Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Planer for det gamle Hovedbibliotek afsløret

[easy-media med=”1015″ size=”633,300″]

En forudsætning for flytningen af Aarhus Kommunes Hovedbibliotek til det nye multimediehus, Dokk1, på Aarhus’ centrale havnefront ved åens udmunding i bugten har været salget af den nuværende bygning i Mølleparken. Flytningen vil ske i løbet af 2015, hvorfor et salg af Hovedbibliotekets bevaringsværdige bygning fra 1934 har været en prioritet i den kommunale forvaltning og nu ser ud til at finde sin ende. Bygningskomplekset, der strækker sig fra Mølleparken til Vestergade, har været i offentligt udbud, og et konsortium under navnet Biblioteksparken A/S bestående af Norcap, Future Hostels, KANT arkitekter, Møller & Grønborg og Alectia er udvalgt til at indgå i videre forhandlinger med kommunen.

Nye funktioner i Mølleparken

Hovedbliblioteket i Mølleparken er oprindeligt tegnet af Alfred Mogensen og H. Salling Mortensen, og havde til formål at levere et lokalt servicetilbud om folkeoplysning som pendant til det statsdrevne Statsbiblioteket, der havde vundet popularitet over det eksisterende folkebibliotek i Aarhus fra 1860’erne. Bygningen ser dog langt fra ud i dag, som den gjorde i 1934 pga. omfattende ombygninger i 1964-67 samt i 1977-78. Ikke desto mindre er Hovedbiblioteket bevaringsværdigt og vil indgå i den fremtidige bebyggelse af grunden.

Hovedtrækkene i konsortiets planer er, at nyopføre et hostel med 450 sengepladser mod Vestergade, 65 nye boliger, et nyt Naturhistorisk Museum og en ny forbindelse mellem Mølleparken og Vesterbro Torv. “Library Hostel” skal drives af det nyetablerede og ukendte selskab Future Hostels og vil være det første hostel i city. Ambitionen er at tiltrække backpackers og unge turister i almindelighed, hvorfor udvidelsen af sengekapaciteten ikke som udgangspunkt vil ske på bekostning af byens hotelbranche. Åbningen af et hostel i Vestergade vil bidrage til det vibrerende kultur- og byliv, der kendetegner gaden, hvorfor placeringen er velegnet, men spørgsmålet er, hvorvidt Aarhus er en interessant destination for det tilsigtede turistsegment?

Det andet ben projektet står på, er byggeriet af 65 nye boliger med en meget attraktiv beliggenhed. Det er uden tvivl muligheden for at sælge byboliger, der har givet investorerne en økonomisk sikkerhed i projektet som følge af de seneste års markante stigninger i indbyggertal. En ny forbindelse mellem Mølleparken og Vesterbro Torv benævnt “Vestpassagen” skal suppleres af caféer og rekreative rum. Arkitektfirmaet KANT har produceret en video, der præsenterer projektets funktionelle og arkitektoniske idéer herunder den nye Vestpassage:

Et nyt Naturhistorisk Museum

Det sidste ben, projektet står på men samtidig også projektets største usikkerhedselement er dog, hvorvidt konsortiet formår at indgå en aftale med Naturhistorisk Museum om flytning til Mølleparken. Det forudsætter, at Naturhistorisk Museum kan finde et trecifret millionbeløb vurderet af dem selv til over 200 mio. kroner gennem salg af deres nuværende bygning i Universitetsparken til Aarhus Universitet og ansøgning om fondsmidler.

Sker det ikke, står konsortiet pludselig med et betydeligt antal kvadratmetre ud af det samlede projekt, der kræver en ny lejer/ejer. Investorerne må dog føle sig tilstrækkeligt sikre ved projektets to andre ben, det nye cityhostel og centrale boliger, til at turde gå videre i forhandlingerne med kommunen. Hvad der vejer vigtigst for byen er, at den bevaringsværdige hovedbygning, der indtager en visuelt dominerende placering i Mølleparken, får en publikumsorienteret funktion, og dermed kommer byen til gode i et bredere perspektiv.

De videre forhandlinger mellem kommunen og konsortiet skal afklare de konkrete præmisser for salget. Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad har dog udtalt, at kommunen med salget tjener mere end den udbudte mindstepris på 55 mio. kroner, hvilket i det overordnede regnskab for nybyggeriet af Dokk1 er blot en brøkdel af de to mia. kroner, det er budgetteret til at koste. Af dette beløb har fonden Realdania doneret 700 mio. kroner i samarbejde med deres underselskab Realdania Byg, der overtager driften af – og dermed indtægterne fra – Europas største fuldautomatiske parkeringsanlæg under Dokk1.

Det er planen, at Biblioteksparken skal stå færdig i Kulturhovedstadsåret 2017, hvorfor både nyåbningen af Naturhistorisk Museum, en ny urban stiforbindelse og ikke mindst udvidelsen af byens sengekapacitet, alle er i tråd med og væsentlige bidrag til kulturhovedstadsprojektets ambitioner.

Billeder

[easymedia-gallery med=”1017″]

Kilder

Usikker flytteplan af JP Aarhus, d. 24. november 2014
Video: Se vinderprojekt med museum og 65 nye boliger ved Mølleparken af Århus Stiftstidende, d. 24. november 2014
– AarhusWiki-opslag: “Biblioteket i Mølleparken

Links

Naturhistorisk Museum
Norcap
KANT arkitekter
Møller & Grønborg

 

Indlæg der måske kunne interessere dig

Ny udgivelse: MIN HISTORISKE HAVN

Asbjørn Skødt

Høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdige ejendomme på Skovvejen

Bruno Viuf Larsen

Farveatlas skal restaurere Strandparkens oprindelige facader

Asbjørn Skødt

Skriv en kommentar