Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Mejeriforeningens tidligere domicil under ombygning

[easy-media med=”653″ size=”663,300″]

På Frederiks Allé er Mejeriforeningens tidligere domicil i øjeblikket under ombygning efter at have stået tom i en årrække. Mejeriforeningens historie er ganske interessant, da den eksemplificerer den danske andelsbevægelse og landbrugets skiftende betydning for den danske økonomi, men den aktuelle situation for Mejeriforeningen er dog, at de i dag, efter at være blevet integreret i Landbrug & Fødevarer-paraplyorganisationen i 2009 og efter at have afhændet Lurpak-varemærket til Arla i 2012, er blevet reduceret til et mindre sekretariat med huse i Sønderhøj som nabo til Arla.

Mejeriforeningens tomme lokaler på Frederiks Allé skal dog også ses i lyset af den økonomiske krise, der resulterede i ledighedsprocenter for erhvervsejendomme i Østjylland på 11% samtidig med, at bygherrer fortsatte byggeriet af nye erhvervsprojekter for solide virksomheder, der havde behov for at flytte til mere tidssvarende lokaler. De ledige men dog forældede kontorarealer blev i mange tilfælde ikke taget af markedet, men i stedet har lejeprisen været under forhandling eller arealerne har stået tomme.

Et scenarie der nu udspiller sig er dog interessen fra investorer i at konvertere ældre kontorbygninger til bl.a. ungdomsboliger. Eksempler på dette er LærDansk-bygningen i Vestergade og SEB-bygningen i det nordlige Aarhus, som i øjeblikket er under lokalplanbehandling. Et tredje og mere opsigtsvækkende projekt er Mejeriforeningens tidligere domicil på Frederiksgade 22.

Projektet

Bygherrerne Boax Ejendomme og Domis Ejendomme (Kendt for Light*house på havnen og Åhusene på Søren Frichs Vej) har købt bygningen og ombygningen gik i gang i begyndelsen af året med forventet aflevering til efteråret. De to ejendomsselskaber samarbejder med Arkitema Architects i projektet, der har udarbejdet et meget interessant facadeforslag og ikke mindst udfordringen med at indrette den bevarede betonkonstruktion til 120 ungdomsboliger, hvor Føtex bliver boende i stueetagen. Arkitekterne arbejder særligt med opholdsarealer for at gøre boligerne attraktive for de kommende beboere:

Til alle boliger etableres udendørs opholdsarealer, der fordeler sig mellem fælles tagterrasser, private tagterrasser og altaner til nogle af boligerne. Opholdsarealerne bliver forsynet med overflader, der er attraktive for ophold, som eksempelvis hårdttræ og flisebelægninger. Der udføres desuden læskærme, bænke og beplantning med buske og mindre træer på de udendørs opholdsarealer for at skabe et grønnere udemiljø for beboerne.

Karolinegården, som den konverterede bygning er blevet døbt, fremstår som et interessant eksempel på byfornyelse af en funktionel bygning, der ikke umiddelbart burde forekomme uattraktiv for virksomheder ej heller med adressens centrale lokalitet. Realiteterne er dog, at den har stået tom i en årrække, og at ejendomsmarkedet i Aarhus i disse år stadig er påvirket negativt af de økonomiske konjunkturer, men at særligt byggeriet af ungdomsboliger er en positiv faktor, der understøtter byggeriet i ikke blot Aarhus men alle universitetsbyerne og nævneværdigt Aalborg, der har gjort ungdomsboliger til et indsatsområde for kommunen.

Billeder

[easymedia-gallery med=”655″]

Links

Officielt website
Den svære jagt på den rette forvandling af JP Aarhus, d. 16. december 2013
Domis Ejendomme
Boax Ejendomme
Arkitema

Indlæg der måske kunne interessere dig

Nyt etagebyggeri på Thorvaldsensgade

Asbjørn Skødt

Planer for det gamle Hovedbibliotek afsløret

Asbjørn Skødt

Pakhus 27 – En overset ressource på Aarhus Ø

Marie Kirstine Pilegaard

Skriv en kommentar