket Med hjerte for Aarhus og Arkitektforeningen Østjylland inviterer til debatmøde om den kommende arkitekturpolitik – Politik for Bykvalitet og Arkitektur for hele Aarhus kommune.

Med en kort præsentation af ideen med arkitekturpolitikken, efterfulgt af 8 skarpe, korte oplæg sætter vi fokus på hvad arkitekturpolitikken kan gøre for  udviklingen af Aarhus kommune. Oplæggene bliver med blandt andet byrådsmedlem Jesper Kjeldsen, tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune Henrik Stjernholm og historiker Henrik Fode. Panelet vil desuden bestå af arkitekter, landskabsarkitekter, repræsentanter fra fællesrådene og byudviklere.

Efter oplæggene kan deltagerne debattere med oplægsholderne.

Efter debatten vil Stadsarkitekt Anne Mette Boye runde arrangementet af med at kommentere på, hvad hun har hørt fra deltagerne.

Vi samler inputtene fra debatten og afleverer dem til Stadsarkitekten og Byrådets politikere.

TID: Fredag d. 20. maj, kl. 15 – 18
STED: DOKK1 Rampen, Aarhus

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Vi ser frem til en spændende eftermiddag.

Tilmelding til debatmødet sker her:
https://avisfordele.dk/products/debatmode-i-aarhus-hvad-kan-en-ny-politik-for-bykvalitet-og-arkitektur-gore-for-borgerne-og-byen

De bedste hilsner
Foreningen for Bykultur i Aarhus.

Til arrangementer i Foreningen for Bykultur i Aarhus kan der blive taget billeder som efterfølgende kan blive benyttet på websiden, i nyhedsbreve eller andet materiale i foreningens virke.

Indlæg der måske kunne interessere dig

Nyt medlem repræsenterer Foreningen for Bykultur i Lokalt Kulturmiljøråd

Phillip Fangel

02-06-2022: Byens historie set fra Vandtårnet på Randersvej. Rundvisning og foredrag.

Phillip Fangel

07-10-2021: Arkitekturens Dag. Rundvisning i den nye Journalisthøjskole DMJX

Phillip Fangel

Skriv en kommentar