Bykultur.dk
Nyheder Projekter

Beretning fra landsbyturen mod Nordøst d. 27. maj ’17

Landsbytur Nordøst, lørdag den 27. maj fra klokken 12.30 – 18.00.

Denne gang var mødestedet parkeringspladsen ved Risskov Gymnasium og 45 forventningsfulde deltagere -fuldt hus- tog plads i bussen fra Todbjerg Busser. Det var den 4. og sidste landsbytur, som Foreningen for Bykultur, havde arrangeret i Aarhus Kommune.

Foran os lå 5½ time og en køretur på omkring 120 kilometer ad små veje, og som sædvanligt skulle vi have sat nogle geografiske ting på plads. På denne tur drejede det sig om Kommunens østligste landsby samt det nordligste punkt.

Vi havde traditionen tro den arbejdsdeling i udvalget at Henrik Fode skulle være vores guide gennem byer og landskab, at Jørgen Hansen sammen med vores chauffør Mikael skulle styre ruten og tidsplanen, og endelig skulle undertegnede (Einar Rud) sørge for godt vejr og det frie udsyn!

Det blev godt vejr! Den varmeste dag hidtil i 2017 med 26 grader og sol fra en skyfri himmel. Så der var fra starten en god og uformel stemning i bussen, og heldigvis havde vi et godt og velfungerende aircondition anlæg ombord.

Vores ”hoffotograf” Per Ryolf har vanen tro fastholdt nogle af de mange indtryk fra turen i en billedserie, som er tilgængelig både på Facebook og på vores hjemmeside. Per har en særlig evne til at fange motiver og nogle detaljer, som vi andre ikke altid når at opdage.

Vi har samtidig også indtegnet ruten på et kort, som er vist nedenfor. Så har man mulighed for at gentage turen privat og eventuelt vise vores kommune frem for venner og bekendte.

Ruten mod nordøst

Det blev en spændende og interessant eftermiddag. Vores ”senior historiker” Henrik Fode bandt på kyndig vis historien om fortiden sammen med situationen i dag, efterhånden som vi kom frem gennem de forskellige landsbyer og steder på ruten. Derudover havde vi aftaler med både eksterne og interne guider til at supplere på specifikke steder. Vi håber, at stikordene nedenfor kan være med til at genoplive oplevelser og indtryk på turen for det indre øje:

 • Fra starten af turen hørte vi om de (lidt skræmmende) planer, der er her i Vejlby med nedrivning og nybyggeri i dette område omkring kirken.
 • Lisbjerg kirke og historien om det forgyldte alter
 • Turen mod Elev og udsigten over Egå dalen. Vi krydser letbanen og får en fornemmelse af dette projekts betydelige omfang ved Lisbjerg og Nye.
 • På vej mod Hjortshøj passerer vi Skaarupgaard Gods med en historie helt tilbage til Middelalderen. I dag er der også tilknyttet et stort ride center.
 • I Hjortshøj besøger vi Andelssamfundet, som jo bygger på et socialt og bæredygtigt grundlag og har mange eksperimenterende huse opført i forskellige materialer. Vi fik en spændende rundvisning til fods rundt i området af arkitekten Lise Reinholdt.
 • Fattiggården Kukstrup. På vej mod Skæring tog vi en afstikker ind på den gamle fattiggård og senere alderdomsasyl. Rådmand for sociale områder fra 1971-1993, Jens Arbjerg Pedersen, var i sin tid med til at etablere beskæftigelsesprojekter herude for Aarhus Kommune. I dag hører Aarhus Planteskole til her. Planteskolen fungerer også som et afprøvningssted for Jobcenter Aarhus. Vi var heldige, at en medarbejder kom forbi og åbnede porten ind til området for bussen.
 • Sommerhusområdet i Skæring. Børge Nissen fra vores forening overtog mikrofonen og fortalte om det gamle sommerhusområde og de kæmpe udfordringer, man står overfor i dag. Vi kom ind på de helt små veje og så mange eksempler på ”konfrontationen” mellem de gamle sommerhuse og de nye helårshuse. Nedenfor har Børge Nissen nærmere beskrevet situationen og udfordringerne i dag.
 • ”Fristedet” ved Skæring strand. Kaffepause med drømmekage og udsigt over bugten fra første række. Mange spadserede ned på badebroen og nød det gode vejr. Snakken gik lystigt…
 • Efter Skæring går turen videre gennem den hyggelige landsby Åstrup og derefter ned mod vandet og Studstrup. Vi passerer det gamle kystsanatorium fra 1912 oprindelig til drenge angrebet af tuberkulose, som ligger ned mod vandet ved Kalø Vig. Et tilsvarende til piger blev opført ved Faxe Ladeplads. Begge blev tegnet af arkitekten C. Schiøtz fra Hellerup. Den smukke bygning med den fine beliggenhed bliver i dag brugt til specialskole af Aarhus Kommune.
 • Studstrup, som er den østligste landsby i Aarhus Kommune. Studstrupværket med de bombastiske betonbygninger og den gigantiske skorsten fremtoner helt monumentalt, når man sådan kommer tæt på. Vi hørte om omstillingen til ”grøn” fjernvarme og opbygningen af det kolossale distributionsnet i kommunen.
 • Skødstrup-Løgten. Her i området er der udfordringer med at have tilstrækkelige institutioner og boliger til at klare et kraftigt stigende børnetal samtidig med, at der også kommer flere og flere ældre. Vi kører gennem Løgten på landevejen, hvor mange af de små butikker nu er lukkede, og vi passerer det enlige højhus ”Siloetten”, hvor man kreativt har udnyttet en gammel silo til attraktive ejerlejligheder. Vi ser også den gamle Segalt Mølle, som nu er sat til salg.
 • Vosnæsgård. Fra Løgten drejer vi ned mod vandet og kører igennem de store herregårdsmarker med de åbne vidder og det helt fantastiske udsyn ned mod bugten. Vi ser en række af godsets gamle arbejderboliger og svinger kort efter ind på indkørslen til godset. Her modtages vi på gårdspladsen af greven selv sammen med den lille gravhund. Adam Knuth fortæller om den smukke hovedbygning og godsets historie og svarer beredvilligt på mange spørgsmål. Vi kommer også med greven om i den imponerende herregårdshave, som er opbygget med flere terrasser ned mod den lille sø i bunden. Det er et enestående sted, men godt at man ikke skal slå græs her!
 • Kalø Vig. Efter Vosnæsgård kører vi helt ned til vandet ved Følle Bund ud mod Kalø Vig. Det er et historisk sted knyttet til general Ryes march mod Djursland og frem til Helgenæs, hvor udskibningen af hans tropper til Fredericia fandt sted i 1849. Vejen langs med Følle Bund var en del af den gamle landevej langs kysten fra Århus til Grenå. Først efter 1864 begyndte man at bygge det vejforløb til Grenå, som vi kender i dag.
 • Bues sommerhus. Vi kører langs vandet og gør et kort stop ved Bue Becks perle af et sommerhus. Bue fortæller også lidt om udsynet til Gl. Løgten Strandkro samt et specielt sommerhus opført af materialer fra Landsudstillingen i 1909.
 • Vi kører nu ad snoede veje gennem et par hyggelige landsbyer i Syddjurs, inden vi vender tilbage og igen får et indkig til Vosnæsgård fra bagsiden.
 • Helt mod nord i Kommunen. Vi kører nu fra øst et godt stykke længere ind i landet og drejer fra landevejen og længere mod nord. Her passerer vi forbi den lille herregård Sophie Amaliegård, hvorefter vi et kort stykke bliver nødt til at køre ud af Kommunen. Et spørgsmål fra bussen ”om der nu kunne handles toldfrit” gav anledning til en hel del moro i bussen.
 • Halling bæk. Formålet med afstikkeren var alene at ramme ind i kommunen igen på det absolut nordligste punkt ved Halling bæk. Netop her mærkede vi for alvor, at vi var kommet på landet, da en flok høns havde besluttet sig for at krydse vejen netop som vores bus kom forbi. Vores chauffør Mikael reddede situationen på fornem vis, så det ikke endte med en større gang hønsefrikassé!
 • Vi kører nu mod syd mod Mejlby og kommer her forbi den store gård, Ogstrupgård. Fra Mejlby ”går det op i højderne” mod landsbyen Lindå og videre mod Lindå høje og Balshøje. Her stopper bussen på et udsigtspunkt med et fantastisk vue mod syd og vest. Vi ser tydeligt Todbjergtårnet, og Århus tager sig rigtig godt ud i det fjerne, klædt i forårsgrønt. Vi stillede det retoriske spørgsmål om hvor mange, der havde været på dette sted før? Der var én oprakt hånd i bussen!
 • Videre går ruten igennem to mindre landsbyer, Bendstrup og Hesselballe, hvor vi også flere gange får et udsyn ned over hele Århus-bugten.
 • Egå området. På vej længere ind mod Århus passerer vi igen bag om Hjortshøj, og lidt før Egå overtager Jørgen Hansens gamle ven Laurits Kirkegaard mikrofonen. ”Lause” fører os ind forbi Egå mølle – som også er til salg – og videre ind i et område med en stor modeljernbane for børn, hvor der i øvrigt også er nogle bygninger, som benyttes af kunstnere, bl.a. billedhuggere. Vi gør også ophold ved Egå kirke og forsamlingshuset og Lause fortæller om kirkens historie og et godt sammenhold omkring forsamlingshuset.

Mejlby Kirke, 27. maj 2017. Foto: Per Ryolf

Klokken nærmer sig 18.00, og vi kører de sidste kilometer tilbage ad Grenåvej og er tilbage til tiden på parkeringspladsen ved Risskov gymnasium. Vi siger farvel og takker af for en dejlig dag. Turene i bussen har jo også været medvirkende til at rigtig mange i foreningen har lært hinanden bedre at kende. På vej ud af bussen siger vores chauffør Mikael med et glimt i øjet: Hvor var de egentlig – de udfordringer for chaufføren – som I talte om i starten af turen??

Det var altså den 4. og sidste af vore landsbyture. Vi har på disse ture nu været omkring i alt ca. 80 landsbyer ud af de i alt 104 landsbyer i vores kommune. Det har været rigtig spændende og interessant, og vi har oplevet de mange fine steder, der er herude og fået en fornemmelse af de problemstillinger og udfordringer, man i dagligdagen står overfor. Vi har hørt om og set forskellige grader af sammenhold og fællesskab i de lokale samfund. Vi har fået et en indsigt i, hvad der rører sig på landet og en række af de problemstillinger, man slås med. Der er mange nuancer i dette billede, og det gør det selvfølgeligt ikke helt enkelt at udforme en generel landsbypolitik.

Men desværre er der ikke generelt et særlig stort kendskab til landsbyerne i vores kommune, og det er egentlig underligt, når man tager i betragtning, at ingen landsbyer – bortset fra én – ligger over 20 km fra Domkirken!

Som en afslutning og opfølgning på vore landsbyture har vi påtænkt et arrangement til efteråret, i forbindelse med vores 50-års jubilæum. Her har vi tænkt at vise en række af Per Ryolfs billeder fra turene og samtidig at invitere til et møde og en dialog med politikerne om landsbypolitikken og de muligheder, der er i den nye kommunalplan. Vi kan måske i foreningen bruge vores indsamlede viden fra turene som input til udformningen af fremtidens landsbypolitik?

ERP/juni 2017

Indlæg fra Børge Nissen om sommerhusområdet i Skæring:

Sommerhusområdet Skæring Strand strækker sig over 3 km kystlinje mod sydøst og øst, afgrænsning mod vest og nordvest udgøres af hhv. parcelhusområde, § 3 naturbeskyttet vådområde og Svinboskoven og mod nord til hhv. landzone, en lille haveforening og Kaløvig Marina & Badehotel. Skæring Hede med Mindelunden ligger i sommerhusområdet.

Den spæde start for sommerhusområdet var i årene op til 1940. Byens forstæder fra Højbjerg til Vejlby var dengang blot landsbyer omgivet af landbrug og arealet indenfor Søndre-, Vestre- og Nordre Ringgade var kun halvt udnyttet til bymæssig bebyggelse.

Byens udvikling tog voldsom fart langs kysten Risskov Fed, Vejlby Fed, Egå Strand og Skæring Strand.

Med 13 km fra Domkirken var Skæring Strand ”langt ude på landet”, men dog i cykelafstand fra ”stenbroen”, og priserne på Skæring Strand gjorde området opnåeligt og populært i arbejderklassen.

Beskedne sommerhuse og ferielejre for kommunens børnehaver, spejdere, dokarbejdere, Jysk Telefon m. fl. samt marketenderi og Købmand Grøn blev etableret i løbet af 50’erne på de godt 1.000 matrikler området omfatter.

Stigende velstand i 60’erne, 70’erne og 80’erne medførte at de ydmyge sommerhuse løbende er erstattet af større og bedre huse. Mange ejere fandt natur, biodiversitet og mangfoldighed i området så attraktiv, at de valgte Skæring Strand som folkeregisteradresse.

Svend Aukens Planlov fra 1992 begrænser kommunernes mulighed for at godkende sommerhuse som helårs folkeregisteradresser til kun at omfatte dispensationer for pensionister, herudover defineres ”lovligt ophold” i sommerhuse og kommunerne pålægges at bevare kyst- og bynære sommerhusområder.

På trods af Planlovens klare intentioner om at bevare rekreative kvaliteter i kyst- og bynære sommerhusområder har tendens med afvikling af det attraktive naturpræg på Skæring Strand været stadigt tiltagende.

Byen har ramt Skæring Strand, af de mange storparceller med ferielejre findes i dag kun to ejet af hhv. Jysk Telefon og Aarhus Kommune. Jysk Telefon er eneste parcel, der fortsat anvendes til ferieformål.

Hele området er kloakeret og forsynet med kabel-tv og fibernet, der er etableret infrastruktur med buslinjer og indenfor en afstand på 3 km har området adgang til by-relaterede servicefaciliteter som daginstitutioner, skole, gymnasium, kirke, lokalcenter, supermarked, kiosker, fast food butikker, frisør mv.

Med vedtagelse af lempelser til Planloven 1.juni 2017 er Skæring Strand igen blevet et særdeles aktuelt emne i den offentlige debat.

Lempelsen omfatter bl. a., at pensionister kan få dispensation til helårsanvendelse og folkeregisteradresse i et sommerhus allerede efter 1 års ejerskab, samt at sommerophold i sommerhus udvides fra 6 til 8 måneder.

Herudover får kommuner mulighed for at ansøge ministeriet om konvertering af kyst- og bynære sommerhusområder til byzone. Ministeriel godkendelse er betinget af en række krav, herunder at mindst 75% af ejerkredsen i et sommerhusområde aktivt skal stemme for konvertering til byzone.

Aarhus Kommune har besluttet, at iværksætte undersøgelser for byzone på Skæring Strand. Kommunen er i gang med planlægning af borgermøder i sensommeren 2017.

Skæring Strand står på tærsklen til den absolut største udfordring i områdets 70-årige historie.

25.06.2017

Børge Kludt Nissen

Indlæg der måske kunne interessere dig

Beretning fra den første og sydlige landsbytur

admin

Fra debatmødet om landsbyerne i Aarhus

Jonas Heidemann Jensen

Beretning fra landsbyturen “Kender du Todbjergtårnet?” d. 1. okt. ’16

admin

Skriv en kommentar