Bykultur.dk
Foreningsnyheder Nyheder

Nyt medlem repræsenterer Foreningen for Bykultur i Lokalt Kulturmiljøråd

Til nytårskuren i begyndelsen af januar blev det offentliggjort for de fremmødte, at Foreningen for Bykultur i Aarhus får en ny repræsentant i Lokalt Kulturmiljøråd.

Mette Viuf Larsen har repræsenteret Foreningen for Bykultur i rådet siden 2014, og har varetaget formandsposten siden maj 2016. Mette Viuf Larsen har efter eget ønske valgt at trække sig fra posten efter mange år, og forretningsudvalget i Foreningen for Bykultur har i stedet indstillet den aarhusianske arkitekt Anna Mette Exner som ny kandidat. Dette blev vedtaget af repræsentantskabet tidligere i januar, og Anne Mette Exner træder derfor ind i Lokalt Kulturmiljøråd som ny repræsentant for Foreningen for Bykultur i Aarhus.

Rådet er nedsat af byrådet og fungerer som et uvildigt råd i forhold til spørgsmål og sager om kulturhistoriske og bygningskulturelle helheder og enkeltelementer i Aarhus Kommune.

Foreningen for Bykultur vil gerne takke Mette Viuf Larsen for sin store indsats i Kulturmiljørådet, og naturligvis også ønske Anna Mette Exner tillykke med den nye post i selvsamme råd.

Indlæg der måske kunne interessere dig

02-06-2022: Byens historie set fra Vandtårnet på Randersvej. Rundvisning og foredrag.

Phillip Fangel

20-05-2022: Debatmøde om byens kommende arkitekturpolitik. Rampen – DOKK1

Phillip Fangel

“Forny og Bevar” – beretning for 2021

Einar Rud Pedersen

Skriv en kommentar