Bykultur.dk
Nyheder Projekter

Beretning fra landsbyturen ”Go West” d. 29. april ’16

En rute på 87 km som blev tilbagelagt på 5 timer. Det er ikke just Kevin Magnussen tempo! Men vi kørte jo også i bus og gjorde flere ophold undervejs i Bering Kirke, Gl. Harlev præstegård, Tarskov Mølle, Lyngbygård og fik kaffe og kage i golfklubben. Men med et gennemsnit på 18 km i timen og en del af tiden i 1. gear bliver der tid til at se og opleve en masse. Og en oplevelse blev det for de 48 deltagere i landsbyturen denne lidt regnfulde fredag eftermiddag i april. Man kan danne sig et indtryk af vores rute på kortet nedenfor efter starten fra Viby Torv mod Stavtrup:

Dét – samtidigt at se, at høre om, og at føle stemningen i vore landsbyer – gav turen en særlig dimension. Selv på en dag, hvor vejret ikke viste sig fra sin bedste side, var det berigende at stifte bekendtskab med den kulturhistorie – og det kulturmiljø, vi har gemt derude i landsbyerne. Det kom frem til overfladen ikke mindst på grund af de spændende indlæg fra vore lokale guider krydret med indspark fra nogle af foreningens egne medlemmer. Vi hørte om hændelser i fortiden, nutidens udfordringer og tanker om fremtiden. Lidt kalejdoskopisk og langt fra udtømmende, husker vi…

Ove Jensens beretning om Bering-højene, som han nærmest havde liggende i sin baghave i Enslev, en spændende fremvisning i Bering Kirke og fortællingen om denne højborg for grundtvigianismen. Bering var et centrum, og folk valfartede hertil fra nær og fjern. Historien om Keld Holm, som gerne ville finde ”sit Himmerige” som hjælpepræst her! Vi hørte om vindmøllernes ”fader”, og fik en mulig forklaring på begrebet ”Åbo syssel”. Vi fik også en beretning om det middelalderlige voldsted ”Bådstedgård” beliggende i Stavtrup og så ”Afkogeriet” ved Ormslev.

Aksel Borup Jensen fortællinger om Falskmøntneren fra Edslev, skypumpen gennem Pinds Mølle og Edslev, Flystyrtet på befrielsesnatten i 1945 på Edslev Knude ved Aksels barndomshjem. Historien om, hvordan Aksel som barn blev sendt til købmand Frost i Taastrup for at købe dynamit til brug for sprængning i en nærliggende grusgrav! Vi hørte også, at grunden til placeringen af Ormslev Stationsby med stor afstand til selve Ormslev var højdeforskellen. Derfor blev stationsbyen godt forsynet med forskellige butikker etc.

Ejgil Rahbeks fortælling om de nutidige udfordringer, der er med at udbygge og udvikle landsbyerne i Harlev/Framlev og diskussionerne med Aarhus Kommune. Vi hørte om mulige vindmølleplaceringer i området. Vi besøgte den gamle præstegård og gik en tur i den fine præstegårdshave. Vi hørte også om et rigtig godt sammenhold og brug af forsamlingshuset i Lillering. For at få afklaret den vestligste landsby i Kommunen skal vi måske have sendt en landmåler til området for definitivt at afgøre, om det er Lillering eller Hørslev Bol? Spørgsmålet om betydningen af ordet ”bol”, jf. link.

Peter Hilligsøe. Ejeren på Tarskov Mølle, der kom ud i bussen på gårdspladsen og fortalte om stedets historie og vandmøllens funktion. Et fantastisk sted ved åen!

Niels Jørgen Bønløkke, der guidede os igennem landsbyerne Labing, Borum, Yderup, Lyngby og True og det smukke landskab med ”de åbne vidder og udsyn”. Vi fik en eksklusiv fremvisning på den smukke herregård ”Lyngbygård” og fik fortalt om stedets historie. Vi hørte om den gamle blodbøg i haven og relationerne til general Rye. Vi hørte, at der ikke var behov for nogen særlig behandling af det gamle egetømmer i bindingsværket! Også nutidens udfordringer blev berørt, herunder etableringen og samspillet med det store golfcenter. En god kop kaffe med kage blev indtaget med udsigt til både herregården og golfbanerne.

Marie Pilegaards beretning om fællesgartneriet og drivhusene, hvor hun selv er meget aktiv og med den fantastiske beliggenhed på Skibbyvej ned mod Årslev Engsø. Vi hørte om et projekt, der er på tegnebrættet ”Årslev Fælled”, hvor man på et stort areal langs Skibbyvej vil forsøge at ’gentænke landsbyen’.

Bue Becks fortælling om Constantinsborg og det store og meget vellykkede arbejde med restaureringen og etableringen af haveanlægget. Vi så det fine springvand ved Hammelbane tracéen.

Einar Rud Pedersens omtale af slægtsgården ”Jarlsminde”, på turen gennem stationsbyen i Stavtrup så vi det store vandværk, fik historien om ”Hyllestedparken”. Vi så og hørte om det fine gamle traktørsted ”Constantia” fra omkring 1903, hvor aviserne dengang skrev, at Aarhus nu havde fået sit Klampenborg!

Henrik Fodes afrunding af turen og historiske opsamling omkring Skibby og forbindelsen til Aarhus gennem tunneldalen (det nuværende Årslev Engsø og Brabrand sø). Vi hørte historien om Hammelbanen og dens betydning for udviklingen af landsbyerne mod vest.

Jørgen Hansens tilrettelæggelse af ruten og styring af tidsplanen. Vi havde en god chauffør, som klarede de mange udfordringer med broer og smalle passager virkelig godt. Selv en udskiftning af bussen i kaffepausen forløb uden problemer!

Per Ryolf, der fotograferede undervejs, men havde svære betingelser på grund af vejret og regndråber på bussens ruder. Fotografierne kan ses her eller i galleriet herunder:

Landsbytur til det vestlige Aarhus, 29. april 2016


Ud over at vi alle sammen blev noget klogere og oplevede nye steder, vil vi også huske turen for hygge og god stemning undervejs i bussen. Vi nåede frem til Viby Torv stort set præcis kl. 18.00. Nu ser vi frem til turen gennem de nordlige landsbyer til efteråret!

Indlæg der måske kunne interessere dig

Beretning fra den første og sydlige landsbytur

admin

Billeder fra første landsbytur

Asbjørn Skødt

Beretning fra landsbyturen mod Nordøst d. 27. maj ’17

admin

Skriv en kommentar