Bykultur.dk

Høringssvar til Lokalplan 1161 – Boligområde ved Eskegårdsvej i Mårslet

Einar Rud Pedersen

I dette tilfælde har vi indsendt vores høringssvar til forslaget til lokalplan, som omfatter nedrivning af det bevaringsværdige stuehus på Eskegården (SAVE 4). Fristen for indsendelse var 1.februar 2024.

Vi er betænkelige ved forslaget både af hensyn til bymiljø og naturmiljø.

Hvis lokalplanen godkendes vil der (formentlig) efterfølgende blive udsendt en høring, som omfatter en tilladelse til nedrivning af det bevaringsværdige hus. Altså i en situation hvor nedrivningen reelt er afgjort i forbindelse med godkendelsen af lokalplanen. Det er en underlig og bagvendt proces, som vi også gør opmærksom på i vores høringssvar, jf. nedenfor.