Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder Presse

Foreningen for Bykultur indgiver høringssvar på Lokalplanforslag 1147 om højhus ved Mindet 6

Fristen for høringssvar omkring højhuset på Mindet 6 ved Aarhus Havn udløb i går den 14. april 2021.

Der har været stor aktivitet, og der er indgivet i alt 237 svar på Deltagelsesportalen ved Aarhus Kommune. Det er muligt at læse høringssvarene, da de alle er offentligt tilgængelige på nedenstående link:

Forslag til Lokalplan nr. 1147 – Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn | Høringsportalen – Aarhus kommune

Foreningen for Bykultur i Aarhus er selvfølgelig også optaget af dette projekt og dets betydning for byen.

Fra foreningens formand Bruno Viuf Larsen og næst fmd. Einar Rud Pedersen lyder det:

Vi har indgivet et høringssvar på foreningens vegne vel vidende, at der er delte meninger om dette byggeri.

Lokalplanen omfatter kun nybyggeriet og forholder sig dermed i begrænset grad til byen. I særdeleshed fordi byggeriet modstrider store og væsentlige dele af den eksisterende planlægning. I dette tilfælde er der tale om et særdeles markant og dominerende byggeri, som vil få stor indflydelse på byens udseende fra mange steder. Det strider imod planlovens formål, at ændre al eksisterende planlægning for at gennemføre et privat byggeri uden at planlægge hvordan byen og det omkringliggende område skal forholde sig til det. De foreslåede ændringer favoriserer i høj grad et projekt frem for en forening af de samfundsmæssige interesser.

Derfor har vi i høringssvaret gennemgået de forhold, vi anser som problematiske i forhold til den eksisterende planlægning og konkret i det forelagte lokalplanforslag.

Læs mere i nedenstående høringssvar.

Foreningen for Bykultur i Aarhus

Skriv en kommentar