Bykultur.dk
Nyheder Projekter

Beretning fra landsbyturen “Kender du Todbjergtårnet?” d. 1. okt. ’16

Landsbytur til Nordvest i Aarhus Kommune, lørdag den 1. oktober 2016, kl. 13-18.

En dejlig efterårsdag med klart vejr og spændende skyformationer var et godt udgangspunkt for den tredje landsbytur i rækken: mod nordvest i Kommunen. 40 deltagere fra foreningen var mødt op, og der var fra starten en god stemning i den store og næsten nye bus med panoramavinduer fra Todbjerg Rejser. Vores unge chauffør, Kasper, var også klar, og han fik undervejs brug for hele sit repertoire af køreegenskaber på de meget små veje i landsbyerne og smalle alléer ind til kirker og herregårde m.m. Han blev også godt støttet af vores meget stedkendte ruteplanlægger og ”kørselsleder” Jørgen Hansen.

Man kan danne sig et indtryk af vores rute ved at zoome ind og ud på det sammenklippede kort nedenfor efter starten fra Viby Torv nederst i billedet videre mod Gl. Åbyhøj og videre til venstre mod Borum etc. Det var nødvendigt med en ”hjælpende hånd” udenfor kommunen for at holde kortet på plads!

På denne tur havde vi ikke lokale guider med i bussen, men vi havde på forhånd indgået aftaler med lokale indlægsholdere, som stødte til undervejs på turen. Til gengæld have vi selv i foreningen forberedt os på at fortælle om de byer og steder, vi kom forbi.  Henrik Fode, Jørgen Hansen, Marie Pilegaard og Einar Rud var involveret i dette. Men ikke mindst var det vores egen lokale historiker, en veloplagt Henrik Fode, som var den gennemgående guide og som på suveræn vis bandt fortid og nutid sammen undervejs på turen. Det blev en meget spændende og lærerig tur, og endnu en gang blev vi overrasket over de kulturmiljøer – og skatte, der er gemt (eller glemt?) i så kort en afstand fra Århus.

En anden observation gennem panoramavinduerne er de udsigtspunkter og åbne vidder, som gang på gang toner frem i det klare og specielle efterårslys. Hvis man går med et indtryk af, at alt i og omkring Århus efterhånden er asfalteret, kan man godt tro om igen. Man bliver overrasket over det udsyn man flere steder har over meget store markarealer, eng og skov. Som eksempler kan nævnes den betagende udsigt fra Borum Eshøj, fra Sabro og udsigten til ”himmeriget”, vejen fra Tilst og ned mod Kasted, udsigten fra Todbjergtårnet ud over det påtænkte lufthavnsareal ved Thomasminde og endelig udsigten fra Lisbjerg mod dalen og Engsøen.

Man kan heller ikke undgå at bide mærke i de kontraster mellem gammelt og nyt, man oplever på sådan en tur. F.eks. det gamle fine landsbymiljø omkring kirken i Gl. Åbyhøj, som ligger lidt for sig selv i forhold til den store forstad Åbyhøj. Tæt herpå er man på Søren Frichs vej i gang med et nyt og stort etage-og boligbyggeri i beton!

En anden kontrast, som man oplever jævnligt, når man færdes her i den nordvestlige del af Kommunen er, at alt imens man kører fredeligt på de små veje fra landsby til landsby, skal man lige pludselig krydse den meget trafikerede E45 eller Djurslandsmotorvejen, som skærer sig igennem landskabet. Det er givet, at den ændrede infrastruktur også har en konsekvens for den udvikling, vi ser i landsbyerne.

Oplevelserne og indtrykkene var i det hele taget mange. Vi husker bl.a.:

 • Besøget på Borum Eshøj – en stormandshøj fra bronzealderen. Vi kom netop én dag før, at Moesgaard Museum havde inviteret på en guidet tur hertil.
 • Besøget på gårdspladsen på Ristrup Hovedgård, hvor godsejeren desværre ikke kunne stille op i bussen pga. jagtsæsonen på råvildt og harer etc. gik ind netop den 1. oktober!
 • Besøget ved den gamle Fårup Præstegård og et ”partsindlæg” fra et medlem af menighedsrådet, Karina Erikstrup, om den igangværende strid/”krig” mellem Fårup og Sabro om placeringen af den fremtidige præstegård.
 • På turen gennem Kvottrup, blev der spurgt om hvor mange, der havde været på besøg i landsbyen tidligere? Der blev rakt én hånd i vejret!
 • Den spændende historie om Mundelstrup Gødningsfabrik og den forurenede grund i området.
 • Den hyggelige Kasted kirke uden elektrisk lys og alene levende lys til gudstjenesterne. Indlæg om kirkens historie ved formanden for menighedsrådet, Arne Bach Anthonsen.
 • Besøg på Kærbygård. Indlæg i bussen fra godsejerparrets søn. Bl.a. historien om, at laden tilbage i tid var vundet i kortspil!
 • Historien om ”Mor Karen” fra Ølsted. Hun var en legende i området tilbage i 60’erne og 70’erne og bestred hvervene som bondekone, mor til 4 sønner, ringer ved kirken, kirketjener, taxavognmand og plejemor til 9 voksne udviklingshæmmede!
 • Det gamle knudepunkt midt mellem Randers og Århus – altså Spørring- er den nordligste landsby i kommunen – men i meget tæt konkurrence med Mejlby!
 • Gården ”Thomasminde” og de flotte og velholdte bygninger, som delvist er udlejet til kontor/erhvervsformål.
 • Besøget i Todbjerg. En god kop kaffe og kringle i sognegården. Spændende indlæg om Mejlby tapetet ved præsten Vibe Boye Liisberg. Endvidere fortalte formanden for tårnlauget Knud Overgaard om tårnets historie og den igangværende renovering. Desværre kunne vi ikke få bussen helt op til tårnet, men måtte gå de sidste meter for at nyde den imponerende udsigt.

På hjemvejen over Elev og Lisbjerg fortalte Marie Pilegaard i bussen om den voldsomme byudvikling og udvikling af infrastrukturen med Letbanen, der finder sted i dette område. Det drejer sig dels om området ”Nye” og dels om området nedenfor Lisbjerg på bakken. I alt forventes en vækst på over 40.000 indbyggere, når områderne er fuldt udbygget en gang ude i fremtiden – fordelt med omkring 15-20.000 i Nye og ca. 25.000 på Lisbjerg bakke!

Alt i alt har vi nu på de tre landsbyture været omkring knap 60 landsbyer i Aarhus Kommune. Vi har hørt om og set forskellige grader af sammenhold og fællesskab i de lokale samfund. Også i forbindelse med planlægningen af denne 3. tur hørte vi fra de lokale beboere om markante forskelle i samhørigheden. Nogle landsbyer er meget aktive og har skabt et miljø, hvor både de gamle beboere og tilflytterne er engagerede og deltager i fælles aktiviteter og sammenkomster. Andre siger, at det er svært at aktivere de unge og travle familier med børn og gang i karrieren. Noget af det afgørende for at skabe og fastholde et sammenhold er, at der findes initiativtagere/ildsjæle – både blandt de etablerede beboere og blandt de nye beboere i landsbyen.

Vi var tilbage på Viby Torv lige på den anden side af kl. 18 – efter 5 timers spændende rundtur i Kommunen. Nu ser vi allerede frem til den fjerde og sidste landsbytur mod nordøst i Kommunen, som efter planen skal finde sted i foråret i 2017.

Vi har været så heldige at have haft fotografen Per Ryolf med ombord på alle de tre hidtil afviklede ture. Per har en evne til at fange nogle detaljer og vinkler, som vi andre ikke altid får øje på. Også denne gang vil disse fotos være tilgængelige her på hjemmesiden.

Landsbytur til det nordlige Aarhus, 1. oktober 2016

Indlæg der måske kunne interessere dig

Beretning fra landsbyturen ”Go West” d. 29. april ’16

admin

Beretning fra den første og sydlige landsbytur

admin

Landsby-Quizen: “Den store afgørelse”

Jonas Heidemann Jensen

Skriv en kommentar