Bykultur.dk
Artikler og debat Nyheder

Endnu et fint bevaringsværdigt hus i fare for nedrivning

Glædelige nyheder betyder at huset er reddet

Nyhed fra 11. februar 2023. Kampen om den gamle, gule villa er slut: Nye købere vil bevare den og sætte den i stand
I en større artikel – kun for abonnenter – skriver Stiften den 11. februar 2023 som introduktion:: “Den bevaringsværdige villa på Irisvej i Viby, der i første omgang var ved at blive solgt til nedrivning, er nu købt af et yngre arkitektpar, der vil bevare den og som glæder sig til at komme i gang med at sætte det 120 år gamle hus i det helt specielle Viby-kvarter i stand”.
https://stiften.dk/aarhus/kampen-om-den-gamle-gule-villa-er-slut-nye-koebere-vil-bevare-den-og-saette-den-i-stand

Nyhed fra 11. august 2022. Kommunen nedlægger forbud mod nedrivning iht. Planlovens § 14.
Aarhus Kommune har besluttet, at denne villa ikke må rives ned og næsten vigtigst – kommunen er bevidst om, at den er en del af det fine gamle haveby-kvarter “Rosenvænget”, som der bør værnes om med en bevarende lokalplan. Forbuddet gælder foreløbig i et år, mens kommunen undersøger, hvordan den kan sikre, at der bliver passet godt på ikke bare villaen, men på hele kvarteret. Se artikel i Stiften fra 11. august 2022.
https://stiften.dk/artikel/solgt-til-nedrivning-nu-siger-kommunen-nej-til-at-historisk-villa-m%C3%A5-rives-ned

Oprindelige opslag på hjemmesiden fra 19. juli 2022:

Denne gang drejer det sig om en villa i Rosenvænget på  Irisvej 6 i Viby.

Foreningen for Bykultur har modtaget sagen om en ansøgt nedrivning af den bevaringsværdige villa, Irisvej 6, 8260 Viby J. På Aarhus Kommunes hjemmeside er sagen annonceret her:
Nedrivning af Irisvej 6, Viby J. 

Hvis man har bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan man sende dem til Byggeri, Center for Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk. Eventuelle bemærkninger skal være Byggeri i hænde senest tirsdag den 01-08-2022

I Foreningen for Bykultur er vi optaget af, at vi samtidig med byudviklingen kan fastholde vores kulturarv og de bevaringsværdige huse. Denne ansøgning om nedrivning har derfor givet os anledning til at fremsende nedenstående udtalelse til Kommunen med vore bemærkninger og forslag. Vi håber, at flere vil bakke op inden fristen udløber den 1. august 2022.

Bevaringsværdi: Aarhus Kommune har sammen med Miljø- og Energiministeriet/Skov- og Naturstyrelsen tildelt villaen bevaringsværdi på 3. Bevaringsværdi 3 er en høj vurdering, der gives til bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Irisvej 6 fremstår som et smukt, originalt og meget autentisk hus i nationalromantisk stil. Huset har tilmed kulturhistorisk betydning – bl.a. har det været hjem for forfatteren og arkitekten Louis Jensen, der skrev mange fine børnebøger, bl.a. om arkitekturforståelse og oplevelse af gamle huse, materialer og lysvirkninger.

Konteksten: Villaen er derudover en meget velbevaret og særdeles vigtig del af et fint organisk sammenhængende villakvarter, Rosenvænget, skabt i begyndelsen af 1900-tallet med inspiration fra den engelske haveby-bevægelse, som kom til at præge dansk byplanlægning i mange årtier frem. Irisvej 6 støtter i høj grad oplevelsen og forståelsen for kvarterets oprindelse og idé og fortæller historie herom.

Tilstandsvurderingen: Tilstandsrapporter i Danmark er meget forskellige og ujævne med hensyn til vurderinger af byggetekniske forhold i historiske bygninger. Ofte ses vurderinger, der får helt almindelige, velkendte byggetekniske problemstillinger til at fremstå som vanskelige at udbedre og kostbare for en ny ejer. I rigtig mange tilfælde kalder dette på en ’second opinion’ fra en fagkyndig arkitekt eller håndværker med speciale i istandsættelse og vedligeholdelse af historiske bygninger. I salgsmaterialet fra Nybolig fremgår det, at bygningen kræver vedligeholdelse og istandsættelse, så dette kan ikke komme bag på køber. Nybolig nævner også muligheden for en nedrivning, hvilket ikke bør tilkomme ejendomsmægler at vurdere.

Der er altså et væsentligt problem ved bygningssynsordningen og især hos de certificerede bygningskonsulenter.  De har gang på gang vist, at de hverken har viden, indsigt eller forståelse for vores historiske bygningskultur og dens istandsættelse og bevaring til kommende generationer. Det er ejeren privat og i endnu højere grad det kollektive kulturmiljø, der lider tab.

Vi vil stærkt anbefale, at ejer får en kompetent sagkyndig person til at gennemgå bygningen med henblik på istandsættelse.

Bæredygtighedsaspektet: Mange bygge- og typehusfirmaer skriver i dag på deres hjemmesider, at det ikke kan betale sig at bevare og istandsætte gamle huse, og at man i stedet bør bygge et nyt hus isoleret i forhold til nutidens anbefalinger. Man slår altså på, at nybyggeri er mere bæredygtigt og økonomisk. Dette strider imidlertid imod de anbefalinger, der udspringer af nutidig relevant forskning og viden inden for området.

Også sagen om Irisvej 6 viser mangelfuld rådgivning, også vedr. bæredygtighedsaspektet. Der er tale om en misforstået analyse af energiregnskabet, i forhold til at bygge nyt. Der ligger mange tons CO2 gemt i et ældre hus. F.eks. ét tons pr 2000 mursten og en masse tømmer og træ som bidrager til positivkontoen. Hvis husejere gerne vil være med til at biddrage til en mere bæredygtig fremtid, skal man energirenovere de ældre huse – ikke rive dem ned. Vi ved, at Den Gamle By og mange andre rådgivere ofte og gerne giver råd om, hvordan man griber den slags an.

Økonomi: Det virker langt fra overbevisende, at en nedrivning med efterfølgende nybyggeri vil være mere økonomisk for ejer end en fagligt velfunderet renovering og istandsættelse.

Anbefalinger: Det anbefales at Irisvej 6 bevares og istandsættes nænsomt.

Der bør udarbejdes en bevarende lokalplan for Rosenvænget.

Det vil generelt være ønskeligt, at Aarhus Kommune i sådanne sager, kan rådgive om bygningskulturelle, miljømæssige og økonomiske fordele og ulemper ved vedligehold/reparation versus nedrivning og nybyggeri.

– Foreningen for Bykultur i Aarhus

NB: Efter fristens udløb pr. 1. august 2022 er indkommet i alt 25 indsigelser. Bl.a. nedenstående fra

Lokalt Kulturmiljøråd i Aarhus (Rådet yder faglig og uvildig rådgivning til Aarhus Kommune med henblik på at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier i den fysiske planlægning):

Villaen, Irisvej 6, er vurderet med en høj bevaringsværdi på 3 og indgår dermed i Aarhus Kommuneplan. Bygningens vurderes her særligt at omfatte en høj arkitektonisk og miljømæssig værdi såvel som villaens originalitetsværdi udgør en væsentlig værdi for områdets kulturhistoriske fortælling og håndværksmæssige fremtræden.

Irisvej 6 fremstår som et smukt, originalt og meget autentisk hus i nationalromantisk stil. Villaen er derudover en meget velbevaret og særdeles vigtig del af et fint organisk sammenhængende villakvarter. Rosenvænge-kvarteret startede som en havekoloni med 102 havelodder, udstykket af Vibygårds jorder i 1896. Det er landets første haveby med inspiration fra den engelske haveby-bevægelse. Kvarteret blev udbygget i starten af 1900-tallet med villabebyggelse og tog navnet Rosenvænget i brug i 1911. Irisvej 6 støtter i høj grad oplevelsen og forståelsen for kvarterets oprindelse og fortæller historie herom.

Endvidere:
I salgsmaterialet fra købet af ejendommen fremgår det, at bygningen kræver vedligeholdelse og istandsættelse, hvorfor det ikke kan komme som en overraskelse for køber.

Rådet finder det ikke troværdigt, at det ikke er muligt at renovere bygningen. I begrundelsen for nedrivningen henvises bl.a. til bæredygtighed og det antydes at det ikke kan betale sig at bevare og istandsætte gamle huse. Dette strider imidlertid imod de anbefalinger, der udspringer af nutidig relevant forskning og viden inden for området.

Kulturmiljørådet fraråder en nedrivning af Irisvej 6 og anbefaler at huset bevares og istandsættes.

Aarhus Kommune om, at denne villa ikke må rives ned og næsten vigtigst – kommunen er bevidst om, at den er en del af et fint gammelt haveby-kvarter, som der bør værnes om med en bevarende lokalplan. Kommunen nedlægger forbud mod nedrivning af bevaringsværdig villa fra 1903 i helt specielt Viby-kvarter. Forbuddet gælder foreløbig i et år, mens kommunen undersøger, hvordan den kan sikre, at der bliver passet godt på ikke bare villaen, men på hele kvarteret.

Indlæg der måske kunne interessere dig

Fredninger på Aarhus Universitet i høring – Foreningen for Bykultur bakker op

admin

Generalforsamling 2022 – referat

admin

Antal nedrevne bevaringsværdige huse

admin

Skriv en kommentar