Bykultur.dk
Nyheder Projekter

Landsbymødet – “Folkets røst”

I forbindelse med landsbyudstillingen og debatmødet på Dokk1 den 6-16. marts 2018 havde de deltagene/besøgende mulighed for at komme med deres synspunkter og ideer til sikring af fremtidens landsbyer i Aarhus. Nedenfor har vi samlet alle indputene – Se om du er enig.

1. Hvad skal vi bevare eller styrke?

 • -Kollektiv trafik, stisystemer, alternativ handel (vejboder o. lign.). Landsbyernes historie skal videregives til nye tilflyttere => nærværd + fællesskabsfølelse
 • – Vi skal bevare de fine huse i landsbyerne!
 • – Bevare miljøerne
 • – Se på helheden i en landsby, så det ikke kun er fredede huse og bygninger, der undgår nedrivning – et dårligt eksempel: den gamle del af Holme
 • – Kollektiv trafik, cykelstier, man skal kunne leve UDEN BIL
 • – Hurtige Letbaner og S-tog
 • – Et kristent fællesskab
 • – Kirke, skole busser og forsamlingshus
 • – Flere grønne områder, færre til ingen personbiler i centrum, større fokus på rent bymiljø
 • – Selvproduktion: Brønd, mejeri, savværk, dyr
 • – Foreningslivet
 • – Flere virksomheder udenfor Aarhus, f.eks. Skødstrup/Løgten
 • – Styrke den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder
 • – Offentlig transport!! Så man kan tage på besøg og få besøg
 • – De gamle håndværk
 • – Infrastruktur, fritid & aktivitet, forsamlingsmuligheder, dagligvare køb, fælles køkkenhave
 • – Fællesskaber, fælleshuse
 • -Fjern huse/bygninger, der ikke bliver brugt
 • – Bevare de mindre skoler, et vigtigt samlingssted
2. Hvad er vigtigt at handle og fokusere på?

 • – Bevare bustrafik og bedre transport
 • – Skateparker, gerne i forbindelse med byparken. God jævn belægning på fortove og cykelstier til skaternes små hjul
 • – Tænk landsbyerne som en del af Storaarhus!
 • – Tomme bygninger!
 • – Hvordan kan landsbyerne gøres attraktive for unge familier?
 • – Kollektiv trafik + cykler. Kort afstand mellem Bolig, Fritid og Arbejde. Man skal kunne leve UDEN BIL
 • – Flygtninge/indvandrere i landsbyerne? Hvad kan de bidrage med? Hvad kan de få?
 • – Har regionen nogen indflydelse på landsbypolitikken?
 • – Trivsel og job
 • – Os mennesker – topprioritet!
 • – Hvordan defineres en landsby?
 • – Fjerne forfaldne huse og rydde op.
 • – Fællesskaber, fælleshuse
 • – Målgruppen til landsbyerne skal ikke være de nye tilflyttere (der er unge/studerende) men børnefamilier/ældre, der allerede bor i Aarhus.
 • – Gode busforbindelser! (ikke mere letbane)
3. Hvad skal gøres anderledes ændres?

 • – Økologiske afgrøder, så vi ikke hverken skal indånde pesticid eller gylle, eller drikke og spise stofferne
 • – Flere boligområder med mindre enheder og fælleshus. Tak. Til en pris alle kan betale!
 • – Bedre kollektiv trafik
 • – Bevar skolerne!
 • – Almene boliger ved letbane stationer
 • – Flere fodboldbaner
 • – Sats på kollektiv trafik og cykelstier. FÆRRE MOTORVEJE
 • – Vuggestue + børnehaver
 • – Byg nogle blafferstoppesteder => tillid + forbindelse
 • – Gratis busbillet til alle landsbyens beboere, lad beboerne køre gratis med skolebussen, bevar de små skoler.
 • – Børn og levevilkår: -bygge legeplads, -børn og natur (dyr), -håndværk og børn
 • – Fortæl den gode historie!
 • – Den gode fortælling. Det er så vigtigt, at der bliver aflivet fordomme om landsbyerne. En meget stor problematik, vi kender i Vestjylland, som sikkert også kendes i Århus. Hilsen eksil-vestjyden!
 • – Flere butikker
 • – Temadag/foredrag for arkitektstuderende
 • – Opgive ideen om at privatisere veje
 • – Gør Aarhus & landsbyer selvforsynende med råvarer.
 • – Led buldrende motorcykler udenom de smukke landsbyer. De er badet i larm om sommeren. Biler larmer ikke nær så meget…
 • – Hvis jeg vil renovere min gård – kan jeg søge penge i en pulje?
 • – Flere gode cykelstier og skiltning + formidling.
 • – Økosamfund: dyrkning af planter! – selvforsyning, – fællesskaber, – øl-bryggeri, strikkeklubber osv.

Indlæg der måske kunne interessere dig

Landsby-Quizen: “Den store afgørelse”

Jonas Heidemann Jensen

Fra debatmødet om landsbyerne i Aarhus

Jonas Heidemann Jensen

Landsbyudstilling

Jonas Heidemann Jensen

Skriv en kommentar