Bykultur.dk
Artikler og debat Nyheder

Se nærmere på de 12 kandidater

Foreningen for Bykultur i Aarhus modtog i alt 12 indstillinger til kulturprisen Årets Bernhardt 2019. Indstillingerne var alle velbegrundede, og det var således ikke nemt at udvælge de tre finalister til afstemningen. Nedenfor kan du læse nærmere om de 12 kandidater. I forlængelse af den enkelte indstilling følger et udpluk af de medsendte beskrivelser.

I vilkårlig rækkefølge modtog Foreningen for Bykultur følgende indstillinger:

 • Kulbroen
  • Da Kulbroen blev opført, indgik den som en aktiv del i det store kultransportanlæg. I 2014 fremgik det af en lokalplan for området, at Kulbroen skulle nedrives. Foreningen Kulbroens Venner har ønsket at aktivere området ”oppe, under og omkring broen.”. Ved siden af Kulbroen er der etableret en midlertidig
   fodboldbane med klubhus, Kulbro Stadium, som indgår i projektet OMBOLD Gadefodbold for socialt udsatte. Kulbroens Venner har månedligt 6-8 aktiviteter i området og oplever opbakning og besøgende fra brede kredse af befolkningen.
 • Jydsk Væddeløbsbane
  • Jydsk Væddeløbsbane har gennem 95 år været et fristed for alle byens borgere. Her hersker en helt særlig
   stemning, hvor publikum uanset alder og social status færdes og omgås hinanden uden skelen til
   forskelligheder. I stedet samles man i en fælles interesse for hestene, væddeløbene og det sociale liv som
   et naturligt frirum fra hverdagen.
 • Skt. Pauls Gade
  • Skt. Pauls Gade som et unikt kulturmiljø i Aarhus midtby.
   Beboerne har ydet en kæmpe indsats for at bevare en gammel villa til fordel for en nybygget moderne 6 etagers beboelse, som frygtes at ville ændre miljøet i gaden. Beboerne har udført følgende aktiviteter: Protest underskriftindsamling (200+), 2 demonstrationer foran Rådhuset, Plakatopråb i kvarteret, Kaffemøder med politikere, Stor gadefest for kvarterets bebeboerne.
 • Beboernes Hus, Sølystgade
  • I Sølystgade ligger Beboernes Hus. Et venligt sted som giver rum for nærkultur, bredtfavnende og åbent for mangfoldighed i fællesskabet. Beboernes Hus, Sølystgade 30, er krumtap i aktiviteter i området og for menneskeligt samvær på tværs af alder og socialgruppe. Huset blev til ved et borgerinitiativ midt i 1970’erne (besættelse) og blev af kommunen officielt overdraget til kvarterets beboerne i 1977. Huset er beliggende centralt i Sjællandsgade-kvarteret, i det, der engang var ”Magdalene Mølles Rugbrødsfabrik”.
 • Finnebyen
  • Finnebyen “har mange gange måttet slås for det, det giver sammenhold“. Finnebyen “har i tidens løb kæmpet mod Ringvejen“, men måtte nøjes med at få opført støjvolde. Tillige har man i Finnebyen kæmpet mod nedlæggelsen af det lokale bibliotek. Finnebyen har “en Finnepost, som vores aktive bestyrelser producerer, sommmer- og vinterfest, Sct. Hans-aften“.
 • Gl. Kongsvang
  • I starten af 1900-tallet påbegyndtes byggeriet af villabyen Gl. Kongsvang. I dag fungerer området stadigvæk som en lille hyggelig enklave midt i storbyen, hvor beboerne bekymrer sig om hinanden og hygger sig sammen. Således kan nævnes, at der i området er: Fællesflagning ved fødselsdage/festlige anledninger, Årlig fastelavnsfest med tøndeslagning, Julekor med optog i kvarteret, Band (“Gl. Kongsvang Allstars”), Teltlaug, Årlig sommerfest for alle områdets beboere med skattejagt i kvarterets haver, amerikansk lotteri (gaver fra lokale virksomheder), volleyball-turnering mellem vejene (med vandrepokal) samt fællesspisning.
 • Strandparken
  • Da man opførte Strandparken i 1935, var bebyggelsen med sin modernistiske arkitektur og flotte farvespil den første af sin art i Aarhus og blot den tredje i landet. Men de originale facadefarver på 18 af de 22 blokke er siden opførelsen forsvundet, og det blev den okkergule farve der prægede bygningerne.
   Fællesudvalget i Strandparken har ønsket at genskabe blokkene, som de stod engang.
 • Sankt Hans festen på “Højen” ved Væddeløbsbanen.
  • Hver år siden 1991 har et skiftende hold ledere og bestyrelsesmedlemmer fra FDF-Fredensvang og Fredens
   kirkens menighedsråd utrætteligt, frivilligt og ulønnet arrangeret den årlige Sankt Hans fest for
   Fredensvangs beboere på ”Højen” på hjørnet af Carl Nielsens Vej og Terp skovvej i det sydlige Aarhus.
 • Projekt Vimby, Andelssamfundet i Hjortshøj.
  • Vimby er en forkortelse af ”Velkommen i min bydel” – som et modstykke til det engelske ”Not in my backyard”. Det er et lokalt projekt, der startede i 2012 og rent fysisk har til huse i det økologiske Andelssamfund i Hjortshøj. Her bor 16 yngre mennesker med særlige behov (udviklingshæmmede) i et bosted drevet af Aarhus Kommune.

Og de tre finalister:

 • Hørhavegården
 • Langenæsparken
 • Egå Forsamlingshus

Læs nærmere om dem her

Indlæg der måske kunne interessere dig

Kom med din kandidat til Årets Bernhardt

Jonas Heidemann Jensen

Se billederne fra “Årets Bernhardt”-festlighederne i Spørring

Phillip Fangel

Stor interesse for “det gode bymiljø” – Årets Bernhardt 2017

Jonas Heidemann Jensen

Skriv en kommentar