Bykultur.dk
Afholdte arrangementer Arrangementer Nyheder

Nytårskur 2023 – med besøg af Stadsarkitekten

Politikken er politikernes fælles vision og retning for arbejdet med arkitektur og byudvikling i fremtiden. Den skal dermed også fungere som et værktøj, politikerne bruger, når de skal beslutte, hvordan vores kommune skal udvikle sig. Politikkens to konkrete værktøjer er henholdsvis et Aarhusbillede og otte pejlemærker, der sætter retningen for, hvilke kvaliteter vi ønsker i byudviklingsprojekter.

En veloplagt Stadsarkitekt fortæller om den nye “Politik for Bykvalitet og Arkitektur” samt opdateringen af SAVE-værdierne i Aarhus Kommune.

I den forbindelse nævnte stadsarkitekten, at vi måske fra foreningens side kunne bidrage med input? Vi er jo mange ”rutinerede” medlemmer med et stort kendskab til forskellige steder, kvarterer og områder i Kommunen. Det kunne være spændende, hvis vi kunne finde en model for at bruge vores medlemmer som en form for panel, som stadsarkitekten eventuelt kunne trække på efter behov?

I øvrigt lovede stadsarkitekten at være opmærksom på muligheder for spændende besøg og arrangementer for vores forening rundt i byen og omegnen. Det er et tilbud, som vi er rigtig glade for.

Til sidst fortalte stadsarkitekten om opdateringen af de såkaldte SAVE-værdier. Aarhus Kommune er nemlig i slutningen af 2022 gået i gang med opdateringen og udvidelsen af registret over bevaringsværdige bygninger. En proces, der skal køre frem til og med 2025. Det er et kæmpe projekt, hvor knap 41.000 bygninger, der er opført før 1970, skal vurderes eller genvurderes i løbet af de næste tre år.

Vi skal virkelig glæde os over, at Aarhus gennemfører den største SAVE-registrering i nyere tid. Hvis vi skal lykkes med at bygge et større og smukkere Aarhus med respekt for vores kulturarv og -historie, skal vi vide, hvor vi har bygninger, der fortæller en særlig historie om en tid og et område eller har en originaldetalje. Derfor er et opdateret register over vores bevaringsværdige bygninger helt essentiel i en strategisk planlægning og udvikling af vores kommune.

Link til stadsarkitektens præsentation: 

Til sidst orienterede formanden, Einar Rud Pedersen, om nogle af de aktuelle sager i foreningen. Dels om bygninger, som er reddet, og dels om bygninger, som er i stor fare fare for nedrivning. I den forbindelse kan vi anbefale vore medlemmer løbende at følge med i de spændende artikler på hjemmesiden. Se f.eks. nærmere om den firlængede bindingsværksgård i Lindå her: Damgård i nedrivningsfare

Endvidere blev nogle af foreningens planer for arrangementer og aktiviteter 2023 lagt frem. De foreløbige planer for de nærmeste måneder omfatter:

  • mandag den 27. februar 2023. Besøg og rundvisning på Aarhus Universitet med Arkitekt MAA Tom Danielsen
  • Ult. marts 2023. Frederiksbjergs historie – besøg i Lukaskirken
  • 26. april 2023. Generalforsamling på Risskov Bibliotek – tema om Risskov
  • Maj/juni. “Årets Bernhardt” proces med indstillinger, afstemning og præmiering frem mod 16. juni 2023

En hel del bøger, blade og magasiner blev udleveret til nye og gamle medlemmer. Der har i 2022 været problemer med forsendelsen af bladet By & Land, som vi håber bliver løst her i 2023. Det er i den forbindelse vigtigt, at vi har de rigtige postadresser registreret.

En af de vigtige ting ved Nytårskuren er,  at vi får hilst på hinanden og ønsket ”Godt Nytår”. Tak til alle for deltagelsen og den store interesse. Servering af “bobler” og chips bidrog til den gode stemning!
Fotos fra Nytårskuren: Ole Sonne.

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

20-05-2022: Debatmøde om byens kommende arkitekturpolitik. Rampen – DOKK1

Phillip Fangel

Borgerne ser frem til en handlekraftig arkitekturpolitik i Aarhus Kommune

admin

Nytårskuren 2019/2020: Husk at melde dig til

Phillip Fangel

Skriv en kommentar