Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

På sporet af svenskernes terrorbombardement af havnekvarteret i Aarhus i juli 1659

Flere spændende ting kom frem i lyset ved udgravninger i Mindegade.

Udgravningen af FHM 6113 Europaplads 6-8, Mindegade 10-12 i det gamle åhavnskvarter syd for åen i Aarhus fandt sted fra april-november i 2021. På grunden Mindegade 12 stod indtil starten af april et af de ældste bindingsværkshuse i Aarhus. Det var det sidste af de oprindelige huse i det gamle havnekvarter. Ret så skandaløst tillod Aarhus Kommune at huset kunne nedrives, selv om det var klassificeret som bevaringsværdigt. Havde huset været fredet, havde man ikke kunnet nedrive det.

Årringsdatering af husets bindingsværkstømmer viser, at det stående hus var bygget i årene kort efter svenskernes terrorbombardement af havnekvarteret i juli 1659. Huset blev da ødelagt, men kælderen fra det ødelagte hus overlevede. Ud mod Mindegade var kældermuren opført af genbrugte munkesten. Kældernedgangen på baggårdssiden var også bygget af munkesten, mens resten af kældermurene bestod af kampesten. Kælderens første gulvbelægning bestod af pigsten med fald ned mod det sydvestlige hjørne i kælderen, hvor en nedgravet trætønde fungerede som sump. Kælderen skal formentlig dateres til renæssancen.

 Øst for Mindegade 12, huset ned mod kysten, blev et mægtigt pakhus med en brolagt kælder på over 100 m2 udgravet. Pakhuset led samme skæbne som Mindegade 12 huset i 1659, men blev aldrig genopbygget. Pakhuskælderen blev i forbindelse med oprydningen efter bombardementet opfyldt med ødelagt indbo, tagsten, rudeglas og brokker. Meget store mængder keramik og ovnkakler var blandt de genstande, der endte i kælderen. Øltappehaner, en håndfuld mønter, en blykugle til et 1600’tals skydevåben, og en af svenskernes kanonkugler var også blandt fundene.

Foto viser kanonkuglen af granit. Den blev fundet i kælderen på det ødelagte pakhus.
Gravearbejdet set ned mod kysten, hvor det tidligere “Jomsborg” var placeret
I den brolagte kælder fandt man også den runde drejekværn.
Foto viser en af de mange ovnkakler, vi fandt i pakhuskælderen.
 
 

På adressen Europaplads 8 blev en træbygget brønd fra ca. 1807 fundet. Brønden var delvist opbygget af genanvendt skibstømmer. På adressen Mindegade 10 blev en stenbygget brønd med en topdiameter på knapt 3 meter udgravet. Brønden viste sig at være 6,65 m dyb. Kampestenene stod på en svær ramme af 1,7 m lange sammentappede bøgebjælker. Nederst i brønden er der fundet en del trædele fra træspande og tønder, samt keramik fra første halvdel af 1600-tallet. Længere oppe i brønden var den opfyldt med ødelagte tagsten og brokker fra oprydningen efter 1659 hændelsen.

Foto viser brøndrammen som den 6,65 m dybe kampestensbrønd fra først i 1600-tallet stod på. Amatørarkæologerne på billedet var med til at rengøre brøndrammen

Mindegade 10 husede endnu en brønd. Der er tale om en træbygget brønd med den finesse at to trævandledninger førte vand til brønden fra syd  og sydvest, og en vandledning førte vand videre ud mod Mindegade. Vandledningerne kunne årringsdateres til at stamme fra træ fældet i vinterhalvåret 1618/1619. Brønden var i brug frem til Mindegades dragonkaserne kom i brug. Kasernen var den første kaserne i Aarhus og blev gradvist udbygget fra 1823.

Hans Skov, Museumsinspektør, Moesgaard Museum.

NB: Foreningen for Bykultur har været heldige at få en aftale med museumsinspektør Hans Skov om et foredrag om udgravningerne og historien, torsdag den 18. august 2022 kl. 16-18 på N.J. Fjordsgade Skole, N.J. Fjordsgade 2.  Særskilt invitation vil blive udsendt til foreningens medlemmer herom. Der er noget at glæde sig til…

– Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Besøg i Finnebyen, torsdag den 17. august 2023

admin

Bevaringsværdig bygning i Mindegade 12 i nedrivningsfare

admin

Antal nedrevne bevaringsværdige huse

admin

Skriv en kommentar