Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Den fremtidige udnyttelse af Maskinmesterskolens matrikel

[easy-media med=”1045″ size=”633,350″]

Lokalplanforslaget til et nyt etageboligbyggeri for adressen Borggade 6, hvor Aarhus Maskinmesterskole tidligere havde til huse, er i disse dage i offentlig høring. Planen inkluderer opførelsen af næsten 10.000 kvm boliger, butikker og en offentlig parkeringskælder med plads til 160 biler. Dermed lægges der op til en fortætning af Borggade, åbning af stueetagen til publikumsorienterede formål, en bedre sammenknytning mellem Latinerkvarteret og Nørre Allé samt nye parkeringsmuligheder. Netop spørgsmålet om parkering er et grundlag for konflikt, som du kan læse nærmere om.

Den lokale ejendomsinvestor Remien Ejendomme købte grunden tilbage i 2010 og har siden arbejdet med planerne for matriklens udvikling, som selskabet nu ønsker at virkeliggøre efter Maskinmesterskolens flytning til Navitas på Aarhus’ nye havnefront. De har arbejdet tæt sammen med arkitektfirmaet CUBO, der er en af de mere kendte tegnestuer i Aarhus, og som for tiden også er i gang med at bygge i Universitetsparken. I lokalplanforslaget beskrives planens hovedtræk som følgende:

Området vil hovedsagelig blive anvendt til cityformål i form af butikker, boliger, liberale erhverv og et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg. I stueetagen mod Borggade og i den bevaringsværdige bygning i Studsgade 7 vil der blive butikker i gadeniveau. Bebyggelsen foreslås opført som et infill-projekt, som, hvad angår bygningshøjder og proportioner, tilpasser sig den øvrige bebyggelse i området. Eksisterende bebyggelse i Borggade nedrives, mens bebyggelsen i Paradisgade og Studsgade ombygges til boliger. Studsgade 7 bevares, men kan ombygges mod gårdsiden.

Den noget triste maskinmesterskole står derfor overfor nedrivning, og det er næppe de færreste, som vil begræde det. Som det ses nedenfor, fremstår bygningen nedslidt men frem for alt arkitektonisk usammen-hængende med helhedsindtrykket af Borggade.

[easy-media med=”1047″ size=”633,350″]

En funktionel kontorbygning som denne har sin berettigelse men det er problematisk i Borggade, hvor den noget firkantet bryder med en typologi baseret på fortættet bebyggelse med forretning i stueetagen og funktionelt boligformål i de øvre 4 etager. Spørgsmålet om bevaringshensyn virker derfor ikke aktuelt i debatten, og det er da heller ikke det argument, der bliver fremført.

Et af modernitetens dilemmaer: Hvor meget skal bilen have lov til at fylde i byrummet?

En del protester har lydt i de lokale medier med udgangspunkt i frygten for, at det påtænkte underjordiske parkeringsanlæg vil medføre større trafik og dermed skade det intime islæt ved latinerkvarterets bymiljø. Naboerne herunder de erhvervsdrivende i Borggade, Café Englen og biografen Øst For Paradis i Paradisgade, hvor udkørselsen fra parkeringskælderen vil ske, er gået sammen i fælles indsats for at gøre politikerne opmærksom på deres bekymringer. Repræsentant for borgergruppen, Ditte Vilsgaard, er citeret for at udtale:

“Vi bliver ved, for politikerne er ved at ødelægge et kvarter, som har så stor værdi for Aarhus.”

“Det vil give mere trafik og forurening i området. Et p-hus tiltrækker flere biler, og hvordan skal de komme ind og ud af området. Desuden er det stik imod byrådets cykelhandlingsplan og planer om at fredeliggøre midtbyen”

Modsat mener de lokale politikere med et flertal bag sig at parkeringsanlægget er tiltrængt, men at de samtidig vil lytte til borgergruppen, som har indsamlet over 1.785 underskrifter bl.a. gennem aktivt at benytte Øst For Paradis. Næstformand i Teknisk Udvalg, Ango Winther (S), udtaler:

“Vi vil lytte til indsigelserne, blandt andet i forhold til byggehøjden og butikkernes størrelse. Det vil vi også i forhold til trafikken, men området har netop manglet p-pladser i mange år, og med et p-hus kan vi fjerne en del af de biler, der i dag cirkler rundt i området for at finde en p-plads.”

Stridspunktet lader i høj grad til at være parkeringskælderen snarere end bygningshøjderne og butiksstørrelse, som både mod Borggade og Paradisgade indpasser sig til gadernes homogenitet. De private erhvervsdrivende længere inde i latinerkvarteret ser dog klare fordele ved at forbedre parkeringsmulighederne, og stemmer i Ango Winthers sysnpunkt, som f.eks. Katrine Hindsberg, indehaver af Moshi Moshi:

“Jeg ser frem til, at vores kunder fremover kan parkere. Det er blevet for svært at parkere i midtbyen, og det kan forretningerne ikke overleve af. Jeg har naturligvis forståelse for de naboer, der bliver generet mest, men jeg mener omvendt, at man også slipper for mange af de biler, der cirkulerer op og ned af Guldsmedegade og Borggade i håbet om at finde en plads.”

Hvordan den endelige lokalplan kommer til at se ud er endnu uvist, men det er ikke blot forståeligt men også retmæssigt, at nybyggeri i Latinerkvarteret altid vil være en ømtålelig sag. Lokalplanforslaget er i offentlig høring ind til d. 17. december, hvorfor der endnu kan nås at gøre indsigelse.

Billeder

[easymedia-gallery med=”1050″]

Kilder

Lokalplanforslag 988
Byggeprojekt kan løfte latinerkvarteret af JP Aarhus, d. 30. januar 2014
Strid om byggeplaner i Borggade af Lokalavisen Aarhus, d. 4. november 2014
Beboere i kamp for latinermiljøet af JP Aarhus, d. 3. december 2014
Remien Ejendomme

Indlæg der måske kunne interessere dig

Samsøgade 21 søges beskyttet af bevarende lokalplan

Asbjørn Skødt

Rømerhus bliver en Bestseller

Asbjørn Skødt

Aarhus Universitet tager første spadestik til nyt campusbyggeri

Asbjørn Skødt

Skriv en kommentar