Bykultur.dk
Afholdte arrangementer Arrangementer Nyheder

Vandretur på bjerget: Aarhus Universitet

– gennem bygninger og park

Der var et rigtig stort fremmøde i forbindelse med foreningens besøg og rundvisning på Aarhus Universitet mandag den 27. februar 2023. Omkring 50 medlemmer fik i det gode vejr en helt speciel oplevelse – og en indsigt i detaljer omkring universitetets tilblivelse og udbygning gennem tiden.

Vi havde i samarbejde med Aarhus Universitet fået åbnet nogle døre, og ikke mindst havde vi i foreningen været heldige med at få en aftale i stand med Arkitekt MAA, Tom Hagedorn Danielsen, som har et helt særligt kendskab til universitetets bygninger og park. Tom Danielsen var blandt andet CFM partner ansvarlig for AU-rammeaftale fra 2005-2018. Med Tom Danielsen som bjergfører fik vi nogle spændende historier om universitetets bygninger og park – også krydret med lidt anderledes fortællinger fra arkitektfirmaet C.F. Møllers overleverede historier om UNI, blandt andet indeholdende noget byggeteknisk teglstensnørderi og forklaringer.

Turen startede i Stakladen, og vi bevægede os via Richard Mortensen stuen gennem gangene under Ringgaden og kom op i Hovedbygningen ved Vandrehallen og Aulaen. Vi gik ud i Solgården, og på den videre tur ned igennem parken var der fokus på de byggerier, der nu er udtaget i det fredningsforslag, der pt. behandles. Vi stak også hovedet indenfor i Sø-auditoriet. Endelig sluttede vi af med kaffe og kage i Fysisk Instituts kantine med den imponerende udsigt på 7. sal. Her blev der mulighed for at afrunde turen med opsamlede spørgsmål.

På vej fra Solgården ned langs med Amfiteatret mod kilden og morænekløften

I forbindelse med den omfattende fredningssag vedrørende universitetet har der været en længere høringsfase, som blev afsluttet 11. december 2022 med skarpe synspunkter både pro et contra en fredning. Senest den 11. marts 2023 skal der foreligge en afgørelse fra fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen. Rundturen og aktualiteten omkring fredningen gav selvfølgelig også anledning til overvejelser om, hvordan man kan sikre en  bevaring og samtidig give mulighed for en løbende udvikling af universitetet?

Tilbage i 2006 – i anledning af 60-året for indvielsen af Aarhus Universitets hovedbygning – blev følgende formulering anvendt som begrundelse for at kanonisere Aarhus Universitets arkitektur. 

Aarhus Universitet er en hyldest til tegl som materiale. Teglen væver bygningerne sammen i en dialog med landskabet og skaber en afdæmpet monumentalitet med en regional dansk karakter, tydeligst i aulabygningen, hvis gavl troner over dalstrøget. Her samler en amfiteatralsk terrassering landskabet som kontrast til aulaens teglbelagte gårdrum, hvorfra hele universitetets samlende tanke åbenbarer sig. Denne unikke integration af landskab og bygninger styrkes af parkens karakterfulde egegrupper, der markerer topografien og forstærker landskabet. Med tidens fylde fremmes et storladent landskab af et nærmest pastoralt tilsnit – på samme tid klassisk og regionalt.”

Mon ikke de fleste kan bakke op omkring  denne formulering efter vores vandretur gennem bygninger og park?  I dokumentet nedenfor har Pernille og Ole Sonne samlet en række indtryk fra dagen med fotos og kommentarer. Der er i alt 14 sider, og der er mulighed for at bladre med piletasterne, ligesom man kan få en fuldskærms-visning via dobbeltpilen til højre med funktioner. Bemærk at der i dette dokument også er indsat en link til Aarhus Universitets spændende historie.

Interessen og spørgsmålene omkring AU bygningerne og kunsten på AU var stor, og måske har flere fået lyst til at fordybe sig i historien. Vi har fra Tom Danielsen fået en ‘litteraturliste’, som er vist nedenfor. Flere af bøgerne er udsolgt fra Universitetsforlaget, men flere af dem kan ses og fås på ‘Antikvar-net’ eller SAXO, – ellers er det en tur på biblioteket:
Bygmesteren C.F. Møller:  https://unipress.dk/udgivelser/b/bygmesteren-cf-m%C3%B8ller/
ARKITEKTURFORTÆLLINGHER: https://unipress.dk/udgivelser/a/arkitekturfort%C3%A6llinger/
(Antikvarisk) Kunst i gule rammer: https://www.dba.dk/kunst-i-gule-rammer-emne/id-1015746661/
(REFLEKSIONER) Erik A. Frandsens kunst på Aarhus Universitet: https://unipress.dk/udgivelser/r/refleksioner/
(Antikvarisk) Hvad ved Kunst, tekst: Peter Laugesen: https://unipress.dk/udgivelser/h/hvad-ved-kunst/
(Antikvarisk) Stilladsarbejde – samtaler med Per Kirkeby af Bjarne Bækgaard.

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Fredninger på Aarhus Universitet i høring – Foreningen for Bykultur bakker op

admin

Skriv en kommentar