Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Artikler forud for Debatmøde om Bykvalitet og Arkitektur i Aarhus den 20. maj på DOKK1

“Politikerne har overset noget: Vores by består ikke af huse, men sammenhængen mellem dem”

 
Foreningen for Bykultur var arrangør af borgermødet i samarbejde med Arkitektforeningen Østjylland og netværket Med Hjerte for Aarhus. Stiften bragte som opvarmning forud for mødet et indlæg fra hver af de tre arrangører om deres forventninger til og betydningen af en ny politik for Bykvalitet og Arkitektur.
 
Vi har i Foreningen for Bykultur fokuseret på betydning af helhed og sammenhæng i byudviklingen:
“Politikerne har overset noget: Vores by består ikke af huse, men sammenhængen mellem dem”
 

Arkitektforeningen i Østjylland skrev:
“Vi skal undgå byggeri, der ikke er til glæde for nogen: Aarhus kræver både god arkitektur og godt politisk lederskab”
https://stiften.dk/artikel/vi-skal-undg%C3%A5-byggeri-der-ikke-er-til-gl%C3%A6de-for-nogen-aarhus-kr%C3%A6ver-b%C3%A5de-god-arkitektur-og-godt-politisk-lederskab

Netværket Med Hjerte for Aarhus gjorde opmærksom på:
“Der er ikke noget galt med vækst og nye byggerier: Men byen og borgerne skal kunne følge med”
https://stiften.dk/artikel/der-er-ikke-noget-galt-med-v%C3%A6kst-og-nye-byggerier-men-byen-og-borgerne-skal-kunne-f%C3%B8lge-med

Efterfølgende skrev forfatter Leif Hjernøe en replik i Stiften, hvor han understregede:
“Vi skal passe på byens gademiljøer: Ellers risikerer vi kollektivt hukommelsestab”
https://stiften.dk/artikel/vi-skal-passe-p%C3%A5-byens-gademilj%C3%B8er-ellers-risikerer-vi-kollektivt-hukommelsestab

Senere vil vi i et særskilt opslag fortælle nærmere om selve borgermødets forløb – bl.a.de forskellige oplæg og debatten undervejs.

Foreningen for Bykultur

Indlæg der måske kunne interessere dig

24-11-2022: Besøg på Arkitektskolen

Phillip Fangel

Borgerne ser frem til en handlekraftig arkitekturpolitik i Aarhus Kommune

admin

20-05-2022: Debatmøde om byens kommende arkitekturpolitik. Rampen – DOKK1

Phillip Fangel

Skriv en kommentar