Bykultur.dk
Artikler og debat Nyheder

Nørre Allé under forvandling del 1/2

[easy-media med=”367″ size=”664,300″ align=”center”]

Byfornyelse er et kendetegn ved vigtige indkøbsgader, hvor ønsket om at fastholde og tiltrække nye kunder driver ejerne til at fastholde aktualitet i arkitekturen. Butiksgader kan servicere en region, by og/eller bydel. Hvor Strøget i Aarhus tiltrækker kunder fra ikke blot forstæderne men store dele af Østjylland samt turister, der har Aarhus som destination mere end blot én dag, da tiltrækker gader som Tordenskjoldsgade, Jægergårdsgade, Frederiks Allé og Nørre Allé kunder fra byen i sin helhed men i særdeleshed bydelenes beboere. Særligt Jægergårdsgade har set en række nybyggerier forandre gadens visuelle karakter, og byggesager bliver til stadighed behandlet af byrådet. I kontrast til dette har Nørre Allé ikke i samme omfang oplevet byfornyelse, men en række igangsatte og foreslåede byggeprojekter er nu ved at ændre på det billede – på godt og ondt afhængig af synsvinkel.

Nørre Allé inklusiv Vesterbro Torv er Øgadernes primære indkøbscenter, men særligt barer og restauranter langs den trafikerede færdselsåre, der for øvrigt løber parallelt med købstadens tidligere bygrænse, har tilført gaden tiltrækningskraft og liv. Det er i det lys, at der nu opføres bygninger, hvor stueetagen fastholdes til detailhandels- eller restaurationsformål, men det er sandsynligvis ikke hovedforklaringen bag det økonomiske fundament. Iøjnefaldende er, at projekterne opererer med opførelsen af ungdomsboliger fra første sal og opefter (Det kan vist ikke komme som nogen overraskelse, at der er penge at tjene i forskellige brancher på de seneste års høje studieoptag) men også med en dertilhørende højere bebyggelsesprocent. Fortætning er byers særkende, og foruden tendensen mod reurbanisering, der er en medvirkende faktor bag de mange nye infillbyggerier, er det også en bevidst strategi fra byrådets side at tilskynde til fortætning i målet om at gøre Aarhus CO2-neutral i 2030.

Her bringes en oversigt over Nørre Allés projekter anno 2014. For en kortere, historisk beskrivelse af Nørre Allé læs mere på gadens AarhusWiki-opslag.

Hjørnet Grønnegade 71

Det mest kontroversielle af projekterne må uden tvivl være byggefirmaet Høgh og Rousing’s ønske om at nedrive Grønnegade 71, der blev opført i 1888 til Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening, der havde til huse i bygningen frem til 1912. Bygningen står registreret i Aarhus Kommunes SAVE-register med en bevaringsværdi på 5. Skalaen løber fra 1-9, og værdien fastsættes ud fra 6 forskellige underkategorier værende arkitektonisk kvalitet, kulturhistorie, miljø, originalitet og bygningens tilstand. En samlet bevaringsværdi på 5 betyder, at bygningen ikke er bevaringsværdi i forhold til kommunens sagsbehandling, og nedrivning kan derfor frit gives til bygherren.

Høgh & Rousing ønsker at opføre 19 boliger i op til fem etager med butik i stueetagen. Byggestilen er funktionalisme med brug af mursten, store glaspartier og fladt tag, hvor den lokale tegnestue Seier+Sølvsten har stået bag arbejdet. Det funktionelle argument vægter også tungest hos bygherren, der har udtalt til Århus Stiftstidende:

“Bygningen ser statelig ud, og der er nogen, der mener, det er synd at rive den ned. Men indvendigt synes vi ikke den er køn. Der er fire store lejligheder, som er meget dårligt indrettede og utidssvarende. Det er et meget specielt hus, som har været til salg i to år, men forgæves. Og salgsperioden taler for sig selv. Derfor har vi i halvandet år drøftet med stadsarkitekten, om vi kunne bygge noget andet.”

Bemærkelsesværdigt eller måske snarere besynderligt ved det foreslåede byggeri er imidlertid den mindre detalje, som er anlægget af et mindre grønt område ud mod Nørre Allé. Med en bynær placering og forslag om høj bebyggelsestæthed vækker det “grønne greb” paradoksalt associationer om forstadens rumlige planlægning.

Byggeprojektet har allerede modtaget en række indsigelser fra naboer. Argumenterne spænder fra mere traditionelle indsigelser om indbliksgener, skyggepåvirkning og trafikforhold til også at indbefatte arkitektoniske og miljømæssige betragtninger om Nørre Allés “klassiske” stil og det nye byggeris brud med selvsamme. Kommunens afdeling for Planlægning og Byggeri vurderer…

…at byggeriet er tilpasset området og de omkringliggende ejendomme, og at indvirkningen af byggeriet ikke vil gå ud over, hvad der må forventes i området.

Se dog selv billeder herunder og giv din egen bedømmelse.

Billeder

[easymedia-gallery med=”422″]

Links

Naboer i forbøn for klassisk ejendom af Århus Stiftstidende, d. 22. marts 2014
Byrådssag #19 med bilag, d. 26. marts 2014
Høgh & Rousing A/S
Seier+Sølvsten

 

Hjørnet Norsgade 2

Boligselskabet Østjysk Bolig er nu gået i gang med ombygningen af Norsgade 2, hvor stuen fastholdes til detailhandel og formelt set ikke er en del af projektet, men hvor første og anden etage ombygges, en tredje etage tilbygges og endeligt opføres en tagterrasse. Ombygningen skal gøre plads til 21 ungdomsboliger, hvor bygherren ganske tilfreds bemærker, at placeringen er:

…tæt på alt – gågade, universitetet og indkøb. Den perfekte ungdomsboligbeliggenhed.

Arkitektfirmaet Ole Dreyer har tegnet ombygningen, der forventes at stå færdig til december. Værd at nævne i forhold til bygningens kulturhistoriske værdi er, at Norsgade 2 tidligere har huset en biograf.

Billeder

[easymedia-gallery med=”369″]

Links

Østjysk Bolig
Arkitektfirmaet Ole Dreyer

 

Indlægget om Nørre Allés fysiske transformation fortsættes. Læs anden del her.

Indlæg der måske kunne interessere dig

Artikel fra Stiften d. 29-10-2017: Arkitekter tager sig til hovedet: – Bevaringen af Ceres-bygninger er trist

Jonas Heidemann Jensen

Fra bryggeri til bydel – del 1/2

Asbjørn Skødt

Forudgående høring af nyt højhus

Asbjørn Skødt

Skriv en kommentar