Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Fredninger på Aarhus Universitet i høring – Foreningen for Bykultur bakker op

Det Særlige Bygningssyn og Slots- og Kulturstyrelsen har som bekendt indstillet Universitetsparken, Vennelystparken og ni bygningskomplekser på Aarhus Universitet til fredning. Aarhus Universitet er et arkitektonisk og landskabsarkitektonisk hovedværk og et enestående eksempel på et såkaldt park-universitet i Danmark. Der er tale om den hidtil største samlede fredning af bygninger og landskabsarkitektur i Danmark.

Fredningen af park og bygninger er i en åben høring frem til 11. december 2022, hvor alle har mulighed for at give deres holdning til kende. I processen har der tillige for nylig været afholdt et stort borgermøde med en grundig præsentation af fredningens omfang og konsekvenserne heraf. En efterfølgende debat viste, at fronterne er trukket op blandt tilhængere og modstandere af en fredning. 

I Foreningen for Bykultur i  Århus bakker vi op om forslaget om fredning af Aarhus Universitet – parker og bygninger. I vores høringssvar har vi således anført:

Vi tilslutter os udtalelsen fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Her er hovedvægten lagt på værdien af sammenhængen mellem parkerne, og helheden og karakteren i bygningerne.

Den grundlæggende idé bag udformningen af universitetsbygninger og park var: den åbne campus, med lys og luft imellem de på én gang beskedne og alligevel imposante gule murstensbygninger. Et leve-, inspirations- og udviklingssted for studerende og undervisere (professorer). Udviklingen, væksten i antal fag og studerende og undervisere medførte dog tilbage i tid en udhuling af den idé – det førte til tabet af professorvillaerne, som sammen med Store Auditorium blev revet ned i 1970 for at give plads for opførelsen af randbebyggelsen til Det Humanistiske Fakultet i Universitetsparkens nordøstre hjørne. Flere bygninger kom efterfølgende til i parken.

Vi lægger vægt på, at fredningen af parkerne forebygger yderligere bebyggelse i parkerne.

Vi lægger endvidere vægt på, at fredningen af bygningerne sikrer mod valg af billige vedligeholdelsesmåder, herunder mindre velvalgte vinduesudskiftninger. Vi ønsker, at fredningen af de få bygninger også vil smitte af på de kommende års vedligehold og øvrige behandling af de ikke fredede bygninger.

Universitetet har jo udviklet sig langt ud over parken – med afdelinger på Christiansbjerg, i Langelandsgades Kaserne, i det omkalfatrede Kommunehospital og i øvrigt Nord for Nørrebrogade-Randersvej. Vi har derfor ingen bekymring for, at fredningen vil medføre væsentlige hindringer for udvikling af universitetsdriften.

Danmark og Aarhus er vel tjent med, at parkanlægget og bygningskomplekset, fra det tidligere kunstmuseum til Stakladen, bliver sikret som det enestående miljø og bygningsmonument, det er.

Nu vil Slots- og Kulturstyrelsen gå i gang med at behandle de indkomne høringssvar – og om senest 3 måneder beslutte, om fredningen skal gennemføres.

Seneste nyt den 15. december 2022:
Slots- og Kulturstyrelsen har nu bragt de indkomne høringssvar på deres hjemmeside.
I alt er der indkommet 33 høringssvar.
Læs de indkomne høringssvar ved at klikke her

– Foreningen for Bykultur i Aarhus

 

Indlæg der måske kunne interessere dig

Høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdige ejendomme på Skovvejen

Bruno Viuf Larsen

Vandretur på bjerget: Aarhus Universitet

admin

Endnu et fint bevaringsværdigt hus i fare for nedrivning

admin

Skriv en kommentar