Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder Presse

Interview i TV2 Østjylland “Helt Ærligt” v. Bykultur formand Bruno Viuf Larsen

Særdeles bevaringsværdige huse i området ved Mindegade og Europaplads må lade livet.

Der er tale om huse, der kan være med til at give et indblik i op til 400 års historie om livet i Aarhus ved åens udløb eller ”Mindet”, der nu står foran nedrivning. Snart vil maskiner bygget til nedrivning og ødelæggelse køre til dele af den historiske havnefront for at jævne de fine og bevaringsværdige huse med jorden, herunder det ældste hus i Aarhus syd for åen.

Formanden for Foreningen for Bykultur i Aarhus, Bruno Viuf Larsen, deltog i aftenens udsendelse af TV2 Østjylland i et længere “Helt Ærligt” interview. I indslaget argumenterede Bruno for bevaring af byens kulturhistorie også selv om byen skal udvikle sig. I særdeleshed har investorernes indflydelse på lokalplaner ved kommunen og hos byrådets politikere virket uforholdsmæssig stor. I indslaget fremhæves sagen om det monstrøse højhus ved Europaplads, som netop kommer til at påvirke byens fremtidige identitet og bygningsarv negativt.

Se indslaget hos TV2 ØSTJYLLAND her: Arkitekt kritiserer kommune for planløs byudvikling

Et overbevisende stort antal indsigelser ignoreres hos Aarhus Kommune.

Op imod 300 protester eller indsigelser modtog kommunen imod nedrivningerne i Mindegade frem til fristens udløb den 20. januar 2021. Det er det største antal indsigelser nogensinde i forbindelse med en lokalplan. Normalt vil et stort antal indsigelser ligge i niveauet 15-20 stk. De mange indsigelser gjorde tilsyneladende ikke et tilstrækkeligt stort indtryk, og Aarhus Kommune meldte allerede godt en uge efter fristens udløb, altså den 28. januar, at der ville blive givet nedrivningstilladelse til bygherren.

Der blev lagt meget arbejde i disse veldokumenterede indsigelser, der på saglig vis stillede en række spørgsmål om fremgangsmåden samt redegjorde grundigt for husenes historiske og arkitektoniske værdi. I Foreningen for Bykultur i Aarhus vurderer vi at, der umuligt kan være foretaget en seriøs sagsbehandling om hele dette store sagskompleks i kommunen på så kort tid. Der er ej heller sendt et individuelt svar ud til alle de personer, som har gjort en indsigelse. Beslutningen synes at have været truffet på forhånd. Hvis ikke en så markant stak indsigelser kan være med til at forhindre en nedrivning af bevaringsværdier bygninger, hvor mange indsigelser skal der så til?

Er det en ordentlig og redelig behandling af en nedrivningssag i Aarhus Kommune? Vi synes det ikke…

Det kommende højhus ved Europaplads vil i dobbelt forstand kaste lange skygger over Mindegade, – og minde os om en fejlslagen byudvikling i vores by!

Fik du i øvrigt læst dette…?
Restaureringsarkitekt og repræsentantskabsmedlem i Foreningen for Bykultur, Bue Beck har for nyligt skrevet et skarpsindigt indlæg om den kritisable proces i Højhus-sagen ved Europaplads i Politikens Byrummonitor. Læs det her: Aarhus-arkitekt: Aarhus Byråd ofrer et historisk miljø for et højhus, der kunne ligge hvor som helst

Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

På sporet af svenskernes terrorbombardement af havnekvarteret i Aarhus i juli 1659

admin

24-11-2022: Besøg på Arkitektskolen

Phillip Fangel

Nyt medlem repræsenterer Foreningen for Bykultur i Lokalt Kulturmiljøråd

Phillip Fangel

Skriv en kommentar