Bykultur.dk
Årets Bernhardt Nyheder

Artikel fra Stiften.dk d. 20-05-2018: Vi indtager byens rum som aldrig før – og får hjælp til det

Vi indtager byens rum som aldrig før – og får hjælp til det

Bænke og blomsterkasser foran opgangene, oprydning i gaderne og en skraldecafé i Sydhavnen. Aarhus Kommune giver en hånd med til borgere, der vil indtage byrummet og skabe fællesskaber

AARHUS: Hvis man for 25-30 år siden dristede sig til at sætte en bænk op udenfor sin opgang i midtbyen for at kunne sidde der i solen og nyde sin by og snakke med folk, der kom forbi, var én ting sikkert:

Lynhurtigt ville der lande et brev i ens postkasse med besked fra kommunen om, at man ikke sådan måtte stille bænke op på offentligt areal – og med en klar ordre på at fjerne den igen.

I dag vil sådan en bænk udløse et kommunalt skulderklap. Og har man ikke allerede en bænk ståede, er der såmænd mulighed for at få kommunal hjælp til at bygge sig en kombineret plantekasse og bænk designet til at stå foran opgangen.

Som borgere erobrer vi nu i stor stil og i større og mindre fællesskaber det offentlige rum. Netop det gode bymiljø – et byrum, et kvarter, en landsby, en gade, et grønt område, en bygning eller noget helt syvende – omkring et fællesskab, er det, Foreningen for Bykultur i Aarhus igen i år vil præmiere med prisen, Årets Bernhardt, som du kan læse om her på siden.

Et bedre sted for alle

Også Aarhus Kommune er helt bevidst om, at den slags borgerdrevne projekter er med til at skabe mere attraktive kvarterer.

Faktisk findes der under Teknik og Miljø et projekt, der hedder Samskab Aarhus, og hvis formål er at rådgive og støtte borgere, der har idéer og projekter, de gerne vil realisere i det offentlige rum – som for eksempel blomsterkasser og bænke.

– Vi arbejder for at åbne byen endnu mere op og få borgerne til at tage del i det. Vi vil gerne øge nærdemokratiet og vise, at det er legitimt at gøre noget i byen, så den bliver et bedre sted for alle, siger Christian Brødsgaard Eschen, der er projektleder i Samskab Aarhus, der holder til i Den Grønne Ambassade, der står ved Bispetorv.

Samskab Aarhus er – udover af Aarhus Kommune – støttet af Spar Nord Fonden, der har bevilliget 1,2 mio. kr. fordelt over tre år.

Rene gader, grønne fortove

I april var Samskab Aarhus med til at hjælpe en borgergruppe i gang, der gerne vil holde Trøjborg ren og samle skrald og affald i gaderne.

– Det startede med en enkelt borger og voksede til en gruppe, der fik støtte også fra lokale forretningsdrivende. Vi støttede med rådgivning og affaldssække, fortæller Christian Brødsgaard Eschen.

Et andet initiativ, som Samskab Aarhus har været fødselshjælper på, er projektet, Frederiksbjerg Spirer, der handler om at befolke kvarteret med kombinerede plantekasser og bænke, som folk selv skal samle.

– Frederiksbjerg Spirer er et fint eksempel på, hvordan vi kan give byen fri. Kommunen frigiver byrum, som borgerne kan indtage. Mange mennesker er engagerede i projektet, der også inddrager lokale erhvervsdrivende og institutioner, siger Christian Brødsgaard Eschen.

Udenom bureaukratiet

Projektet kulminerer 2. juni på Ingerslev Boulevard med en fællesdag, hvor folk samler plantekasser, de har bestilt i forvejen, udveksler dyrkningserfaringer og kan bytte planter blandt andet.

Udover at støtte indkøbet af materialer til kasser/bænke står Samskab Aarhus også bag en slags kontrakt, der lægger fast, hvor kasserne må stå, og som forpligter borgerne til at passe dem. Der kommer ikke en kommunal gartner forbi med en vandkande.

– Vi er med til at nedbryde bureaukratiet, så aktive lokale ressourcer kan komme til – i det her tilfælde med plantekasse/bænk udenfor ejendommen. Tingene må gerne stå foran matriklen, hvis de ikke rager mere end 60 centimeter ud – og hvis der derudover er mindst halvanden meter fortov, der kan passeres frit, siger Christian Brødsgaard Eschen.

Du kan læse mere om Frederiksbjerg Spirer på projektets side på Facebook. Her kan du også bestille materialer til at bygge bænk/blomsterkasse 2. juni.

Fællesskab og livskvalitet

Skraldecaféen på Sydhavnen er et andet projekt, Samskab Aarhus har engageret sig i. Her er det socialt udsatte, der driver en café, hvor manden er lavet af råvarer, der er skraldet i supermarkedernes affaldscontainere.

– Vi vil gerne understøtte mindre ressourcestærke grupper også. Alle har jo drømme, og alle har behov for fællesskab, siger Christian Brødsgaard Eschen og fortsætter:

– Lige nu er der et spændende projekt på vej i tilknytning til Skraldecaféen. Et projekt med vertikale haver lavet af PVC-plast, der bliver genbrugt. Samme sted kommer der også et projekt, nogle maskinmesterstuderende står for, hvor de blandt andet kan hjælpe folk med forskellige reparationer.

Udover de konkrete projekter samarbejder Samskab Aarhus også med Aarhus Universitet om at dokumentere værdien af borgerdrevne projekter.

– Ting der er fremmende for fællesskabet er selvfølgelig positive for den enkelte, der deltager i det – og det kan være med til at gøre et byområde mere attraktivt. Men vi tror også, at kommunen ved at understøtte fællesskaber er med til at hæve livskvaliteten, øge den mentale sundhed og modvirke ensomheden blandt ikke mindst udsatte borgere, siger Christian Brødsgaard Eschen.

(af Morten Svith – Stiften.dk søndag d. 20. maj 2018)

Indlæg der måske kunne interessere dig

Valget er dit! Stem på én af de tre finalister til Årets Bernhardt 2019

Phillip Fangel

Stationsgadekvarteret løb med prisen som Årets Bernhardt 2017

Jonas Heidemann Jensen

Se de 3 kandidater til Årets Bernhardt 2020 og stem på din favorit!

Phillip Fangel

Skriv en kommentar