Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdige ejendomme på Skovvejen

[easy-media med=”1488″ size=”640,350″]

Der er søgt om nedrivningstilladelse til samtlige huse på Skovvejen 19, hvoraf ovennævnte er bevaringsværdige.

Foreningen mener ikke, at de bagvedliggende huse har væsentlige bevaringsværdier. Men forhuset har i kraft af sin placering, gedigne udførelse og arkitektur klare værdier for området.

Forhuset på Skovvejen 19 hænger stilmæssigt smukt sammen med bebyggelsen på hjørnet af Sandgravvej. Balancen mellem disse to bebyggelser indrammer byggeforeningsboligerne, hvorved der er skabt et harmonisk og fint sammenhængende kulturmilljø med tydelige kvaliteter.

Kulturmiljøet er i dag naturligt sammenhængende, men er sårbart overfor nybyggeri. Dertil kommer, at husets synlighed fra den nye havnebebyggelse er med til at definere den historiske havnefront.

Foreningens anbefaling der derfor, at forhuset bevares. Eventuel nyere bebyggelse længere inde på grunden bør ikke bygges sammen med forhuset, således at den markante fritstående gavl kan bibeholdes.

På foreningens vegne
Formand Bruno Viuf Larsen
E-mail: formand@bykultur.dk

PDF af høringssvar: 160511- Skovvejen 19

Indlæg der måske kunne interessere dig

Fra Bykulturs generalforsamling 2019

Phillip Fangel

Planer for det gamle Hovedbibliotek afsløret

Asbjørn Skødt

Havneudvidelsen – høring afsluttet

admin

Skriv en kommentar