Bykultur.dk
Arrangementer Foreningsnyheder Medlemskab Nyheder

31-03-2022: Generalforsamling på Toldkammeret den 31. marts 2022- indbydelse

Glæd jer til en spændende eftermiddag…

Kære medlemmer af Foreningen for Bykultur i Aarhus – og andre med interesse for bykultur!

Vores repræsentantskab har nu haft første møde i 2022, og vi er godt i gang med at planlægge årets aktiviteter i foreningen. Her i foråret har vi planer om at besøge vandtårnet på Randersvej sammen med Søren Bitsch, og endvidere vil vi forsøge at arrangere et debatmøde om den nye politik for arkitektur og bykvalitet i Aarhus Kommune. Senere i maj og juni vil vi i samarbejde med Stiften gennemføre processen omkring vores prisuddeling “Årets Bernhardt” – med indstillinger og afstemning via avisen sluttende med en lille fest for vinderen medio juni. Og der er også spændende ting på trapperne efter sommerferien. Måske flere kunne have lyst til at deltage i foreningens aktiviteter eller til at modtage vores nyhedsbrev? Se nærmere om “medlemskab” andet sted på hjemmesiden.

Men det allerførste arrangement her i 2022 bliver generalforsamlingen. Efter 2 år uden generalforsamling på grund af Corona-situationen er der nu lidt forår i luften, og vi kan samles igen. Det er derfor en fornøjelse at kunne invitere alle medlemmer til vores generalforsamling:

Det er indehaveren af den gamle toldbygning Jørn Tækker fra ”Tækker Group”, som har givet os mulighed for at mødes og opleve dette sted i forbindelse med vores generalforsamling. Aarhus Toldkammer eller Toldboden er fra 1897 og tegnet af Hack Kampmann. I overskrifter regner vi med følgende program for besøget:

16.00-16.15  Ankomst, velkomst. 
16.15-17.00  Oplæg fra Jørn Tækker om Nye-projektet, og de tanker om bykultur i videste forstand, der er indlejret i projektet (ca. 30 min), spørgsmål og debat ca. 15. min. 
17.00-18.15  Generalforsamling. Dagsorden er vedlagt denne mail. Generalforsamlingen behandler de sidste 3 års aktiviteter i foreningen med beretning og årsrapport for 2019, 2020 og 2021.
18.15-18.30  Præsentation og rundvisning i stueetagen i Toldkammerbygningen v. Jørn Tækker, og tankerne om brugen af denne ikoniske bygning. 
18.30-18.55  Der serveres et glas bobler og lidt tilbehør –  og snak om bykultur og løst og fast. 
          -18.55  TAK FOR I DAG. 

Vi ser frem til en spændende og interessant eftermiddag. Vi håber på stor deltagelse – så vi også i disse særlige omgivelser kan få en god drøftelse af fremtiden for vores forening efter Corona.

Vær venlig at sende en tilmelding, så vi har et overblik over deltagerantallet – som sædvanlig i mail til events@bykultur.dk – gerne senest torsdag den 24. marts 2022.             

Dagsorden for selve generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Følgende medlemmer fortsatte i repræsentantskab (uden valg) i 2020 og stiller op til genvalg for yderligere 2 år: Henrik Fode, Viggo Jonasen, Susanne Aagaard, Hans Skov, Claus P. Navntoft, Lars Bock og Søren Bo Jensen. Samtidig har Klavs Klercke Rasmussen og Liselotte Pedersen ønsket at udtræde af repræsentantskabet, og vi vil arbejde på at få disse poster genbesat. Ligeledes skal vi have fundet en afløser for vores kasserer Hans Jørgen Bech, som har valgt at stoppe efter mange års tro tjeneste.
5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

NB: Helt ekstraordinært vil vi gerne bede alle medlemmer hjælpe til med at finde en person, som evt. kan gå ind i foreningens arbejde og overtage økonomi/medlemskartotek efter vores mangeårige kasserer Hans Jørgen Bech. Arbejdet kræver selvfølgelig nogle grundlæggende kompetencer indenfor økonomi, regneark og It – men giver også spændende opgaver og mulighed for at præge udviklingen i vores forening.

Ønsker et medlem nyvalg til repræsentantskabet, skal dette meddeles formanden eller næstformanden senest én uge før generalforsamlingen. Hvis der er flere kandidater end ledige poster udformes en stemmeseddel, hvorpå der afkrydses det antal, som skal vælges det pågældende år jf. § 6 stk. 1.  Generalforsamlingen kan dog foretage genvalg før nyvalg.

Bemærk at følgende medlemmer af repræsentantskabet således ikke er på valg i år, men først i 2023: Trine Toft Jensen, Bruno Viuf Larsen, Philip Fangel, Søren Bitsch Christensen, Einar Rud Pedersen, Flemming Ploug, Bue Beck, Jørgen Hansen.

– Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

“Forny og Bevar” – beretning for 2021

Einar Rud Pedersen

Borgerne ser frem til en handlekraftig arkitekturpolitik i Aarhus Kommune

admin

Generalforsamling 2022 – referat

admin

Skriv en kommentar