Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på vej ?

Oddervej 75 i Højbjerg, se billede ovenfor

Foreningen for Bykultur har modtaget denne nedrivningssag til udtalelse i januar 2024 med en frist, som hedder 9. februar 2024..

Forud ligger en godkendelse af en lokalplan helt tilbage fra november 2022 med henblik på at opføre 29 seniorboliger på denne grund og nabogrundene. Se artikel i Stiften herom: Nyt seniorfællesskab på vej

Og altså først efterfølgende kommer nu høringen om selve tilladelsen til nedrivning af den bevaringsværdige bygning (SAVE 4).

Vi er i foreningen kede af, at en gedigen og bevaringsværdig villa fra 1920erne skal rives ned, og ikke mindst er vi kritiske overfor processen, som har fundet sted.

Vi har indsendt et høringssvar til Kommunen, som kan ses her: Læs mere her

Eskegården i Mårslet, se billede nedenfor

I dette tilfælde er vi blevet gjort opmærksom på sagen, og vi har indsendt høringssvar til forslaget til lokalplan, som omfatter nedrivning af det bevaringsværdige stuehus på Eskegården (SAVE 4). Fristen for indsendelse var 1.februar 2024. Du kan se hele Lokalplanforslaget og de 32 høringssvar på kommunens høringsportal: Læs mere her

Vi er generelt betænkelige ved forslaget til lokalplan – både af hensyn til bymiljø og af hensyn til  naturmiljø.

Hvis lokalplanen godkendes, vil der (formentlig) efterfølgende – som det er normal kutyme – blive udsendt en høring, der omfatter en tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning. Altså i en situation hvor nedrivningen reelt er afgjort i forbindelse med godkendelsen af lokalplanen. Det er en underlig og bagvendt proces, som vi også gør opmærksom på i vores høringssvar.

Du kan se foreningens høringssvar via dette link: Læs mere her

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Månedens film – “En mand og hans by”

admin

Stenhuset i Marselisborgskoven er reddet

Einar Rud Pedersen

Fortidsminder fra Mindegade

admin

Skriv en kommentar