Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

Nytårskuren 2019/2020: Husk at melde dig til

Nytårskur i det gamle Elværk i Aabyhøj torsdag, den 9. januar 2020 kl. 16,00.

Foreningen for Bykultur i Aarhus afholder traditionen tro NYTÅRSKUR i Det gamle Elværk i Aabyhøj
torsdag, den 9. januar 2020 kl. 16,00 med et spændende program.

 1. Stadsarkivet vil vise indslaget om Stadsarkitekt igennem 100 år, som blev vist ved reception
  på Rådhuset 1. oktober.
 2. Arkitektforeningen vil vise manifest fra arrangementet DEN BEDSTE LILLE STORBY i DOKK1
  den 20. november, hvor der var indlæg fra 10 fremtrædende arkitekter, politikere og andre
  meningsdannere og efterfølgende dialog med fremmødte borgere.
 3. Formand for Bykultur, arkitekt m.a.a. Bruno Viuf Larsen vil orientere om foreningens
  aktiviteter i løbet af året.

Indbydelse udsendes til medlemmer af foreningen medio december måned.
For dem der er interesseret i udviklingen i Aarhus Kommune er der en god anledning til at blive
medlem af Foreningen for Bykultur i Aarhus og deltage i Nytårskur 2020. Man kan melde sig ind i
Foreningen for Bykultur ved at sende en mail til medlem@bykultur.dk.

Stephen Willacy har været byens stadsarkitekt siden 2012. I en artikel i EjendomsWatch kommer
Stephen ind på, at det overordnede tema i den nye arkitekturpolitik bliver at højne kvaliteten af
det der tegnes og bygges. Derudover skal der spores ind på, hvordan Aarhus får plads til op imod
5.000 nye beboere, hvert år. Stephen er desværre forhindret i at deltage i arrangementet.

Arkitektforeningens arrangement i DOKK1 var et tilløbsstykke og herfra er Bruno Viuf Larsen
citeret for følgende:
»Jeg siger ikke, man skal holde op med at bygge på den gamle del af byen, men man skal måske
passe på med at bygge for højt. Vi synes, det er så vigtigt, at vi får nogle harmoniske forhold,«
anførte Bruno Viuf Larsen, arkitekt og formand for Bykultur.

Tilmelding til Nytårskur foregår på sædvanlig vis. Der skal sendes en e-mail til events@bykultur.dk.

Vi ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul. Vi ses efter nytår.

Indlæg der måske kunne interessere dig

Fra foreningens Nytårskur 2018

Jonas Heidemann Jensen

Nytårskuren 2019-2020 samlede godt 65 medlemmer i Åbyhøj

Phillip Fangel

20-11-2019: Debatarrangement: “Den Bedste lille storby” på DOKK1

Phillip Fangel

Skriv en kommentar