Bykultur.dk
Nyheder Projekter

Beretning fra den første og sydlige landsbytur

Landsbytur til den sydlige del af Aarhus Kommune, lørdag den 10. oktober 2015.

I repræsentantskabet besluttede vi på et møde i 2015 at sætte fokus på og arrangere nogle busture rundt til landsbyerne i Aarhus Kommune. På turene skal vi både høre om landsbyernes historie, se hvordan de har udviklet sig og ikke mindst, diskutere deres fremtid, som en vigtig del af kommunens levende kulturarv. For hvordan ser det egentlig ud med bevaringsindsatsen og sikringen af bo-kvaliteterne i landsbyerne, og kan vi som forening være med til at sætte temaet på den politiske dagsorden?

Vi har sikkert alle sammen nogle forskellige billeder på nethinden, når der tales om landsbyer og livet derude – men holder de vand? Er det fordomme, eller hvordan er realiteterne egentlig i dag i udkanten af kommunen? Vi håber med turene at blive klogere på en helt række spørgsmål: Er det stadigvæk nogle små samfund derude bygget op omkring en kirke, en kro og en købmand?  Hvordan ser det ud med de gamle gårde, faldefærdige huse og bevaringsplaner? Er det svinefarme, der har taget over? Er fordelingen af børn, unge og ældre meget skæv? Hvordan går det med sammenholdet og fælles aktiviteter i forsamlingshuset, og er både gamle og nye beboere i byen involverede? Hvordan er familielivet med de daglige indkøb, erhverv og afstand til skole? Har vi en stor grad af ”deleøkonomi” og hjælp til hinanden? Hvor meget betyder naturen og den landlige idyl? Er der en god dialog med Aarhus Kommune?

Et udvalg bestående af Jørgen Hansen, Henrik Fode, Susanne Aagaard (i den indledende fase) og undertegnede fik til opgave at tilrettelægge denne først tur, og på en af vores prøveture kom vi i kontakt med sognepræsten i Tiset, Jette Rosenberg Christiansen, som formidlede kontakten til to guider i området samt muligheden for at bruge sognegården til et ophold med servering!

Det viste sig at være lidt af et scoop med de to lokale guider, som deltog på hele turen i bussen, og som undervejs øste ud af deres lokalhistoriske viden:

Anne Marie Dalsgaard, som er bosiddende på slægtsgården i Langballe og til daglig graver i Mårslet kirke. Hun tog sig primært af den sydøstlige del af ruten.

Svend Erik Pedersen, menighedsrådsformand i Tiset og bosiddende i Ravnholt. Han tog sig især af den sydvestlige del af ruten.

Ruten

Jørgen Hansen, som – fra et langt liv som direktør for ”Hustømrerne” og hegnssynsmand – kendte hver en ”flække” i området, havde tilrettelagt ruten. Det var også Jørgen, der guidede vores kvindelige chauffør fra Todbjerg Rejser undervejs på de små veje. Hun var i øvrigt en fantastisk chauffør, som på formidabel vis fik den ældre bus manøvreret rundt på veje og stier og bl.a. fik brug for sine evner til at køre baglæns (herom lidt senere).

Ruten gik fra Viby Torv mod Langballe, Fulden, Fløjstrup, Ajstrup, Malling, Tulstrup, Ask, Astrup, Løjenkær, Onsted, Hvilsted, Solbjerg, Tiset, Ravnholdt, Testrup, Mårslet og Hørret. Undervejs var planlagt ophold og besøg flere steder. Se tegningen af ruten nedenfor:

I alt var der 33 medlemmer fra Foreningen med på turen. Vi havde det fine efterårsvejr og lys med os, og der var mange indtryk og oplevelser undervejs. I stikordsform husker vi bl.a.

 • De velbevarede gårde i Langballe og indkig til Anne Marie Dalsgaards slægtsgård.
 • Besøget og opholdet i Fulden, herunder andelsboligforeningen ved Fulden Mølle, som er en gammel vandmøllegård med tre huse og en fælles vandmølle bygning med værksted, vaske-fryserum, og et stort loftlokale, rammen om festlige sammenkomster. I øvrigt er der i Fulden et aktivt ejerlaug, og midt i byen er der en fællesplads. I gamle dage hed det forten.
 • Fortællingen om et aktivt brug af forsamlingshuset i Ajstrup.
 • Udsigten fra Storenor ned over Norsminde og fjorden.
 • Midtvejs-ophold i sognegården i Malling tæt på den gamle borgkirke, resterne af voldgraven og den fredede kirkegårdsmur. Sognegården virkede som en moderne og dejlig bygning i harmoni med kirken og omgivelserne.
 • På vejen fra Malling til Tulstrup gjorde vi et kort ophold ved godset ”Østergaard”, med den imponerende hovedbygning.
 • På vejen videre fra Østergaard ad den planlagte skovvej var der lige pludselig sat en bom over vejen. Vi blev nødt til at bakke bussen en lille kilometer og køre en alternativ vej til Tulstrup.
 • Den lille landsby, Tulstrup, har en smuk kirke på toppen af en bakketop.
 • Byen Ask med en gammel højskole, som desværre nu ligger i ruiner.
 • I Astrup stoppede vi ved den smukke gamle bindingsværk-præstegård. Der blev ivrigt fotograferet!
 • Besøget i den sydligste by i kommunen, Hvilsted. Kun et par stykker fra foreningen havde nogensinde været forbi dette sted! Vi fik også lige et indkig til godset Rantzausgave, hvor nogle af bygningerne bl.a. er udlejet til erhvervs-og kontorformål.
 • Turen gennem Solbjerg, hvor vi passerede den gamle- og nu nedlagte- kro. Nogle huskede det gamle slogan: ”To steder, hvor maden er go’: Hjemme og på Niels Peters kro”!
 • En god kop kaffe og kage i præstegården i Tiset. Svend Erik Petersen fortalte under kaffen bl.a. om et godt sammenhold i landsbyen Ravnholt.
 • Den flotte og stadig aktive højskole i Testrup.
 • ”Fra stald til bolig”. Besøg hos arkitekt-ægteparret Aviaja og Esben Frost i Mårslet, som har ombygget en gammel staldbygning til bolig -og blev indstillet til Renover prisen i 2015. Det var bare SÅ spændende, at se deres hus. Og vi fornemmede tydeligt den entusiasme, der lå bag projektet.
  Vi blev noget fascineret af deres kreativitet og genbrugsløsninger. Blandt andet gulvet med den gamle staldgang i Douglas fyr og siderne i egeparket – det virkede godt! Ifølge Esben Frost er der et stort potentiale for lignende projekter rundt i kongeriget – og til helt andre m2-priser, end vi normalt taler om!
 • Mårslet med den fine gamle borgkirke og mur. Vi så også det lille bindingsværkshus overfor kirken, ”Åhuset”, ved Giber Å, som stod på pæle i forbindelse med en total-restaurering.
 • Et spændende indlæg ved Trine Skammelsen om arealerne omkring Eskegården i Mårslet og planerne om opførelse af en moderne landsby. Desværre kørte vi over 1 km ud af en markvej uden at kunne vende – og det krævede en hel del af vores chauffør at få bakket tilbage på den smalle vej.
 • På vejen tilbage til Viby gjorde vi et kort ophold i bussen ved Jelshøj og nød den helt formidable udsigt over Århus og bugten i det klare vejr.

Vi ankom til Viby Torv efter planen omkring kl 18 efter at have været undervejs i 5 timer. Det blev en tur, hvor vi både fik et indtryk af det gamle og det nye i landsbyerne. Vi blev klogere på mange af vores spørgsmål, men blev også bevidste om, at der er mange dimensioner og ”nuancer” at forholde sig til, når man taler om landsbypolitik. I det hele taget blev det en interessant og hyggelig eftermiddag med en god stemning og dialog i bussen.

Vi ser nu frem til de kommende landsbyture i 2016 og 2017.

NB: Fotograf Per Ryolf har taget nogle fantastiske billeder fra foreningens første landsbytur, som vi nu har fået tilladelse til at vise. Billederne viser den store variation i bygningstilstand, men også kvaliteterne i både landskab og bygningsarv, som landsbyerne omkring Aarhus rummer. Gå på opdagelse i galleriet for at gense stederne fra turen, eller se hvad du evt. gik glip af under denne første af i alt fire landsbyture.

Landsbytur til det sydlige Aarhus, 10. oktober 2015.

Indlæg der måske kunne interessere dig

Landsbymøde på Dokk1 – Hvordan har landsbyerne det?

Jonas Heidemann Jensen

Beretning fra landsbyturen ”Go West” d. 29. april ’16

admin

Landsby-Quizen: “Den store afgørelse”

Jonas Heidemann Jensen

Skriv en kommentar