Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

Fra Bykulturs generalforsamling 2019

Dagsorden og referat fra generalforsamling 2019

Den 24 april 2019 afholdte Foreningen for Bykultur i Aarhus sin årlige generalforsamling. Arrangementet fandt sted i Gellerup Kirkes menighedslokale.

Dagsordenen for dagen lød som følger:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Følgende stiller op til genvalg for 2 år:

Bue Beck, Søren Bitsch Christensen, Einar Rud Pedersen, Flemming Plough, Jørgen Hansen, Trine Toft Jensen og Bruno Viuf-Larsen.

Herudover indstiller Forretningsudvalget Phillip Fangel til nyvalg i stedet for Asbjørn Skødt.

5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.

6. Indkomne forslag.

7. Ønsker et medlem nyvalg til repræsentantskabet, skal dette meddeles formanden eller næstformanden senest én uge før generalforsamlingen. Hvis der er flere kandidater end ledige poster, udformes en stemmeseddel, hvorpå der afkrydses det antal, som skal vælges det pågældende år jf. § 6 stk. 1. Generalforsamlingen kan dog foretage genvalg før nyvalg.

8. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Rundvisning i Gellerup ved arkitekt Anne Mette Exner

Der bliver lyttet til Anne Mette Exner ved rundvisningen på torvet i Gellerup.

Anne Mette Exner fortæller entusiastisk om sin drøm for det nedslidte område.

Arrangementet begyndte med, at generalforsamlingens 30 deltagere så nærmere på Gellerup Kirke. Kirken blev opført i 1975, og blev konstrueret i tæt sammenhæng med opførelsen af den storstilede Gelleruppark. Det var arkitekt Knud Blach Petersens arkitektoniske overvejelser, der var dominerende i den samlede Gellerup bebyggelse som efter flere års forsinkelser blev færdigbygget i midt 70’erne.

Arkitekt Anne Mette Exner, der driver tegnestue i Gellerup, tog deltagerne med på tur rundt på torvet der huser det oprindelige Gellerup Kultur- og Aktivitetscenter med lokalcenter, bibliotek og børnehus. Aarhus Kommunes plan er, at disse aktiviteter flytter til andre lokationer, hvorefter de 3 blokke nedrives.

Anne Mette Exner er engageret i, at redde blokkene fra nedrivning og videreudvikle det gamle kollektivhus til et nyt kulturelt og kreativt miljø med småerhverv, servicefag, folkekøkken, folkeoplysning og bofællesskaber. Hendes begejstring for området var under rundvisningen udtalt, og hun beskrev på charmerende vis om sine visioner for området, og det var derfor for mange af tilhørerne spændende at høre om de planer som kan sikre dele af Gellerupparken en ny og anderledes fremtid. Med den gejst, som ”ildsjælen” Anne Mette lægger i sit projekt bliver det under alle omstændigheder spændende at følge områdets udvikling.

Referat fra generalforsamlingen ved Hans Jørgen Bech

Bruno Viuf-Larsen bød efterfølgende velkommen til årets generalforsamling i kirkens menighedslokale og foreslog Claus Navntoft som dirigent.

Formandsberetning, årsregnskab 2018 og budget 2019 blev godkendt.

Bykultur nyder godt af den donation, som foreningen modtog i 2014 fra Østbanegårdsfonden, og på trods af et samlet underskud i de sidste 4 år på ca. 150.000 til foreningens aktiviteter, er det lykkedes at opretholde investeringen fra fonden intakt.

Bue Beck, Søren Bitsch Christensen, Einar Rud Pedersen, Flemming Plough, Jørgen Hansen, Trine Toft Jensen og Bruno Viuf-Larsen blev genvalgt til repræsentantskab, medens Phillip Fangel blev nyvalgt. Bente Rud Pedersen og Flemming Plough blev genvalgt som revisorer.

Foreningens næste arrangementer bliver en tur rundt i Sjællandsgade kvarteret i maj måned, medens foreningen medio maj måned skyder årets Bernhardt i gang i samarbejde med Stiften.

Valdemarsdag, lørdag, den 15. juni vil vi fejre vinderen af årets Bernhardt 2019, der er en pris, der er stiftet for at skabe folkeligt engagement og interesse for bykulturmiljøer. De sidste to år har vi i samarbejde med Aarhus Stiftstidende indbudt emner til årets Bernhardt og gennemført en afstemning herom. Arrangementet i 2017 med vinderen Stationsgadekvarteret Risskov, og i 2018 med vinderen Træskibshavnen har været nogle af højdepunkterne i foreningens aktiviteter. Allerede nu kan interesserede begynde at overveje indstilling af emner.

Indlæg der måske kunne interessere dig

26-04-2023 Generalforsamling Risskov Bibliotek – Tema om Vejlby-Risskov

admin

Historien om Stenhuset ved Hørhavegården

admin

Høringssvar vedr. Elektrificering og opgradering Aarhus H. ‐ Lindholm Aarhus H og Bruuns Bro

Jonas Heidemann Jensen

Skriv en kommentar