Bykultur.dk
Artikler og debat Nyheder

Nyt etagebyggeri på Thorvaldsensgade

[easy-media med=”980″ size=”633,300″]

Byggeaktiviteten er allerede markant på Thorvaldsensgade i kraft af den igangværende byomdannelse af Ceresbryggeriet. En privat bygherre har nu anmodet kommunen om udarbejdelse af en ny lokalplan og tillæg til kommuneplan 2009 for rammeområdet gældende ejendommen Thorvaldsensgade 26, hvor der for nuværende ligger Vesterbro Stenhuggeri. Bygherren ønsker at opføre samlet 2.400 kvm fordelt på etagerboliger samt erhverv i stueetagen.

Det anmodede byggeprojekt er interessant af to årsager, der dog samtidig er hinandens modsætninger. Som det fremgår af forhøringsmaterialet, er der tale om et nybyggeri i syv etager og maksimalt 25 meter. Dermed lægges der op til en fortsættelse af karrébebyggelsen fra Silkeborgvej mod hjørnet af Thorvaldsensgade og Vestergade, hvor etagetallet med den nye bygning stiger fra de normgivende seks etager til syv. I forhøringsmaterialet står bl.a.:

Det er vurderet, at en højere bygning på dette sted, giver en god afslutning af bygningsrækken langs Thorvaldsensgade.

Den høje bebyggelsesgrad vil medføre en fortætning af Midtbyen, hvilket er i tråd med kommunens byudviklingsprincipper og det omkringværende samfunds forventninger ift. at skabe mere bæredygtige byer.

Dette er et perspektiv at anlægge. Det andet interessepunkt ved byggeprojektet er karakteren af den foreslåede kommuneplanændring. Som nævnt er der for nuværende en mindre erhvervsdrivende virksomhed, der driver stenhuggerforretning på grunden. Mange vil formentlig være enig i, at grunden – grundet den centrale placering – kunne udnyttes bedre, men i Kommuneplan 2009 fremgår det, at matriklen er fastlagt til rekreative formål og med tiden skal overgå til park:

Området skal overgå til park og skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som park.

Kommuneplanændringen vil fjerne den langsigtede mulighed for at inddrage grunden til parkformål og muligheden for at fremhæve Aarhus Å som rekreativt element og forbindelsesled i byens rum. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø forsvarer dette ved at pointere, at det vil være bekosteligt at erhverve den privatejede grund, og at der i den nye lokalplan er afsat et grønt område med offentlig adgang til åen.

Lokalplanen blev førstebehandlet på byrådsmødet i går og sendt videre til debat i Teknisk Udvalg. Den forventes dog at blive lagt frem til offentlig høring d. 3. december, hvor høringsfasen efterfølgende vil løbe til d. 28. januar 2015.

Billeder

[easymedia-gallery med=”982″]

Kilder

Forhøringsfolder
– Lokalplanforslag 981

 

Indlæg der måske kunne interessere dig

Vinder af Psykiatrisk Hospital fundet

Asbjørn Skødt

Farveatlas skal restaurere Strandparkens oprindelige facader

Asbjørn Skødt

Aarhus City Tower i fuld højde

Asbjørn Skødt

Skriv en kommentar