Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Byen “NYE” – og tanker om bykultur

Oplæg fra Jørn Tækker og Peter Boe Hauggaard-Nielsen

I forbindelse med generalforsamlingen på Toldkammeret den 31. marts 2022 blev vi præsenteret for tankerne bag den nye bydel som allerede er godt på vej i det nordlige Aarhus. Det var et rigtig interessant og spændende indlæg, som de to veloplagte foredragsholdere fra Tækker Group – direktør Jørn tækker og tegnestuechef Peter Boe Hauggaard-Nielsen – fremlagde for de 65 deltagere. Der er på mange måder tale om nytænkning og indlægget gav også anledning til en række spørgsmål og debat. Flere deltagere i generalforsamlingen gav udtryk for, at de bestemt skulle forbi for at tage stedet i nærmere øjesyn.

Selv om det ser landligt ud, vil der kun være 10-15 minutters transport til Aarhus centrum. (Illustration: Tækker Group).

Nedenfor nogle stikord om de grundlæggende værdier suppleret med nogle billeder.
Der kan læses meget mere på hjemmesiden: https://nye.dk/

VÆRDIERNE

Byens funktionalitet og tankegang inspirerer til et aktivt fritidsliv, lokalt engagement og fællesskab. I Nye er variation, balance og liv kerneværdier for det gode liv.

Nye bliver skabt ud fra et stærkt ønske om, at tænke og leve anderledes på en grøn og bæredygtig måde. Dette vil blive byens underliggende identitet. Forventningen er, at et udgangspunkt, der er grønt og anderledes, vil tiltrække nye indbyggere, og vi ønsker at de eksisterende indbyggere vil blive en del af dette samfund.

Nye skal være bæredygtig både i miljømæssig, økonomisk og social forstand. Nye skal udfordre de eksisterende normer for bæredygtigt byggeri og den eksisterende teknologi på området. Nye skal danne en god ramme for de mennesker, der skal bo og arbejde i Nye. Det skal være en by, som folk er stolte af at bo i samt glade for at være naboer til. Byen skal kunne tilbyde et aktivt byliv i tæt kontakt med det omgivende landskab.

Der skal skabes en ny by med varierede byggemuligheder og funktioner, der tager mest muligt hensyn til naboerne, det omgivende landskab og naturen. Det skal sikres, at en god infrastruktur bliver et bærende element – ønsket er således at tage det bedste fra den tætte by og det bedste fra parcelhuskvarteret, så man får ’byen i forhaven og naturen i baghaven’.

Byens værdier Liv
Byen indbyder til, at man kan leve et aktivt liv med sport, fritid eller leg. En by, der inspirerer til fællesskab, lokalt engagement og godt naboskab.

Variation
Byen har en detaljerigdom i bebyggelser, i arkitektur og i mellemrum. Byen skal fortælle historier, involvere, inspirere og pirre sanserne.

Balance
Byen bygger på bæredygtige principper med en ny gennemtænkt infrastruktur og nye materialer. Byen er nem, bekvem og naturlig at bruge.

– Foreningen for Bykultur

Indlæg der måske kunne interessere dig

I alt 30 “grønne” indstillinger til Årets Bernhardt 2020

Phillip Fangel

Antal nedrevne bevaringsværdige huse

admin

Altaner og Bykvalitet?

Einar Rud Pedersen

Skriv en kommentar